სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ოდიშარია, Т.Чубуридзе, Ц.Хоштария.. Функционирование компьютерной сети в режиме обслуживания отдельных требований.. Международный научный журнал "Воздушный транс-порт", Тбилиси. 2013წ. №1(8), Ст.10.

ზ. გურამიშვილი. Функционирование русского языка в свете методического аспекта. საქართველოს საგანმანათლებო მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2007წ. შრომები 10, გვ.63–68.

Т. Цинцадзе, N. Nikuradze, T. Gurtskaia, M. Devdariani. Функционирование системы ауторегулящии кровоснабжения головного мозга нарушается в условиях эксперимен тальной печеночной энцефалопатии.. Georgian Medical News Tbilisi. Ною-Иорк . . 2007წ. N4 (145). p.73-76 .

А. Сичинава. Характер деиствия ЭЗ в мировом хозяйстве. თსუ. 1982წ. 2.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Махарадзе Л.И. Характер затухания волны гидравлического удара при напорном гидротранспорте . Сб. тр.: Горная механика и рудничная вентиляция, Тбилиси. 1965წ. с. 34-41.

ე. კოზლოვა. Характер и специфика труда работников прессы в условиях рынка.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.. 2007წ. შრომები, 9. თბილისი, 2007. გვ.. 157-16.

Т. Цомаиа. характеристика и основные черты глагольных фразеологических единиц. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #3 , გვ. 104-107.

Г. Чихладзе, К.Котетишвили, Д.Чилиндришвили. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. J. “Georgian Engineering News” (GEN). 2007წ. № 3, сс 46-47.

ქ. კოტეტიშვილი, Г.Ш. Кеванишвили, Д.Р. Чилиндришвили, Г.Г. Чихладзе. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. Georgian Engineering News. 2007წ. №3, 2007.сс 46-47. ISSN 0132-6074.

К. Котетишвили, .Д.Р. Чилиндришвили.Г.Г. Чихладзе. Характеристика излучения диполя, находящегося в роли зонда. Georgian Engineering News,. 2007წ. №3, , сс 46-47.

Т. Бжалава, З.И. Сикмашвили, З.И.Перхули. Характеристика переизлучения и эффективный поперечник рассеяния системы из трех проводящих цилиндров. Научные труды ГПИ,"Дифракция электромагнитных волн", ISSN 0201-7164. 1986წ. № 5 /302/, ст.5-10.

Г. Буачидзе, Л. Глонти. Характеристика подземной зональности Кавказского региона. Ин-т Гидрогеодогии и Инженерной геологии Грузии. 2007წ. XVI, 40-45 ст..

М. Салуквадзе. Характеристика снегопадов при массовом сходе снежных лавин на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1982წ. Вып. 77(83), Ленинград, с.68-72.

Т. Григорашвили, Агапишвили Т.. Характеристика укрупненных грузовых единиц . журнал ,,Транспорт,,. 2010წ. 2010г №1-2 г.Твилиси.

ჯ. ბერიძე, Т.Буркадзе. Характеристики времени задержки пакетов MAC-протоколов в системах WiMAX. “INTELECTUAL”, . 2012წ. №19,2012, ст.246-254.

ი. მკურნალიძე. Характеристики грозовой активности в Грузии. Труды института гидрометеорологии Грузии. Материалы международной конференции "Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на южном Кавказе". 2008წ. Том 115, ст. 284-290.

Г. Гигинеишвили, М. Нинуа. Характеристики двухфазного парожидкостного потока в парлифтном устройстве. Машины и установки пищевой промышленности и холодильной техники. Тр. ГПИ.. 1990წ. № 2 (358) с. 50-53.

Т. Дадиани. характеристики пленок Электрофизические некоторых антимони¬дов редкоземельных элементов. . Сообщения АН ГССР . 1990წ. №3, с. 533-536.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Характетистики времени задержки пакетов МАС-протоколов в системах WiMAX. №19, 2012. . Тбилиси, "INTELLECTUAL". 2012წ. #19, გვ. 246-255.