სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе Ф.Н. Тавадзе А.М.Цирлин Г.В. Цагареишвили. Физико- механические свойства нитей бора, покрытых карбидами бора и кремия. . 1982წ. с 139-143 .

Дж. Никурадзе, И.З.Курашвили Е.Е. Саная Т,В. Дзулиашвили. Физико-механические свойства монокристаллического кремния легированного бором. სტუ სამეცნიერო შრომები 2005წ. №2 ( 456). 2005წ. №2 ( 456).

ლ. იტრიაშვილი, Хосрошвили Е. З., Натрошвили Г. Т., Нибладзе Н. Ш.. Физико-химические аспекты деформационных процессов в глинистых грунтах.. . 2017წ. Сб.трудов института водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического Университета. № 72.2017 г..

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ. 35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

null, Н.В. Бокучава, Г.Г. Джинчарадзе, Б.А. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, #4, გვ.499-502.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили, Д. Джинчарадзе. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Д. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.

გ. კოხრეიძე, Д.Мчедлишвили. Физические основы мереджмента потери мощности на корону. Энергия.Тбилиси.2010. 2010წ. №1(54).

ს. ლომინაძე. Философия и её роль в формировании гумманитарно-технической интеллигенции. Академия образовательных наук Грузии.Приложение к журналу Вестник. 2005წ. Труды-6Тбилиси-2005. с150-154.

М. Мацаберидзе. Форма и своиства в химии биообъектов – системообразующие категории.. Georgian Enjineering News. 2009წ. №1, С. 174..

ნ. მღებრიშვილი. Формализация дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи моторного вагона электропоезда. . 2009წ. Научные труды ГТУ, №4(474), с. 135-138.

Г. Шарашенидзе, Долидзе М., Мгебришвили Н. Формализация дифференциального уравнения движения тормозной рычажной передачи моторного вагона электропоезда. . Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996. . 2009წ. Тбилиси, 2009, c. 135-138.

И. Нахуцришвили, С.Тавзарашвили. Формальная кинетика роста окалины с увеличением реакционной поверхности. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2013წ. т.39, 1-2, 50-52.

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Дундуа Т., Усанеташвили Г.. Формировавие дифференциальных уравнений добавочного свободного движения тормозной передачи моторного вагона электропоезда с учетом износа в соединениях.. Научные труды ГТУ, ISSN 1512-0996,. 2011წ. № 2(480), Тбилиси, 2011, с. 82-86..

ნ. ჯალიაბოვა, გ.ბესიაშვილი. Формирование базы знаний для медицинских систем.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2015წ. №19, თბილისი, გვ. .

Г. Гогичаишвили, Чарквиани З.Г.. Формирование базы знаний семиотической системы в диалоговом режиме. Тезисы докладов I Всесоюзной конференции " Человеко-машинные обучающие системы" Изд. АН. 1979წ. .

ლ. ბერიძე, ქარცივაძე გ. Формирование бюджета предприятия. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2008წ. #5-6, გვ. 184.

ქარცივაძე გ. Формирование бюджета предприятия. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2008წ. #5-6, გვ. 184.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., ქარცივაძე გ.. Формирование бюджета предприятия. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828,. 2008წ. #5-6, გვ.119.