სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21737 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. გრიგალაშვილი. ,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი''. ჟ, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ.2(6).

ნ. ლომიძე. ,,გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები ეროვნული ინტერესების ჭრილში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N15, გვ.91–95, ISSN 1512 4959.

თ. თევზაძე, გ. ნაცვლიშვილი, გ. ტლაშაძე, ს. ღაღანიძე. ,,გრუნტის კონსოლიდაციის პროგნოზირების პრობლემები მიწის ნაგებობები წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიებით მშენებლობისა.’. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2003წ. შრომათა კრებული XIV თბილისი, .გვ. 177-184.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. ,,დაშნაკტუციუნი\" და ისტორიის საკითხები (რუსულად). მსოფლიო და კავკასია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. # 9, 103-111 გვ..

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. ,,ევროპული ადმინისტრაციულ-სახელმეიფოებრივი რეფორმების თავისებურებების შედარებითი ანალიზი". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #2(34); 75-82.

ს. დოღონაძე. ,,ეთნოკონფლიქტები თუ სეპარატიზმი: საქართველოს დანაწევრიანების მცდელობა. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 19 გვ. 61-73.

ა. გვარუციძე, პ.ლემონჯავა.. ,,ეკოლოგიის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები''. ჟურნალი ,,მოამბე''. 0წ. # 12, 15 გვერდი, 2010 წელი..

ნ. მამფორია. ,,ეკოტურიზმი - ბიზნესურთიერთობები“ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. №3 გვ. 99-102.

ქ. მჭედლიძე, ო.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. ,,ენერგოეფექტიანობის გაზრდის სტრატეგია და მისი მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები",2007წ.. 0წ. 1-3,გვ.6..

გ. კალანდაძე. ,,ეროვნული უშიშროების სისტემა და ინფორმაციული საზოგადოება“ . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია , თეორია, პრაქტიკა) . 2013წ. #2, (26)- 98-გვ. ტომი - 2. UDC378(479.22)(051.2.

მ. ხარატიშვილი. ,,ვლ.მაიაკოვსკის ,,მისტერია-ბუფი” რევოლუციის სახელობის სახელმწიფო თეატრში”. ,,თეატრმცოდნეობითი ძიებანი” სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი 1978-1979წ.წ. წ. ტომი VIII-IX, 432 გვ..

ნ. ლომიძე. ,,ზოგიერთი მოსაზრება აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით". საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი,,ინტელექტუალი". 2008წ. N7, გვ.45–50 ISSN 1512-2530.

ს. გრიგალაშვილი. ,,იმპერიის იდეოლოგია(ა. დუგინის მსოფლმხედველობა)''. ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 0წ. 2009 წ. 2(10).

გ. ზირაქაშვილი. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტი და მასთან დაკავშირებული რისკები". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი I 19-29.

ნ. ლომიძე. ,,ირან- საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები". ,,თსუ,თბილისი" საერთაშორისო რეფერირებული და რეცენზირებული ჟურნალი ,, მეცნიერება". 2016წ. N8,გვ.48-51.

ჯ. ჯანაშია. ,,კავკასიაში რუსეთის ძალისმიერი ინტერვეციული პოლიტიკის ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალი”, . 2009წ. #18, 109-117 გვ.თბილისი.

მ. ცაცანაშვილი. ,,კიბერპოლიტიკა და კიბერსაფრთხეები" (საქართველო-რეალობა და პერსპექტივები). ჟურნალი: ახალი ათასწლეული, თბილისი. 2009წ. #1 გვ. 45-62.

ქ. მჭედლიძე, გ.ჩიტაშვილი. ,,კოგენერაციულ სისტემებში რთული სქემების აირტურბინული დანადგარების შესახებ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2011წ.1(57). 0წ. გვ.-5.

გ. ზირაქაშვილი. ,,კონფლიქტი -საზოგადოების ფსიქოლოგიური ფენომენი". ,,ინტელექტუალი". 2009წ. #10 გვ.107-111.