სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Тугуши Н.К., Шавлиашвили Л.У., Кухалашвили В.Г.. Численное моделирование уменьшения солёности солонцовой почвы.. Труды Института Геофизики. 2008წ. т.60, Tbilisi.

მ. კუბლაშვილი. Численное решение сингулярных интегральных уравнений первого рода в случае разомкнутых контуров интегрирования. Грузинский технический университет, труды. 2003წ. 3(449),ст. 45-48;.

ზ. ციცქიშვილი. ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЯННУЮ ПЛОТИНУ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ОСНОВАНИЕМ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4 (43) .

დ. გორგიძე, Г.С. Джавахадзе, В. О. Бурджанадзе. Численный анализ напряженно-деформированного состояния толстой плиты. Georgian Engineering News №3, . 2005წ. .

В. Хуцишвили, И.Гогодзе. Численный метод исследования взаимодействия морских волн с берегом. Сообщения АН ГССР. 1983წ. Тбилиси, т.112, №2.

Д. Гургенидзе. Чиссленное решение уравнений описывающих неустановившееся напорное движение жидкости с применением схемы дюферта-франкеля. Georgian Ehgineering News. 2007წ. N1 Tbilisi.

С. Чупринина. Чтение, как средство получения информации . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2009წ. შრომები, 1 (13) (стр. 50- 53)..

Ж. Вардзелашвили. Что может высказать молчание? Или два предела речи. /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. სტუ, გვ. 9-13.

Н. Маргиани, Л. Мосулишвили, Г. Гагнидзе. Чувствительность прямого гамма-спектрометрического определения концентрации природных радионуклидов в буровом шламе на полупроводниковом Ge(Li) детекторе высокого разрешения. Сообщения АН Грузии. 1980წ. Т. 97, номер 1, с.65-68.

Л. Мосулишвили, Г. Гагнидзе. Чувствительность прямого гамма-спектрометрического определения концентрации природных радионуклидов в буровом шламе на полупроводниковом Ge(Li) детекторе высокого разрешения. Сообщения АН Грузии. 1980წ. т.97, №1, с.65-68.

А. Прангишвили, З. Азмайпарашвили. Шаговый электропривод для системы управления. Проблемы автоматизации технологических процессов. Сб. док. Тбилиси . 1996წ. ст.3.

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. К вопросу изготовления автомобильных газовых баллонов . Проблемы механики, Международный журнал №1(18), Тбилиси. ISBN 1512-0740. 2005წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Установка армирования газовых баллонов . Транспорт и машиностроение № 2(10), ISSN 1512-3537. 2008წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З., Ментешашвили В.Н. Анализ конструкций и технологии изготовления баллонов. Разработка методики расчета баллонов . Отчет I этапа проекта GG-59, STCU. 2005წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Зедгинидзе Н.Г., Ментешашвили В.Н., Геркеули Т.З. Мцхетадзе Г.А. Оптимизация режимов фрезерования при разделении полимерных корпусов твердотопливных ракет . Georgian Engineering News. N1(49). Tbilisi, ISSN 1512-0287. 2009წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Шляпа Агаты Кристи, очки Умберто Эко, борода Льва Толстого . «На холмах Грузии». ლიტერატურული ალმანახი. . 2006წ. № 2., გ. 84-89..

გ. ჯინჭარაძე, Т.Симониа, М.Салуквадзе. Ьетоди прогноза снежних лавин. Кавказский географический журнал. 2006წ. №6 ст.122-125.

Г. Гогичаишвили, Капанадзе Т.В. Дидманидзе В.А.. Эвристический алгоритм оптимального планирования вывода на ремонт промышленных агрегатов. Труды ГПИ . 1976წ. № 8 (190) "Автоматизированные системы управления".

Д. Капанадзе. Эвристический алгоритм случайного поиска проверяющих тестов. Научные труды ГПИ, «Прикладные задачи системного анализа». 1986წ. №10(307), стр.19-26 .