სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Химическое Закрепления лёсовыдных Гипсоностных Грунтов восточной Грузии и рол Гипса на Прочность Закрепления. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N2(37) გვ. 149-151.

Т. Цинцадзе, Х. Мишелашвили. Химическое изучение некоторых компонентов лечебной донной грязи озера Кумиси(Грузия). Химический журнал Грузии 2016 . 2016წ. Т.16 N.1 с.147-152.

Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили. Химическое исследование лечебной грязи месторождения Дманиси. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7, №2, გვ. 150-154.

Н. Бокучава, Д. Бибилеишвили, Д. Джинчарадзе. Химическое исследование лечебной грязи месторождения Дманиси. . Химический журнал Грузии. 2007წ. №2, т.7, Тбилиси, с.150-154..

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Химическое исследование лечебной грязи озера Базалети . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2007წ. №1, ტ. 33, თბილისი, გვ. 94-98.

Н. Бокучава, Д. Бибилейшвили. Химическое исследование лечебной грязи озера Базалети. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2007წ. ტ.33, №1, თბილისი, გვ 94-98.

Н. Бокучава, Д. Бибилеишвили, Д. Джинчарадзе. Химическое исследование лечебной грязи озера Базалети. . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2007წ. №1, ტ.33, თბილისი, გვ. 94-98..

ლ. იმნაიშვილი. Хоштария Ц.Н.К вопросу разработки оптоэлектронной преобразющей среды. Международный научный журнал "Воздушный транспорт", 2009, № 1, стр. 3642. . . 2009წ. .

ც. ღუდუშაური, Угрехелидзе И.Р., Харбедия Н.А., Беришвили Л.А.. Хроматографическое разделение цинка на кленоптилолите от некоторых переходных металлов.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2009წ. №8.

Н. Бокучава, А. Страдомская, Д.Джинчарадзе. Хроматографическое разделение и ультрафиолетовые спектры органических веществ, выделенных из пелоидов Грузии. Химический журнал Грузии. 2007წ. №3, т.7, Тбилиси, с.312-314.

Н. Бокучава, А. Страдовская. Хроматографическое разделение и ультрафиолетовые спектры органических веществ, выделенных из пелоидов Грузии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. ტ.7, №3, თბილისი, გვ. 312-314.

ლ. ურუშაძე, Санакоева Л.Н.. Хронотоп в публицистике и беллетристике . ГТУ, Академия Образовательных наук, труды 14 2004.. 0წ. стр.102.

ლ. ურუშაძე. Хронотоп в публицистике и беллетристике . ГТУ, Академия Образовательных наук, труды 14. 0წ. с. 112. 2004.

ლ. ურუშაძე. Хронотоп в публицистике и беллетристике . ГТУ, Академия Образовательных наук, труды 14. 0წ. с. 112. 2004.

ლ. ურუშაძე, Санакоева Л.Н.. Хронотоп в публицистике и беллетристике. . Труды ГТУ, № 4. Тбилиси.. 2004წ. .

Т. Мегрелишвили. Художественная модель мира в поздней лирике Г.Иванова: аксиология и поэтика. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული.. 2013წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 186-200..

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. целебний потенциял грузинский вин. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. თბნილისი, N6 (3) გვ. 325-330.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Р.Клдиашвили, Р.Сулаквелидзе. Целебный потенциял грузинских вин. Химический журнал. 2006წ. №6(3) стр. 325-330.

О. Гелашвили, Ципурия Г.Р., Абхазава Т.Ю., Натриашвили Т, Двалишвили Н.Р. Целесообразность, проблемы и пути использования газового топлива на автомобильном транспорте . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №1(22), с.165-170.

М. Тананашвили. Целесооброзность и эффективнось применения бетонов на природных пористых запалнителях в тоннелостроении. транспорт. 2008წ. №3-4б с. 32-34.