სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მიშველაძე. ადამიანი მხოლოდ ერთხელ ისვენებს (ჯ. ჩახავას შემოქმედების განხილვა). თბილისი,. 2015წ. .

მ. შონია. ადამიანი როგორც მიკროკოსმოსი. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2013წ. 5, გვ. 193-198.

მ. შონია. ადამიანი როგორც სოციოლოგიის საგანი. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 1(9), გვ. 119-125.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი. ადამიანის ჯანსაღი კვება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტიმეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. .

მ. შონია. ადამიანის ადგილი ყოფიერებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 12, გვ. 247-250.

რ. ანდრიაშვილი. ადამიანის არსის ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაცია ნ. ბერდიაევის ეგზისტენციალურ ფილოსოფიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2006წ. N7, 162-168.

მ. ჩხაიძე, ფუტურიძე ალექსანდრე. ადამიანის აღმოჩენა და იდენტიფიკაცია რეალურ დროში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. №34, 157-166.

გ. ტალახაძე. ადამიანის ბედისწერის იდეა ამირანის მითში. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2012წ. #3 ,5.

მ. შონია. ადამიანის ვერბალურ-კომუნიკაციური არსების შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2: საერთ. კონფ. მასალები. 2010წ. 1, გვ. 230-236.

ა. კურატაშვილი. ადამიანის კონსტიტუციური უფლებები და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2010წ. # 1-2. გვ. 100-105..

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. ადამიანის მოდელი ეკონომიკურ თეორიასა და მარკეტინგში. ეკონომიკა. 2013წ. #9-10.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა დაცვის ამერიკის სახელმწიფოთაშორისი სისტემა. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი". 2010წ. N2 (25), 2010, გვ. 40-46.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა დაცვის აფრიკული სისტემა. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2013წ. N1 (36), გვ. 55-60.

თ. ხოხობაშვილი, ხაზარაძე ნანა. ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაცია და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. გვ. 147-152.

ნ. ხაზარაძე, თ. ხოხობაშვილი. ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია და საქართველო. საერთაშორისო კონმფერენციის მასალები მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველო. 2009წ. გვ. 147-152.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლის მიხედვით. სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“ . 2016წ. .

ა. სონღულაშვილი. ადამიანის უფლებები _ ისტორიული შტრიხები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #2, გვ. 242-257.

ა. კურატაშვილი. ადამიანის უფლებების დაცვის აუცილებლობა, სამართლებრივი ფაქტორი და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. II. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. გვ. 184-188..

ა. ლორია. ადამიანის უფლებების საკანონმდებლო აღიარება და განვითარება საქართველოში. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2009წ. # 4(23).

ჰ. კუპრაშვილი. ადამიანის უშიშროების ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციისა და პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 2000წ. ნაწილი II, გვ. 33-44.