სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г, Отхозория В.К. Фрактальное кодирование изображений. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2005წ. შრომები 6.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г. Фрактальное кодирование изображений в условиях искажения передаваемых данных. TRANSACTIONS Automated Control Systems. 2007წ. ISSN 1512-3979 N1(2). GTU. Tbilisi. 2007. pp.160 - 163 .

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г.. Фрактальное кодирование цветных изображений с использованием программной среды MathCAD. Georgian Academy of Education Sciences GTU, Application Appendix to the Journal “Newsletters”. 2006წ. Works, 8. Tbilisi, 2006, pp. 218–222..

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г, Отхозория В.. Фрактальное сжатие в сочетании с нелинейной морфологической фильтрацией в кодиро-вании изображений и их последовательностей. Georgian Engineering News". Межд. научный журнал. Тбилиси. 2006წ. №1, 198-202 c.. .

В. Хуцишвили. Фундаментальное свойство оптимальных букмекерских коэффициентов. Сборник трудов Института Систем Управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического Университета. 2014წ. № 18, стр. 136-141.

ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი, ნ. კუჭუხიძე. Фундук как источник получения растительного масла. Масло-жировая пром-сть, М. 2005წ. #1.

А. Давитадзе. Функтор когомологий в пучках. Сообщения АН ГССР. 1981წ. 104, № 2,4.

Г. Мурджикнели, ზედგენიძე ი. . Функциональный генератор. სტუ. 1990წ. 13(369). გვ3..

მ. კაპანაძე, Намиг Исаев. Функционироание малого и среднего бизнеса опыт для стран Кавказа . Scientific Journal of Academic Research “BLACK SEA”,. 2013წ. July 03, Vol. 03, Issue 03 2013.

კ. ოდიშარია, Т.Чубуридзе, Ц.Хоштария.. Функционирование компьютерной сети в режиме обслуживания отдельных требований.. Международный научный журнал "Воздушный транс-порт", Тбилиси. 2013წ. №1(8), Ст.10.

ზ. გურამიშვილი. Функционирование русского языка в свете методического аспекта. საქართველოს საგანმანათლებო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 10, გვ.63–68.

Т. Цинцадзе, N. Nikuradze, T. Gurtskaia, M. Devdariani. Функционирование системы ауторегулящии кровоснабжения головного мозга нарушается в условиях эксперимен тальной печеночной энцефалопатии.. Georgian Medical News Tbilisi. Ною-Иорк . . 2007წ. N4 (145). p.73-76 .

А. Сичинава. Характер деиствия ЭЗ в мировом хозяйстве. თსუ. 1982წ. 2.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Махарадзе Л.И. Характер затухания волны гидравлического удара при напорном гидротранспорте . Сб. тр.: Горная механика и рудничная вентиляция, Тбилиси. 1965წ. с. 34-41.

ე. კოზლოვა. Характер и специфика труда работников прессы в условиях рынка.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.. 2007წ. შრომები, 9. თბილისი, 2007. გვ.. 157-16.

Т. Цомаиа. характеристика и основные черты глагольных фразеологических единиц. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #3 , გვ. 104-107.

Г. Чихладзе, К.Котетишвили, Д.Чилиндришвили. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. J. “Georgian Engineering News” (GEN). 2007წ. № 3, сс 46-47.

ქ. კოტეტიშვილი, Г.Ш. Кеванишвили, Д.Р. Чилиндришвили, Г.Г. Чихладзе. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. Georgian Engineering News. 2007წ. №3, 2007.сс 46-47. ISSN 0132-6074.

К. Котетишвили, .Д.Р. Чилиндришвили.Г.Г. Чихладзе. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. Georgian Engineering News,. 2007წ. №3, , сс 46-47.