სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22692 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩუტკერაშვილი. ბაქტერიული მეთიდით იშვიათი მიწათა ლითონების მიღების საკითხისათვის (ჭიათურის რეგიონის მაგალითზე). "მეცნიერება და ტექნოლოგოები". 2000წ. N10,გვ. 45-48.

ნ. ცინცაძე. ბაღდათის რაიონის კატასტროფული ნაზღვლევი წყალმოვარდნები.. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2004წ. თბილისი, ტ 111, გვ 37-41.

. ბაღდათის რაიონის ნაზღვლევი წყალმოვარდნები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები. . 2007წ. #111. გვ.43-49..

ე. შაკიაშვილი. ბგერა „ვ“ ქართულში. სტუ ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია, . 2000წ. ტომი II (2), გვ. 250-253.

ი. დავითაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, თ. ობგაძე. ბგერამდელი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ქვედა საზღვრის ოპტიმიზაცია პარეტო-ანალიზის საფუძველზე. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2009წ. № 1(7).

ბ. ცხადაძე. ბგერითი სიმბოლიკის გზით წარმოქნილი ზოგიერთი ქართული ეთნოქორეოგრაფიული ტერმინის ნაირსახეობისათვის (ფუნდრუკ, ხუნტრუც, ცუნდრუკ, ჯუნდრუკ და ბუნდრუკ სიტყვაფორმათა ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). ,,სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი’’. 2007წ. #4 , გვ. 109-116..

ნ. ბახსოლიანი. ბებრისციხე 2007. საისტორიო ვერტიკალები 13. 2007წ. გვ.75.

ლ. იმნაიშვილი. ბედინეიშვილი მ., ტალიკაძე თ. პედაგოგთა რეგისტრაციის სისტემის სამომხმარებლო ინტერფეისის ინტერაქციის დროის შეფასება. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ N1(10), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, 2011წ., გვ. 334-340. . 2011წ. .

თ. ლოლაძე, ვ. კოპალეიშვილი მ. ბარათაშვილი ი. ქაშაკაშვილი ო. ბარბაქაძე თ. ლოლაძე რ. ბაქრაძე ზ. ფარჩუკაშვილი. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შენადნობის ქიმიური შედგენილობის, თერმული დამუშავებისა და გრაფიტის სფერული ფორმის მიღების სრულყოფით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ISSN 1512-0996. 2016წ. №1 (499), 68-78 გვ..

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე თ.ფავლენიშვილი გ.ცინცაძე მ.ჭანტურია ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზო-ილჰიდრაზონთან კო-ბალტის (II), ნიკელის (II), სპილენძის (II) და თუთიის ქლორიდების კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქ. ქიმ. ჟურნალი,თბილისი . 2004წ. ტ.4. №1,გვ. 1-4.

თ.გიორგაძე, ნ.გელოვანი, გ.ცინცაძე, ვ.ვარაზაშვილი, ნ.დონგაძ. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიგრაზონის სიმთაზი. ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოა ქიმიური ჟურნალი N 3(4) გვ. 294–297. 2003წ. .

გ.ცინცაძე, ნ.ბებია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ბრომიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, №2, გვ. 105-107.

თ. გიორგაძე, მ. ცინცაძე თ. წივწივაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II)კოორდინაციული ნაერთები. სტუ "შრომები", თბილისი. . 2002წ. №1(440), 9-11 გვ.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე გ.ცინცაძე ნ.ბებია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ბრომიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N2 გვ.105-107.

მ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, გ.ცინცაძე, ნ.ბებია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ბრომიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #2, გვ.105-107.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, ი. გველესიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან მანგანუმის (II), თუთიის და კადმიუმის ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, ფიზიკო-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №1. გვ 31-34.

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან მანგანუმის(II), თუთიის და კადმიუმის ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, ფიზიკო-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1 გვ.31-34.

გ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან მანგანუმის(II), თუთიისა და კადმიუმის ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.9, N1, გვ.31-34. 2009წ. ტ.9, N1, გვ.31-34.

null, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის (L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის (II), ნიკელის (II) და კადმიუმის თიოციანატების კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ 8. №3, გვ.236-238.

ე. თოფურია, გ.ცინცაძე თ.გიორგაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი ლ.სხირტლაძე . ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 N2 გვ 109–111.