სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Бжалава, З.И. Сикмашвили, З.И.Перхули. Характеристика переизлучения и эффективный поперечник рассеяния системы из трех проводящих цилиндров. Научные труды ГПИ,"Дифракция электромагнитных волн", ISSN 0201-7164. 1986წ. № 5 /302/, ст.5-10.

Г. Буачидзе, Л. Глонти. Характеристика подземной зональности Кавказского региона. Ин-т Гидрогеодогии и Инженерной геологии Грузии. 2007წ. XVI, 40-45 ст..

М. Салуквадзе. Характеристика снегопадов при массовом сходе снежных лавин на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1982წ. Вып. 77(83), Ленинград, с.68-72.

Т. Григорашвили, Агапишвили Т.. Характеристика укрупненных грузовых единиц . журнал ,,Транспорт,,. 2010წ. 2010г №1-2 г.Твилиси.

ჯ. ბერიძე, Т.Буркадзе. Характеристики времени задержки пакетов MAC-протоколов в системах WiMAX. “INTELECTUAL”, . 2012წ. №19,2012, ст.246-254.

ი. მკურნალიძე. Характеристики грозовой активности в Грузии. Труды института гидрометеорологии Грузии. Материалы международной конференции "Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на южном Кавказе". 2008წ. Том 115, ст. 284-290.

Г. Гигинеишвили, М. Нинуа. Характеристики двухфазного парожидкостного потока в парлифтном устройстве. Машины и установки пищевой промышленности и холодильной техники. Тр. ГПИ.. 1990წ. № 2 (358) с. 50-53.

Т. Дадиани. характеристики пленок Электрофизические некоторых антимони¬дов редкоземельных элементов. . Сообщения АН ГССР . 1990წ. №3, с. 533-536.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Характетистики времени задержки пакетов МАС-протоколов в системах WiMAX. №19, 2012. . Тбилиси, "INTELLECTUAL". 2012წ. #19, გვ. 246-255.

О. Намичейшвили, Дж. Гугушвили , С. Иаганашвили . Химико-кинетические модели старения для предсказания надёжности. V Труды молодых работников ТГУ, серия физико математических и естественных наук.-Тбилиси. 1976წ. С.41-48.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Т.Дзиндзибадзе, Б.Булия, Л.Рухадзе. Химико-термическая обработка малолегированного хрома. GEN. №1. 2000წ. .

М. Капанадзе, А.Саруханишвили. Химико-технологическое исследование брильских стекол. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა". 1999წ. N 2, 4 გვ..

Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили. Химическая природа пелоида курорта Цаиши. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2007წ. №3, ტ.33, თბილისი გვ.292-296.

null, Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили. Химическая природа пелоида курорта Цаиши. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ”მაცნე”, ქიმიის სერია . 2007წ. ტ.33, №3, გვ. 292-296.

Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили. Химическая характеристика иловой грязи озёра Надарбазеви. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2008წ. ტ.34, №1, თბილისი, გვ.99-102.

Н.В. Бокучава, Д.В. Бибилейшвили. Химическая характеристика иловой грязи озера Надарбазеви. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2008წ. ტ.34, №1, გვ. 99-102.

Н. Бокучава, Д. Бибилеишвили, Д.Джинчарадзе.. Химическая характеристика иловой грязи озера Надарбазеви. . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. №1, ტ.34, თბილისი, გვ. 99-102..

ხ. გაჩეჩილაძე, Попорадзе Н.Г.. Химический состав самородного золота верхней Сванети и Болнисского района. Georgian Engineering News #2, ст.236. 2006წ. .

გ. ლუტიძე, В. К. Джапаридзе. Химическое Закрепления лёсовыдных Гипсоностных Грунтов восточной Грузии и рол Гипса на Прочность Закрепления. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N2(37) გვ. 149-151.