სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. შარაშენიძე, Шарашенидзе С.Г.. Учет непостоянного дезаксиала при исследовании обобщенных сил исполнительного механизма с зазорами дизеля ж/д рефрижераторного вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прик-ладной механики. ISSN 1512-0740. 2002წ. 2002, № 4(9), с. 41-51..

К. Мчедлишвили, А. Мчедлишвили, М. Сирадзе. Учет особенностей автотранспортной инфраструктуры при формировании автомобильного парка. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3, .

В. Вачарадзе. Учёт скачкообразного изменения жёсткости и внешней нагрузки при расчёте балочных фундаментов. Georgian Engineering News (GEN). 2017წ. #1, с. 4.

К. Мчедлишвили, А..Мчедлишвили, М. Сирадзе. Учет фактора страны производителя при назначении налоговых ставок на импорт автомобилей. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 0წ. №3.

გ. არაბიძე, О. Везиришвили. . Учёт экологических факторов при определении эффективности применения теплоэнергетических установок. . Georgian Engineering News . 2001წ. # 3 გვ 21-25.

Т. Сагареишвили, Микаутадзе М.М. , Инцкирвели Н.А. , Енукидзе М.Г. , Мачавариани М.Г. . Фармакологическая активность флавоноидного гликозида из листьев растения Eupatorium micranthum Less. интродукцированного в Грузии. . Медицинские новости Грузии. 2008წ. 157, 4, 62-65.

თ. წივწივაძე, А.Прангишвили, Р.Схиладзе,В.ЧавЧанидзе, Н.Чигогидзе,ИКвеселава, Г.Гобечия, Г.Сулаквелидзе. Феномен Зураба Бедия. Georgian engineering news.. 2008წ. №4(48).

А. Давитадзе. Феномен кластеризации отраслей. „საჰაერო ტრანსპორტი“ . 2013წ. №1(8), 9 .

თ. მუსელიანი, Ш.Начкебия, Б.Кожоридзе, А.Вашакидзе. Феномен передачи електрической Энергии. ჟურნალი . 2008წ. # 2, 33–43.

შ. ნაჭყებია, ა. ვაშაკიძე. Феномен передачи электри-ческой энергии. ენერგია. 2008წ. #2 (46); გვერდი 11.

З. Чачхиани. Ферро- и антиферромагнетизм сплавов тербия и тория. . ХХI Респуб. науч.-техн. конфер. проф.-препод. сос-тава ГПИ. 1981წ. .

З. Чачхиани. Ферромагнетизм, антиферромагнетизм и парамагнетизм арсенидов урана. Научн.труды ГПИ. Сб. "Физика". . 1979წ. №10(220). .

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе Ф.Н. Тавадзе А.М.Цирлин Г.В. Цагареишвили. Физико- механические свойства нитей бора, покрытых карбидами бора и кремия. . 1982წ. с 139-143 .

Дж. Никурадзе, И.З.Курашвили Е.Е. Саная Т,В. Дзулиашвили. Физико-механические свойства монокристаллического кремния легированного бором. სტუ სამეცნიერო შრომები 2005წ. №2 ( 456). 2005წ. №2 ( 456).

ლ. იტრიაშვილი, Хосрошвили Е. З., Натрошвили Г. Т., Нибладзе Н. Ш.. Физико-химические аспекты деформационных процессов в глинистых грунтах.. . 2017წ. Сб.трудов института водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического Университета. № 72.2017 г..

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ. 35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

null, Н.В. Бокучава, Г.Г. Джинчарадзе, Б.А. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, #4, გვ.499-502.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили, Д. Джинчарадзе. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Д. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.