სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. Квинихидзе, Н.Беручашвили, В.Чавчанидзе. Формирование концептов ландшафта на основе теори искусственого концептуального интеллекта. Сообщения АН ГССР,. 1976წ. т.81, №1, .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И. Шургая З.Г.. Формирование макромодели управления семиотической системы принятия решений. В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, Нарешелашвили Г.Г. Ростомашвили Н.В.. Формирование макроописания ситуационной модели управления распределением зерновых ресурсов в отрасли заготовок. В кн.:" Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1980წ. .

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. Формирование макроописания ситуационной модели управления распределением зерновых ресурсов в отрасли заготовок. Сб.Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством."Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1980წ. .

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. Формирование макроописания ситуационной модели управления распределением зерновых ресурсов в отрасли заготовок. Сб.Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством."Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1980წ. .

Т. Тодуа, Т. Жваниа, დ. მიქაძე, ქ. დიაკონიძე. Формирование мер сходств с применением мини и макси портретов. Georgian Engineering News. 2005წ. №2.

ნ. ტყემალაძე, др. Формирование психологически совместимых коллективов . Алгоритмы и программы. Информац. Бюллетень, №4 (55). 1983წ. .

О. Гелашвили, И. Чхетиа, Б.Кицмаришвили. Формирование расхода топлива автомобилей в эксплуатацие. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2008წ. #4(12), ст. 5-11.

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Формирование стратегий в семиотической системе принятия решений. Труды ГПИ, "Техническая кибернетика". 1981წ. № 7 (239).

Б. Маисурадзе, Броладзе Э. Д Лолуа З.А.. Формирование структуры брикетов хромовой руды и совместноокускованой щыхты хромовых сплавов. Труды ГТУ. 2006წ. N 2 (460) ст. 77-84 .

М. Саникидзе, В. А. Савельев. Формооброзование односетчатых оболочек методом изометрического преобразования. Georgian federation for information and documentation,Engineering Academy of Georgia, "Georgian Engineering News". 1999წ. #2(10), c. 47-51, Tbilisi. ISSN 1512-0287.

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. формулирование задач методом конечних элементоб. международный шаучный журнал "проблемы прикладной механики". 2004წ. №2(15).

М. Зораниани. Формы и система дистанционного обучения английскому языку. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2009წ. №. 3, стр. 32-35.

Л. Куталадзе, Чантуриа Г. Ф. , Каракозов К. Г. , Цатуров А. М. , Татарашвили Р. Ф.. Фотонные структуры на основе неорганических оптических волокон. Georgian inginiering news. 2009წ. N 3, стр. 131 -134, Тбилиси.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Цирекидзе Н.А Цулукидзе Н.П Поклеба А.К. Фотофизика поларных триплетных эксиплексов и их строение. “Georgian Engineering News”, №3, 2012г.. 0წ. 2.

М. Цирекидзе, М.Шенгелия, Цулукидзе, A. Поклеба. Фотофизика полярных триплетных эксирлексов и их строение. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.58-59..

Ц. Зурабишвили, К.Г.Джапаридзе, Ц.И. Зурабишвили, Н.И. Мамиствалова, Н.И. Махашвили, Г.Ш.Челидзе, З. М. Элашвили. Фотохимическая стабильность немато-хиральных термоиндикаторных . Georgian Engineering News. 2002წ. №2, с.72-74.

Ш. Андгуладзе, თ. ლომია, მ. ჭანკოტაძე, ა. ცივაძე, ბ. ერშოვი, ა. სელივერსტოვი, ა. კამრუკოვი, ს. ფილიპოვა. Фотохимическое разложение органических веществ импульсным УФ излучением. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0686 ტომი 6, №3, გვ.346-349.

null. Фотохимическое разложение органических веществ импульсным УФ излучением. . 0წ. .

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, К.Г.Джапаридзе, М.С.Метонидзе. Фотоэлектрические явления в растворах спирохроменов. Известия АН ГССР, серия химическая. 1998წ. т.24, №1-4, ст. 128-132.