სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Гугешидзе, Д Еристави, Н Бибилури. Установка для получения концентранта коллоидного серебра. Известия АН Грузии, серия химическая. 2014წ. ISSN-0132-6074 Том 40 N 4 ст 339-341.

Е. Мацаберидзе, Эристави Д.В., Бибилури Н.Ш., Андгуладзе Ш.Н., Гвердцители Л.В., Базгадзе И.Г., Гогишвили А.Р., Гугешидзе М.К.. Установка для получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე.ქიმიის სერია.. 2014წ. ტომი 40 №4. თბილისი გვ.339-341 ISSN-0132-6074 .

Ш. Андгуладзе, დ.ერისთავი, ნ.ბიბილური, ლ.გვერდწითელი, ი.ბაზღაძე, ა.გოგიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ.გუგეშიძე. Установка для получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2014წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 40, # 4, გვ.339-341.

Л. Гвердцители, დ.ერისთავი, ნ. ბიბილური, შ.ანდღულაძე, ი. ბაზღაზე, ა. გოგიშვილი, ე. მაცაბერიძე, მ. გუგეშიძე. Установка для получения концентрата коллоидного серебра. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია# 4 ტომი# 40, გვ.339 - 341, თბილისი.

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш, Андгуладзе Ш.Н, Гвердцители Л. В., Базгадзе И.Г., Гогишвили А.Р., Мацаберидзе Э.Л., Гугешидзе М.К.. Установка для получения концентрата коллоидного серебра”. . Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2014წ. ISSN -0132-6074, № 4, т.40, Тбилиси, сс.339-341. .

ლ. ქადაგიშვილი, Г. Бакурадзе. Установка является энергетической программой управления. Российская академия наук, институт языкознания, журнал Кавказоведение. 2004წ. №6, стр. 231-236.

Швангирадзе, Геркеули. Установление. . 0წ. .

. Установление величины сил сопротивления движению в системе навесок и управления аппаратов чаесборочных и подрезочных машин . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2007წ. #3, с.3-8.

ნ. მუმლაძე, ო. გელაშვილი, რ. ქირია. установление величины сил сопротивления движению в системе навесок и управления аппаратов чаесборных и подрезочных машин. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 0წ. N3 2007.

К. Квинихидзе, В.Чавчанидзе,М Ханджалашвили. Установление кодового соответствия методом теории решений. Сообщения АН ГССР. 1967წ. , т.45, №3, .

თ. თევზაძე, Ш. Биркадзе, С. Канделаки, Д. Поцхверия. Установление максимальной плотности и оптимальной толщины слоя аллювиальных галечников путем их опытной отсыпки для строительства водосборной плотины Мтквари ГЭС . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 66. 2011წ. .

დ. ფოცხვერია, Ш. Биркадзе, С. Канделаки. Установление максимальной плотности и оптимальной толщины слоя аллювиальных галечников путем их опытной отсыпки для строительства водосборной плотины Мтквари ГЭС. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი შრომატა კრებული 66. 2011წ. .

A. Sharvashidze, Д. Гогишвили М. Патурашвили З. Патурашвили. Установление оптимальной величины зазора в соединениях элементов ходовой части - модель 18-100 железнодорожного подвижного состава для международных перевозок (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2016წ. № 4(65) / 2016. с. 83-88..

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Дгебуадзе М.О.. Установление фазовых границ в системе «В-О-С» с применением химпотенциалов элементов . Georgian engineering news. №.2. 2006წ. c. 253-257.

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В. Сарухананишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Установление фазовых границ в системе “B - O - C” с применением химпотенциалов элементов.. Georgian Engineering News, . 2006წ. №2,с.253 - 257..

ვ. მენთეშაშვილი, Ментешашвили М.В., Турманидзе Р.С., Зедгинидзе И.Г. Установление факторов, действующих на процесс оптимизации получения литых заготовок. . „GEORGIAN ENGINEERING NEWS“, No 4, с. 141-158. 2004წ. .

И. Круашвили, Круашвили И. Г., Мирцхулава З. Ц ., Кухалашвили Е. Г.. Установления критерия деформации размыва русел сложенных из различрых материалов. Сообшения академии наук Грузинский ССР. 1986წ. стр.5.

ვ. ნანიტაშვილი, Э.Рехвиашвили. Устойчивость дождевальных установок на поперечных склонах. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. №64, 197-200 გვ..

Г. Белтадзе. Устойчивость лексикографических и соответствующих аффинных игр в смешанных стратегиях. Труды Грузинского Технического Университета. 2008წ. № 1 (467), 2008. стр. 76-79. ISSN: 1512-0996.

М. Тодуа, Кипиани Г.О., Тодуа Н.Н., Нозадзе Г.Г.. Устойчивость однородной опертой по контакту пластины при сжатии равномерно - распределенной нагрузкой в двух направлениях. Научно-Технический журнал “Строительство”, Тбилиси . 2016წ. №2(41), с.22-27.