სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. სულაძე. Термостойкие электроизоляционные и теплоизоляционные материалы на основе местных ресурсов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. №16, ტ.2, გვ.68.

З. Цицкишвили, Озбетелашвили Н. Термоупругое равновесие толстой трансверсально – изотропной плиты в цилиндрической системе координат. Georgian engineering news . 2014წ. N1 (VOL 69) .

Ц. Зурабишвили, К.Г.Джапаридзе, З.М. Элашвили, Г.Ш. Челидзе. Термочувствительные полимерные пленки. Химический Журнал Грузии. 2006წ. 6(4), с. 461-463.

ე. კოზლოვა. Тестирование как форма оценки и контроля в процессе обучения иностранным языкам в вузе.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება. 2011წ. თბილისი, 2011. №2 გვ.. 33-38.

ნ. კიკნაძე, ო. ჭიპაშვილი, მ.ლომთათიძე. технико-экономическая оценка при проектировании реконструксии жилих здании. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს საინჟინრო აკადემია რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენცია ”მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. 2005წ. გვ.77.

А. Шарвашидзе, Г. Ткешелашвили М. Патурашвили К. Аладашвили Д. Гогишвили К. Шарвашидзе. Технико-экономическое обоснование строительства мощного депо грузовых вагонов в условях Грузии. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт», Тбилиси, 2016, . 2016წ. №1-4 (61-64). с. 23-26.

Дж. Беридзе, Буркадзе Т. Технические аспекты доставки пакетов в мультисервисных IP-сетях. Грузинский Технический Университет, Труды. „Автоматизированные системы управления“ . 2011წ. №1(10), Тбилиси, 2011. С.279-282.

О. Лабадзе, Ш.Кикнадзе. Технические средства управления двухпозиционным индикатором. . Сборник трудов Института систем управления Арчила Елиашвили . 2008წ. №12, ст. 93-97..

Г. Гогичаишвили. Техническое задание на разработку автоматизированной системы управления распределения сырья ипродуктов его переработки отрасли заготовокГССРения . Отчет по НИР, ГПИ. 1977წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б719150.

М. Микеладзе. Технологии Data Mining для анализа продаж в розничной торговле. Сборник научных трудов Учебного университета Гурама Таварткиладзе. 2017წ. №7, с. 78-83.

ა. ბუქსიანიძე. Технологии вытяжки тонкой ленты и нитей. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "გამოყენებითი მექანიკის" საფუძვლები.. 2001წ. № 4 (5).

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, В. Меладзе. Технологии дистан-ционного обучения. . სტუ, განათლება, №1(7),2013.. 0წ. .

Дж. Никурадзе, В.Д. Меладзе В.И. Квинтрадзе. Технологии дистанционного обучения. Ганатлеба 2013 № 1 (7) г.Тбилиси. 2013წ. .

М. Микеладзе. Технологии интеллектуального анализа данных и возможности их применения в экономике. Сборник научных трудов Учебного университета Гурама Таварткиладзе. 2016წ. №6, с. 126 – 131.

М. Шишинашвили, Г. , В. . Технологии регенерации старого асфальтобетона в развитых странах мира . Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287. 2009წ. #3(51), თბილისი, საქართველო, გვ.126-128.

ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ზ. აბაშიძე. Технологические аспекты получения натуральных ароматизаторов и эфирных масел из пряно-ароматических растений для пищевых целей. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 8 გვ. 148.

П. Явич. Технологические и биофармацевтические исследования стоматологических лекарственных мазей. Georgia Chemical J.. 2006წ. №1, 174-175 .

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности восстановления марганца и кремния из шлаков, насыщенных оксидами натрия и калия. Труды ГТУ,Тбилиси . 2005წ. №3 (457), 28-32.

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Научно-технический журнал асоциации керомиков Грузии, ,,Керамика,, Тбилиси, . 2005წ. №1 (13), 24-27.

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал . 2005წ. №1(13), 24-27.