სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Шарашенидзе, Долидзе М., Мгебришвили Н. Формализация дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи моторного вагона электропоезда. . Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996. . 2009წ. Тбилиси, 2009, c. 135-138.

И. Нахуцришвили, С.Тавзарашвили. Формальная кинетика роста окалины с увеличением реакционной поверхности. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2013წ. т.39, 1-2, 50-52.

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Дундуа Т., Усанеташвили Г.. Формировавие дифференциальных уравнений добавочного свободного движения тормозной передачи моторного вагона электропоезда с учетом износа в соединениях.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2011წ. № 2(480), Тбилиси, 2011, с. 82-86..

ნ. ჯალიაბოვა, გ.ბესიაშვილი. Формирование базы знаний для медицинских систем.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2015წ. №19, თბილისი, გვ. .

Г. Гогичаишвили, Чарквиани З.Г.. Формирование базы знаний семиотической системы в диалоговом режиме. Тезисы докладов I Всесоюзной конференции " Человеко-машинные обучающие системы" Изд. АН. 1979წ. .

ლ. ბერიძე, ქარცივაძე გ. Формирование бюджета предприятия. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2008წ. #5-6, გვ. 184.

ქარცივაძე გ. Формирование бюджета предприятия. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2008წ. #5-6, გვ. 184.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., ქარცივაძე გ.. Формирование бюджета предприятия. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828,. 2008წ. #5-6, გვ.119.

К. Квинихидзе, Н.Беручашвили, В.Чавчанидзе. Формирование концептов ландшафта на основе теори искусственого концептуального интеллекта. Сообщения АН ГССР,. 1976წ. т.81, №1, .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И. Шургая З.Г.. Формирование макромодели управления семиотической системы принятия решений. В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, Нарешелашвили Г.Г. Ростомашвили Н.В.. Формирование макроописания ситуационной модели управления распределением зерновых ресурсов в отрасли заготовок. В кн.:" Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1980წ. .

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. Формирование макроописания ситуационной модели управления распределением зерновых ресурсов в отрасли заготовок. Сб.Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством."Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1980წ. .

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. Формирование макроописания ситуационной модели управления распределением зерновых ресурсов в отрасли заготовок. Сб.Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством."Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1980წ. .

Т. Тодуа, Т. Жваниа, დ. მიქაძე, ქ. დიაკონიძე. Формирование мер сходств с применением мини и макси портретов. Georgian Engineering News. 2005წ. №2.

ნ. ტყემალაძე, др. Формирование психологически совместимых коллективов . Алгоритмы и программы. Информац. Бюллетень, №4 (55). 1983წ. .

О. Гелашвили, И. Чхетиа, Б.Кицмаришвили. Формирование расхода топлива автомобилей в эксплуатацие. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2008წ. #4(12), ст. 5-11.

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Формирование стратегий в семиотической системе принятия решений. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1981წ. № 7 (239).

Б. Маисурадзе, Броладзе Э. Д Лолуа З.А.. Формирование структуры брикетов хромовой руды и совместноокускованой щыхты хромовых сплавов. Труды ГТУ. 2006წ. N 2 (460) ст. 77-84 .

М. Саникидзе, В. А. Савельев. Формооброзование односетчатых оболочек методом изометрического преобразования. Georgian federation for information and documentation,Engineering Academy of Georgia, "Georgian Engineering News". 1999წ. #2(10), c. 47-51, Tbilisi. ISSN 1512-0287.

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. формулирование задач методом конечних элементоб. международный шаучный журнал "проблемы прикладной механики". 2004წ. №2(15).