სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Тодуа, Т. Жваниа, დ. მიქაძე, ქ. დიაკონიძე. Формирование мер сходств с применением мини и макси портретов. Georgian Engineering News. 2005წ. №2.

ნ. ტყემალაძე, др. Формирование психологически совместимых коллективов . Алгоритмы и программы. Информац. Бюллетень, №4 (55). 1983წ. .

О. Гелашвили, И. Чхетиа, Б.Кицмаришвили. Формирование расхода топлива автомобилей в эксплуатацие. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2008წ. #4(12), ст. 5-11.

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Формирование стратегий в семиотической системе принятия решений. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1981წ. № 7 (239).

Б. Маисурадзе, Броладзе Э. Д Лолуа З.А.. Формирование структуры брикетов хромовой руды и совместноокускованой щыхты хромовых сплавов. Труды ГТУ. 2006წ. N 2 (460) ст. 77-84 .

М. Саникидзе, В. А. Савельев. Формооброзование односетчатых оболочек методом изометрического преобразования. Georgian federation for information and documentation,Engineering Academy of Georgia, "Georgian Engineering News". 1999წ. #2(10), c. 47-51, Tbilisi. ISSN 1512-0287.

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. формулирование задач методом конечних элементоб. международный шаучный журнал "проблемы прикладной механики". 2004წ. №2(15).

М. Зораниани. Формы и система дистанционного обучения английскому языку. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2009წ. №. 3, стр. 32-35.

Л. Куталадзе, Чантуриа Г., Каракозов К., Татарашвили Р., Цатуров А.. Фотонные структуры на основе неорганических оптических волокон. Gergian Enginiering News. 2009წ. N3, стр. 131-134 .

Л. Куталадзе, null, Чантуриа Г., Каракозов К., Мясников И., Татарашвили Р., Цатуров А.. Фотонные структуры на основе неорганических оптических волокон и исследование в них оптических явлений. Труды II международной конференции ассоциации керамиков Грузии. 7 -9 Октября, Тбилиси, ,. 2008წ. стр. 195-199.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Цирекидзе Н.А Цулукидзе Н.П Поклеба А.К. Фотофизика поларных триплетных эксиплексов и их строение. “Georgian Engineering News”, №3, 2012г.. 0წ. 2.

М. Цирекидзе, М.Шенгелия, Цулукидзе, A. Поклеба. Фотофизика полярных триплетных эксирлексов и их строение. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.58-59..

Ц. Зурабишвили, К.Г.Джапаридзе, Ц.И. Зурабишвили, Н.И. Мамиствалова, Н.И. Махашвили, Г.Ш.Челидзе, З. М. Элашвили. Фотохимическая стабильность немато-хиральных термоиндикаторных . Georgian Engineering News. 2002წ. №2, с.72-74.

Ш. Андгуладзе, თ. ლომია, მ. ჭანკოტაძე, ა. ცივაძე, ბ. ერშოვი, ა. სელივერსტოვი, ა. კამრუკოვი, ს. ფილიპოვა. Фотохимическое разложение органических веществ импульсным УФ излучением. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0686 ტომი 6, №3, გვ.346-349.

null. Фотохимическое разложение органических веществ импульсным УФ излучением. . 0წ. .

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, К.Г.Джапаридзе, М.С.Метонидзе. Фотоэлектрические явления в растворах спирохроменов. Известия АН ГССР, серия химическая. 1998წ. т.24, №1-4, ст. 128-132.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г, Отхозория В.К. Фрактальное кодирование изображений. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2005წ. შრომები 6.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г. Фрактальное кодирование изображений в условиях искажения передаваемых данных. TRANSACTIONS Automated Control Systems. 2007წ. ISSN 1512-3979 N1(2). GTU. Tbilisi. 2007. pp.160 - 163 .

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г.. Фрактальное кодирование цветных изображений с использованием программной среды MathCAD. Georgian Academy of Education Sciences GTU, Application Appendix to the Journal “Newsletters”. 2006წ. Works, 8. Tbilisi, 2006, pp. 218–222..

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г, Отхозория В.. Фрактальное сжатие в сочетании с нелинейной морфологической фильтрацией в кодиро-вании изображений и их последовательностей. Georgian Engineering News". Межд. научный журнал. Тбилиси. 2006წ. №1, 198-202 c.. .