სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Зораниани. Формы и система дистанционного обучения английскому языку. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2009წ. №. 3, стр. 32-35.

Л. Куталадзе, Чантуриа Г. Ф. , Каракозов К. Г. , Цатуров А. М. , Татарашвили Р. Ф.. Фотонные структуры на основе неорганических оптических волокон. Georgian inginiering news. 2009წ. N 3, стр. 131 -134, Тбилиси.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Цирекидзе Н.А Цулукидзе Н.П Поклеба А.К. Фотофизика поларных триплетных эксиплексов и их строение. “Georgian Engineering News”, №3, 2012г.. 0წ. 2.

М. Цирекидзе, М.Шенгелия, Цулукидзе, A. Поклеба. Фотофизика полярных триплетных эксирлексов и их строение. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.58-59..

Ц. Зурабишвили, К.Г.Джапаридзе, Ц.И. Зурабишвили, Н.И. Мамиствалова, Н.И. Махашвили, Г.Ш.Челидзе, З. М. Элашвили. Фотохимическая стабильность немато-хиральных термоиндикаторных . Georgian Engineering News. 2002წ. №2, с.72-74.

Ш. Андгуладзе, თ. ლომია, მ. ჭანკოტაძე, ა. ცივაძე, ბ. ერშოვი, ა. სელივერსტოვი, ა. კამრუკოვი, ს. ფილიპოვა. Фотохимическое разложение органических веществ импульсным УФ излучением. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0686 ტომი 6, №3, გვ.346-349.

null. Фотохимическое разложение органических веществ импульсным УФ излучением. . 0წ. .

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, К.Г.Джапаридзе, М.С.Метонидзе. Фотоэлектрические явления в растворах спирохроменов. Известия АН ГССР, серия химическая. 1998წ. т.24, №1-4, ст. 128-132.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г, Отхозория В.К. Фрактальное кодирование изображений. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2005წ. შრომები 6.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г. Фрактальное кодирование изображений в условиях искажения передаваемых данных. TRANSACTIONS Automated Control Systems. 2007წ. ISSN 1512-3979 N1(2). GTU. Tbilisi. 2007. pp.160 - 163 .

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г.. Фрактальное кодирование цветных изображений с использованием программной среды MathCAD. Georgian Academy of Education Sciences GTU, Application Appendix to the Journal “Newsletters”. 2006წ. Works, 8. Tbilisi, 2006, pp. 218–222..

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г, Отхозория В.. Фрактальное сжатие в сочетании с нелинейной морфологической фильтрацией в кодиро-вании изображений и их последовательностей. Georgian Engineering News". Межд. научный журнал. Тбилиси. 2006წ. №1, 198-202 c.. .

В. Хуцишвили. Фундаментальное свойство оптимальных букмекерских коэффициентов. Сборник трудов Института Систем Управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического Университета. 2014წ. № 18, стр. 136-141.

ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი, ნ. კუჭუხიძე. Фундук как источник получения растительного масла. Масло-жировая пром-сть, М. 2005წ. #1.

А. Давитадзе. Функтор когомологий в пучках. Сообщения АН ГССР. 1981წ. 104, № 2,4.

Г. Мурджикнели, ზედგენიძე ი. . Функциональный генератор. სტუ. 1990წ. 13(369). გვ3..

მ. კაპანაძე, Намиг Исаев. Функционироание малого и среднего бизнеса опыт для стран Кавказа . Scientific Journal of Academic Research “BLACK SEA”,. 2013წ. July 03, Vol. 03, Issue 03 2013.

კ. ოდიშარია, Т.Чубуридзе, Ц.Хоштария.. Функционирование компьютерной сети в режиме обслуживания отдельных требований.. Международный научный журнал "Воздушный транс-порт", Тбилиси. 2013წ. №1(8), Ст.10.

ზ. გურამიშვილი. Функционирование русского языка в свете методического аспекта. საქართველოს საგანმანათლებო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 10, გვ.63–68.