სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გორგიძე, Г.С. Джавахадзе, В. О. Бурджанадзе. Численный анализ напряженно-деформированного состояния толстой плиты. Georgian Engineering News №3, . 2005წ. .

В. Хуцишвили, И.Гогодзе. Численный метод исследования взаимодействия морских волн с берегом. Сообщения АН ГССР. 1983წ. Тбилиси, т.112, №2.

Д. Гургенидзе. Чиссленное решение уравнений описывающих неустановившееся напорное движение жидкости с применением схемы дюферта-франкеля. Georgian Ehgineering News. 2007წ. N1 Tbilisi.

С. Чупринина. Чтение, как средство получения информации . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2009წ. შრომები, 1 (13) (стр. 50- 53)..

Ж. Вардзелашвили. Что может высказать молчание? Или два предела речи. /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. სტუ, გვ. 9-13.

Н. Маргиани, Л. Мосулишвили, Г. Гагнидзе. Чувствительность прямого гамма-спектрометрического определения концентрации природных радионуклидов в буровом шламе на полупроводниковом Ge(Li) детекторе высокого разрешения. Сообщения АН Грузии. 1980წ. Т. 97, номер 1, с.65-68.

Л. Мосулишвили, Г. Гагнидзе. Чувствительность прямого гамма-спектрометрического определения концентрации природных радионуклидов в буровом шламе на полупроводниковом Ge(Li) детекторе высокого разрешения. Сообщения АН Грузии. 1980წ. т.97, №1, с.65-68.

А. Прангишвили, З. Азмайпарашвили. Шаговый электропривод для системы управления. Проблемы автоматизации технологических процессов. Сб. док. Тбилиси . 1996წ. ст.3.

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. К вопросу изготовления автомобильных газовых баллонов . Проблемы механики, Международный журнал №1(18), Тбилиси. ISBN 1512-0740. 2005წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З. Установка армирования газовых баллонов . Транспорт и машиностроение № 2(10), ISSN 1512-3537. 2008წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Геркеули Т.З., Ментешашвили В.Н. Анализ конструкций и технологии изготовления баллонов. Разработка методики расчета баллонов . Отчет I этапа проекта GG-59, STCU. 2005წ. .

თ. გერკეული. Швангирадзе М.Г., Зедгинидзе Н.Г., Ментешашвили В.Н., Геркеули Т.З. Мцхетадзе Г.А. Оптимизация режимов фрезерования при разделении полимерных корпусов твердотопливных ракет . Georgian Engineering News. N1(49). Tbilisi, ISSN 1512-0287. 2009წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Шляпа Агаты Кристи, очки Умберто Эко, борода Льва Толстого . «На холмах Грузии». ლიტერატურული ალმანახი. . 2006წ. № 2., გ. 84-89..

გ. ჯინჭარაძე, Т.Симониа, М.Салуквадзе. Ьетоди прогноза снежних лавин. Кавказский географический журнал. 2006წ. №6 ст.122-125.

Г. Гогичаишвили, Капанадзе Т.В. Дидманидзе В.А.. Эвристический алгоритм оптимального планирования вывода на ремонт промышленных агрегатов. Труды ГПИ . 1976წ. № 8 (190) "Автоматизированные системы управления".

Д. Капанадзе. Эвристический алгоритм случайного поиска проверяющих тестов. Научные труды ГПИ, «Прикладные задачи системного анализа». 1986წ. №10(307), стр.19-26 .

Т. Мегрелишвили. Экзистенциально ориентированный герой Ф.Достоевского: кризис коммуникации с миром . «Skripta manent», № 3, . 2009წ. თბილისი, გვ. 80-87..

ტ. მეგრელიშვილი. Экзистенциально ориентированный герой Ф.Достоевского: кризис коммуникации с миром . «Skripta manent», Tbilisi. . 2009წ. № 3, გ. 80-87.

И. Базгадзе, Н. Хецуриани, Т. Сванидзе, М. Чхаидзе. экологически проблемый добычи, переработки и транспортировки нефти. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, ტ 9, №6, ISSN 1512-0686, გვ.577-580.