სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26239 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, А.Прангишвили, Р.Схиладзе,В.ЧавЧанидзе, Н.Чигогидзе,ИКвеселава, Г.Гобечия, Г.Сулаквелидзе. Феномен Зураба Бедия. Georgian engineering news.. 2008წ. №4(48).

А. Давитадзе. Феномен кластеризации отраслей. „საჰაერო ტრანსპორტი“ . 2013წ. №1(8), 9 .

თ. მუსელიანი, Ш.Начкебия, Б.Кожоридзе, А.Вашакидзе. Феномен передачи електрической Энергии. ჟურნალი . 2008წ. # 2, 33–43.

შ. ნაჭყებია, ა. ვაშაკიძე. Феномен передачи электри-ческой энергии. ენერგია. 2008წ. #2 (46); გვერდი 11.

З. Чачхиани. Ферро- и антиферромагнетизм сплавов тербия и тория. . ХХI Респуб. науч.-техн. конфер. проф.-препод. сос-тава ГПИ. 1981წ. .

З. Чачхиани. Ферромагнетизм, антиферромагнетизм и парамагнетизм арсенидов урана. Научн.труды ГПИ. Сб. "Физика". . 1979წ. №10(220). .

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе Ф.Н. Тавадзе А.М.Цирлин Г.В. Цагареишвили. Физико- механические свойства нитей бора, покрытых карбидами бора и кремия. . 1982წ. с 139-143 .

Дж. Никурадзе, И.З.Курашвили Е.Е. Саная Т,В. Дзулиашвили. Физико-механические свойства монокристаллического кремния легированного бором. სტუ სამეცნიერო შრომები 2005წ. №2 ( 456). 2005წ. №2 ( 456).

ლ. იტრიაშვილი, Хосрошвили Е. З., Натрошвили Г. Т., Нибладзе Н. Ш.. Физико-химические аспекты деформационных процессов в глинистых грунтах.. . 2017წ. Сб.трудов института водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического Университета. № 72.2017 г..

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ. 35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

null, Н.В. Бокучава, Г.Г. Джинчарадзе, Б.А. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, #4, გვ.499-502.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили, Д. Джинчарадзе. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Д. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.

გ. კოხრეიძე, Д.Мчедлишвили. Физические основы мереджмента потери мощности на корону. Энергия.Тбилиси.2010. 2010წ. №1(54).

ს. ლომინაძე. Философия и её роль в формировании гумманитарно-технической интеллигенции. Академия образовательных наук Грузии.Приложение к журналу Вестник. 2005წ. Труды-6Тбилиси-2005. с150-154.

М. Мацаберидзе. Форма и своиства в химии биообъектов – системообразующие категории.. Georgian Enjineering News. 2009წ. №1, С. 174..

ნ. მღებრიშვილი. Формализация дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи моторного вагона электропоезда. . 2009წ. Научные труды ГТУ, №4(474), с. 135-138.

Г. Шарашенидзе, Долидзе М., Мгебришвили Н. Формализация дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи моторного вагона электропоезда. . Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996. . 2009წ. Тбилиси, 2009, c. 135-138.

И. Нахуцришвили, С.Тавзарашвили. Формальная кинетика роста окалины с увеличением реакционной поверхности. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2013წ. т.39, 1-2, 50-52.