სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г, Отхозория В.. Фрактальное сжатие в сочетании с нелинейной морфологической фильтрацией в кодиро-вании изображений и их последовательностей. Georgian Engineering News". Межд. научный журнал. Тбилиси. 2006წ. №1, 198-202 c.. .

В. Хуцишвили. Фундаментальное свойство оптимальных букмекерских коэффициентов. Сборник трудов Института Систем Управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического Университета. 2014წ. № 18, стр. 136-141.

ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი, ნ. კუჭუხიძე. Фундук как источник получения растительного масла. Масло-жировая пром-сть, М. 2005წ. #1.

А. Давитадзе. Функтор когомологий в пучках. Сообщения АН ГССР. 1981წ. 104, № 2,4.

Г. Мурджикнели, ზედგენიძე ი. . Функциональный генератор. სტუ. 1990წ. 13(369). გვ3..

მ. კაპანაძე, Намиг Исаев. Функционироание малого и среднего бизнеса опыт для стран Кавказа . Scientific Journal of Academic Research “BLACK SEA”,. 2013წ. July 03, Vol. 03, Issue 03 2013.

კ. ოდიშარია, Т.Чубуридзе, Ц.Хоштария.. Функционирование компьютерной сети в режиме обслуживания отдельных требований.. Международный научный журнал "Воздушный транс-порт", Тбилиси. 2013წ. №1(8), Ст.10.

ზ. გურამიშვილი. Функционирование русского языка в свете методического аспекта. საქართველოს საგანმანათლებო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 10, გვ.63–68.

Т. Цинцадзе, N. Nikuradze, T. Gurtskaia, M. Devdariani. Функционирование системы ауторегулящии кровоснабжения головного мозга нарушается в условиях эксперимен тальной печеночной энцефалопатии.. Georgian Medical News Tbilisi. Ною-Иорк . . 2007წ. N4 (145). p.73-76 .

А. Сичинава. Характер деиствия ЭЗ в мировом хозяйстве. თსუ. 1982წ. 2.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Махарадзе Л.И. Характер затухания волны гидравлического удара при напорном гидротранспорте . Сб. тр.: Горная механика и рудничная вентиляция, Тбилиси. 1965წ. с. 34-41.

ე. კოზლოვა. Характер и специфика труда работников прессы в условиях рынка.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.. 2007წ. შრომები, 9. თბილისი, 2007. გვ.. 157-16.

Т. Цомаиа. характеристика и основные черты глагольных фразеологических единиц. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #3 , გვ. 104-107.

Г. Чихладзе, К.Котетишвили, Д.Чилиндришвили. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. J. “Georgian Engineering News” (GEN). 2007წ. № 3, сс 46-47.

ქ. კოტეტიშვილი, Г.Ш. Кеванишвили, Д.Р. Чилиндришвили, Г.Г. Чихладзе. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. Georgian Engineering News. 2007წ. №3, 2007.сс 46-47. ISSN 0132-6074.

К. Котетишвили, .Д.Р. Чилиндришвили.Г.Г. Чихладзе. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. Georgian Engineering News,. 2007წ. №3, , сс 46-47.

Т. Бжалава, З.И. Сикмашвили, З.И.Перхули. Характеристика переизлучения и эффективный поперечник рассеяния системы из трех проводящих цилиндров. Научные труды ГПИ,"Дифракция электромагнитных волн", ISSN 0201-7164. 1986წ. № 5 /302/, ст.5-10.

Г. Буачидзе, Л. Глонти. Характеристика подземной зональности Кавказского региона. Ин-т Гидрогеодогии и Инженерной геологии Грузии. 2007წ. XVI, 40-45 ст..

М. Салуквадзе. Характеристика снегопадов при массовом сходе снежных лавин на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1982წ. Вып. 77(83), Ленинград, с.68-72.