სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბუქსიანიძე. Технологии вытяжки тонкой ленты и нитей. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "გამოყენებითი მექანიკის" საფუძვლები.. 2001წ. № 4 (5).

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, В. Меладзе. Технологии дистан-ционного обучения. . სტუ, განათლება, №1(7),2013.. 0წ. .

Дж. Никурадзе, В.Д. Меладзе В.И. Квинтрадзе. Технологии дистанционного обучения. Ганатлеба 2013 № 1 (7) г.Тбилиси. 2013წ. .

М. Микеладзе. Технологии интеллектуального анализа данных и возможности их применения в экономике. Сборник научных трудов Учебного университета Гурама Таварткиладзе. 2016წ. №6, с. 126 – 131.

М. Шишинашвили, Г. , В. . Технологии регенерации старого асфальтобетона в развитых странах мира . Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287. 2009წ. #3(51), თბილისი, საქართველო, გვ.126-128.

ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ზ. აბაშიძე. Технологические аспекты получения натуральных ароматизаторов и эфирных масел из пряно-ароматических растений для пищевых целей. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 8 გვ. 148.

П. Явич. Технологические и биофармацевтические исследования стоматологических лекарственных мазей. Georgia Chemical J.. 2006წ. №1, 174-175 .

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности восстановления марганца и кремния из шлаков, насыщенных оксидами натрия и калия. Труды ГТУ,Тбилиси . 2005წ. №3 (457), 28-32.

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Научно-технический журнал асоциации керомиков Грузии, ,,Керамика,, Тбилиси, . 2005წ. №1 (13), 24-27.

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

Б. Маисурадзе. Технологические показатели марганцевого концентрата полученного после обогащения бедных марганцевых руд и шла. Известия АН ГССР Тбилиси, . 0წ. , т.8. N3.c. 227-230.

Келбакиани Н. В., Таругашвили А. С., Гагнидзе А.Н., Майсурадзе Б.Г. Технологические показатели марганцевого концентрата полученного после обогащения бедных марганцевых руд и шламов. Известия АН ГССР Тбилиси, . 1982წ. ,T.8. N3.c. 227-230.

Келбакиани Н. В, Таругашвили А. С., Гагнидзе А.Н., Майсурадзе Б.Г.. Технологические показатели марганцевого концентрата полученного после обогащения бедных марганцевых руд и шламов. Известия АН ГССР Тбилиси, . 1982წ. ,T.8. N3.c. 227-230.

Н. Абелашвили, Берозашвили Г.В., Маглакелидзе Т.А., Герсамия Э.Г. Технологический процесс вибродиагностики электродвигателей серии 4АА высотой оси вращения 50-63 мм. Труды ВНИИТМЭ Средства автоматизации и управления производством электрических машин малой мощности . 1984წ. стр.3-10 Тбилиси ВНИИТМЭ, 1984. .

. Технологический процесс вибродиагностики электродвигателей серии 4АА высотой оси вращения 50-63 мм. Труды ВНИИТМЭ Средства автоматизации и управления производством электрических машин малой мощности . 1984წ. стр.3-10 Тбилиси ВНИИТМЭ, 1984. .