სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ომსარაშვილი. ალუვიური კაჭარკენჭნარი გრუნტების მაქსიმალური სიმძლავრისა და ოპტიმალური ტენიანობის დადგენა საცდელი დატკეპნების საშუალებით მტკავრი ჰესის წყალშემკრები კაშხლის მშენებლობაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. No 66, გვ.62.

თ. ლაფერაშვილი, Sc.Lomitashvili. ალუმინის ელექტროქიმიური დაფენა გალიუმის არსენიდზე. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 20015წ. ტ.41, #4.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. ალუმინის ოქსიდის ნანოფხვნილის გავლენა SiCკომპოზიტის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე და მედეგობაზე ფერადი ლითონებისა და წიდის მიმართ. საქართველო კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2013წ. # 2 (30), გვ. 15-18.

ზ. კოვზირიძე, გვენცაძე დავითი, გოგბერაშვილი თეონა, g. gratvoli, k. elenbergi. ალუმინის ჟანგის ფხვნილის გამოყენება ერთ, ორ და მრავალკომპონენტიან ნარევებში.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.6-10..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. ალუმინის შემცველი ეგზოთერმული წიდა-წარმომქმნელი ნარევებით თხევადი ფოლადის ღუმელგარეშე რაფინირების შესწავლა. სტუ-ს შრომები . 1998წ. 3 (419) .

ნ. გელაძე. ალუმინოსილიკატის ნედლეულის გრანულირებული მასალის გააქტიურების გამოკვლევის ჩატარების მეთოდიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. N 2 . 2007წ. .

ს. ჩქოფოია. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის ასპექტები(ინფორმაცია განსჯისათვის). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №19 .

ი. კეცხოველი. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს. ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies. თბილისი. 2008წ. გვ. 188-193.

. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies.. 2008წ. თბ., გვ. 188-193..

ი. კეცხოველი. ამერიკელი ქალი და კულტურათა ინსტიტუტი. კრებული, Journal of American Studies, II თბილისი . 2003წ. .

. ამერიკელი ქალი და კულტურათა ინსტიტუტი. კრ. Journal of American Studies. 2003წ. II თბ., 2003. გვ. 250-253. .

ს. ჩქოფოია. ამერიკის თანამედროვე განათლების სისტემა (ინფორმაცია). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №18 .

ლ. ოსიძე. ამერიკული თამაშის ქართული პარამეტრების ხელახალი გააზრება. "საისტორიო ვერტიკალები". 2016წ. N33., 2016., გვ. 35-44.

ლ. გვერდწითელი, ა. მაისურაძე, თ. გოგიშვილი, ე. აბაშიძე. ამერიკული თეთრი პეპელას(Hyphantria Cunea D.r) პოპულაციის დინამიკა დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე. 2017წ. # 1ტ.37. გვ.105-107.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე, გიგაური სოფიო. ამიაკზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარებზე რისკის ფაქტორების შეფასება. სამეცნიერო ჟურნალი ''ენერგია''. 2016წ. №2(78).

ლ. ჩხეიძე, გიგაური ს., მაჭავარიანი ნანა. ამიაკზე მომუშავე მაცივარდანადგარებზე რისკის ფაქტორების შეფასება. ენერგია-სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.მეცნიერება და ენერგეტიკა. 2016წ. 2 (78), გვ. 58-63.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ა.მამულაშვილი. ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. ბენზამიდი.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, N3, გვ.276-279. 2010წ. .

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი. ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნისუნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური შესწავლა. პროპიონამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, N3, გვ.268-271. 2010წ. .

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე, ე.თოფურია, მ.კერესელიძე, თ.გიორგაძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. I.პროპიოამიდი. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.3. გვ.268-271.

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, გ.ცინცაძე, ლ.სხირტლაძე.. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. II. დიეთილაცეტამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.3. გვ.272-275.