სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Эристави, Гогишвили А.Р.,, Саруханишвили А.В.,, Бибилури Н.Ш.. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “ Si – O – N – C ”.. Химический Журнал Грузий. 2007წ. ISSN 1512-0686 №1, т.7, 2007, с.57 - 59. .

Д. Эристави, Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Бибилури Н.Ш., Куциава Н.А.. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “ B–O–N–C”. . Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2010წ. ISSN - 0132-6074, № 1, т.36, Тбилиси 2010,с.53 - 57. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Бибилури Н.Ш. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “B-O-N-C” . Известия национальной академии наук Грузии, серия химическая № 1, т. 36, Тбилиси . 2010წ. с. 53-57.

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Термодинамическое исследования получения конденсированного карбида бора методом восстановления галогенных соединений бора метаном . Химический Журнал Грузий. 2006წ. ISBN №3, т.6, , с.307-309. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Дгебуадзе М.О. Термодинамическое исследования получения конденсированного карбида бора методом восстановления галогенных соединений бора метаном . Химический журнал Грузии. № 3. т.6. 2006წ. c.307-309.

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе. Химический журнал Грузии . 2014წ. 14 (1), с. 94-96 .

И. Бердзенишвили, Н.Дж. Рачвелишвили, М.Г. Сирадзе. Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе. Химический журнал Грузии. 2014წ. 14(1), - с. 94-96.

Н. Рачвелишвили. Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе.. saqarTvelos qimiuri Jurnali, . 2014წ. tomi 14, #1, 94-96 gv. ISSN 1512-0686.

Ц. Зурабишвили, Г. Чилая, С. Тавзарашвили, К. Д. Винокур, Э. Я. Вашакидзе, К.Г.Джапаридзе, Г.Ш. Челидзе, Л.В. Чхиквишвили, З.М. Элашвили. Термоиндикаторные полимерные пленки, содержащие немато-хиральную жидкокристаллическую смесь. Известия. АН ГССР, серия сер. хим. 1989წ. т. 15, №2, с. 154-156 .

Д. Бибилеишвили, Н. Ормоцадзе, М. Месхишвили. Термостойкая композиция на основе полинафтоиленбензимидазолов . ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2016წ. №2 (vo78), გვ.95-97.

ი. სულაძე. Термостойкие электроизоляционные и теплоизоляционные материалы на основе местных ресурсов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. №16, ტ.2, გვ.68.

З. Цицкишвили, Озбетелашвили Н. Термоупругое равновесие толстой трансверсально – изотропной плиты в цилиндрической системе координат. Georgian engineering news . 2014წ. N1 (VOL 69) .

Ц. Зурабишвили, К.Г.Джапаридзе, З.М. Элашвили, Г.Ш. Челидзе. Термочувствительные полимерные пленки. Химический Журнал Грузии. 2006წ. 6(4), с. 461-463.

ე. კოზლოვა. Тестирование как форма оценки и контроля в процессе обучения иностранным языкам в вузе.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება. 2011წ. თბილისი, 2011. №2 გვ.. 33-38.

ნ. კიკნაძე, ო. ჭიპაშვილი, მ.ლომთათიძე. технико-экономическая оценка при проектировании реконструксии жилих здании. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს საინჟინრო აკადემია რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენცია ”მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. 2005წ. გვ.77.

А. Шарвашидзе, Г. Ткешелашвили М. Патурашвили К. Аладашвили Д. Гогишвили К. Шарвашидзе. Технико-экономическое обоснование строительства мощного депо грузовых вагонов в условях Грузии. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт», Тбилиси, 2016, . 2016წ. №1-4 (61-64). с. 23-26.

Дж. Беридзе, Буркадзе Т. Технические аспекты доставки пакетов в мультисервисных IP-сетях. Грузинский Технический Университет, Труды. „Автоматизированные системы управления“ . 2011წ. №1(10), Тбилиси, 2011. С.279-282.

О. Лабадзе, Ш.Кикнадзе. Технические средства управления двухпозиционным индикатором. . Сборник трудов Института систем управления Арчила Елиашвили . 2008წ. №12, ст. 93-97..

Г. Гогичаишвили. Техническое задание на разработку автоматизированной системы управления распределения сырья ипродуктов его переработки отрасли заготовокГССРения . Отчет по НИР, ГПИ. 1977წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б719150.

М. Микеладзе. Технологии Data Mining для анализа продаж в розничной торговле. Сборник научных трудов Учебного университета Гурама Таварткиладзе. 2017წ. №7, с. 78-83.