სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Имнаишвили, Натрошвили О.Г., Кожемяко В.П., Гунченко О.М., Саникидзе Д.О.. Устройство сравнения на многофункциональных оптоэлектронных модулях. Мат. Всесоюзной конференции "Функциональная оптоэлектроника в ВТ и устройствах управления". 1986წ. Мат. Всесоюзной конференции "Функциональная оптоэлектроника в ВТ и устройствах управления".

Натрошвили О.Г.,, Кожемяко В.П, Гунченко О.М., Саникидзе Д.О.. Устройство сравнения на многофункциональных оптоэлектронных модулях. Мат. Всесоюзной конференции "Функциональная оптоэлектроника в ВТ и устройствах управления". 1986წ. Тбилиси,1986 г. с. 41-46.

ჯ. ლომსაძე, Д.Горгодзе. Устройство штампов для высаживания выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания. Проблемы металургии, сварки и материаловедения. 2007წ. №2 (16), 4 ст..

ზ. ლომსაძე, Д.Горгодзе, Д.Ломсадзе. Устройство штампов для высаживания выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания. Проблемы металургии, сварки и материаловедения. 2007წ. №2 (16), 4 ст..

მ. დარჩაშვილი. УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОЙ ГРУЗИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ . საქართვეელო-მოლდავა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება, . 2016წ. .

ე. კოზლოვა. Учебный видеофильм как источник специальной информации при обучении речевому общению.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13). თბილისი, 2009. გვ. 39-43 .

В. Хуцишвили. Учёт концевых потерь в одномерной модели тета-пинча. В кн.: Теория и устройства систем автоматического управления. 1983წ. Тбилиси.

ს. შარაშენიძე. Учет непостоянного дезаксиала при исследовании обобщенных сил исполнительного механизма с зазорами дизеля ж/д рефрижераторного вагона. . Международный научный журнал «Проблемы прик-ладной механики. ISSN 1512-0740.. 2002წ. Тбилиси, 2002, № 4(9), с. 41-51..

გ. შარაშენიძე, Шарашенидзе С.Г.. Учет непостоянного дезаксиала при исследовании обобщенных сил исполнительного механизма с зазорами дизеля ж/д рефрижераторного вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прик-ладной механики. ISSN 1512-0740. 2002წ. 2002, № 4(9), с. 41-51..

К. Мчедлишвили, А. Мчедлишвили, М. Сирадзе. Учет особенностей автотранспортной инфраструктуры при формировании автомобильного парка. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3, .

В. Вачарадзе. Учёт скачкообразного изменения жёсткости и внешней нагрузки при расчёте балочных фундаментов. Georgian Engineering News (GEN). 2017წ. #1, с. 4.

К. Мчедлишвили, А..Мчедлишвили, М. Сирадзе. Учет фактора страны производителя при назначении налоговых ставок на импорт автомобилей. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 0წ. №3.

გ. არაბიძე, О. Везиришвили. . Учёт экологических факторов при определении эффективности применения теплоэнергетических установок. . Georgian Engineering News . 2001წ. # 3 გვ 21-25.

Т. Сагареишвили, Микаутадзе М.М. , Инцкирвели Н.А. , Енукидзе М.Г. , Мачавариани М.Г. . Фармакологическая активность флавоноидного гликозида из листьев растения Eupatorium micranthum Less. интродукцированного в Грузии. . Медицинские новости Грузии. 2008წ. 157, 4, 62-65.

თ. წივწივაძე, А.Прангишвили, Р.Схиладзе,В.ЧавЧанидзе, Н.Чигогидзе,ИКвеселава, Г.Гобечия, Г.Сулаквелидзе. Феномен Зураба Бедия. Georgian engineering news.. 2008წ. №4(48).

А. Давитадзе. Феномен кластеризации отраслей. „საჰაერო ტრანსპორტი“ . 2013წ. №1(8), 9 .

თ. მუსელიანი, Ш.Начкебия, Б.Кожоридзе, А.Вашакидзе. Феномен передачи електрической Энергии. ჟურნალი . 2008წ. # 2, 33–43.

შ. ნაჭყებია, ა. ვაშაკიძე. Феномен передачи электри-ческой энергии. ენერგია. 2008წ. #2 (46); გვერდი 11.

З. Чачхиани. Ферро- и антиферромагнетизм сплавов тербия и тория. . ХХI Респуб. науч.-техн. конфер. проф.-препод. сос-тава ГПИ. 1981წ. .

З. Чачхиани. Ферромагнетизм, антиферромагнетизм и парамагнетизм арсенидов урана. Научн.труды ГПИ. Сб. "Физика". . 1979წ. №10(220). .