სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Абелашвили, Берозашвили Г.Г., Маглакелидзе Т.А.. Технологический процесс виброконтроля электрическых двигателей ДАП-0,6, ДСГ-0,6-1500.. Труды ВНИИТМЭ. 1985წ. Тбилиси, 1985 стр. 54-62 .

მ. ლორთქიფანიძე, О.Чрдилели, Т.Джоджуа, И.Уклеба. Технологический процесс производства бетона и бетонных работ на строительстве арочной плотины Ингури ГЭС.. Журнал ,,Энергия,,. Тбилиси 2011 г.. წ. №2 (58), №2 (22)..

Т. Мегрелидзе, Кипиани Н., Хведелидзе М.. Технология биологически активных концентратов чайного шрота. Труды Кутаисского научного центра академии наук Грузии. 2005წ. № 3.

შ. ბაქანიძე, В. Лоладзе, Н. Мсхиладзе, И. Гарибашвили. Технология возведения зданий и сооружении. Методические указания к курсовому проекту ,,Производство монолитных железобетонных работ,,. Технический университет. 2012წ. ст. 33.

А. Есакия, Михельсон Р. В. Хомерики С. К. Кукуладзе Н. Д.Кучухидзе З. К.. Технология отработки вскрышной зоны Маднеульского карьера высокими уступами. „სამთო ჟურნალი“ სტუ თბილისი. 2003წ. (10 -№ 1 - 2 11) 50 - 54.

ა. გორდეზიანი, Цирекидзе Г., Гордезиани Г.. Технология получения изделий из неискрящегося сплава. МНЖ Воздушный Транспорт. 2011წ. №1(6), Тбилиси.

G.Razmadze, T. Lomaia, T. Loladze, A. Peikrishvili. Технология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке. სტუ–ს შრომები.. 2015წ. #3 (497). გვ. 161–175.

null, G.Razmadze, T.Lomaia, T.Loladze, A. Peikrishvili. Технология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке. სტუ–ს შრომები.. 2015წ. #3 (497). გვ. 161–175.

М. Окросашвили, G. Razmadze, T.Lomaia, A.Peikrishvili, T.Loladze. Технология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке. სტუ–ს შრომები.. 2015წ. #3 (497). გვ. 161–175.

Н. Шашиашвили, Берашвили Д.Т, Бакуридзе Л.А, Бакуридзе А.Д. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК ИЗ НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРИЛЛЫ МЕТОДОМ ГРАНУЛЯЦИИ РАСПЛАВА. Georgian Medical News. 2013წ. N12 (225), 4 გვ.

ვ. ხითარიშვილი, თ. რაზმაძე. Технология применения телеметрических систем MWD и LWD при бурении искривленных и горизонтальных скважин. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები. 2017წ. ტ.67, 210–211 გვ..

თ. ჯიშკარიანი, М.Горгадзе. Технология сжигания топлива в топках низкотемпературного кипящего слоя. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2010წ. #1(53), გვ.83-85.

ი. ირემაშვილი, Езугбая З.А., Итриашвили Л.А., null. Технология устройства зеленых покрытий для условий . სტუ-ს ც, მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნ. შრომათა კრებული. 0წ. #71, გვ.7.

Б. Маисурадзе, Симонгулашвили З.А Джапаридзе Б.С. Суладзе В.Ш. Микеладзе М.Ш.. Технология утилизации марганецсодержащих отходов ферросплавного производства. Проблемы сварки, металургии и родственных технологий. Сборник трудов ХI мехдународной научно-технической конференции. Тбилиси . 2006წ. Ст 102-110.

П. Явич. Техологические и биофармацевтические исследования танидосодержащих мягких лекарственных форм. South Caucasian Dermatology and Venerology, . 2008წ. №1, 40-43 .

თ. სინჯიაშვილი. Типы минимальных смыслових единиц в англиском языке. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება". 2012წ. №1(4) გვ.4.

თ. ხოხობაშვილი. Типы погребения и погребальный обряд в античной Грузии. კავკასიის არქეოლოგია IV და ეთნოლოგია III. 2002წ. გვ. 159-160.

Т. Цомаиа. типы фразеологизмов с точки зрения семантической устойчивости (слитности) их компонентов. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #3 გვ. 110-113.

ლ. იტრიაშვილი, Езугбая З. А., Иремашвили И. Р.. Тнхнология устройства зеленой кровли для плоских перекрытий г. Тбилиси.. Сб. трудов института водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического Университета. № 71ю. 2016წ. .