სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24982 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე გამომწვარი და გამოუწვავი ცეცხლგამძლე ნაკეთობების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2016წ. ვოლ.18. 2(36). გვ. 21-28..

ნ. ცანავა. ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური დაგეგმვის და მართვის პრობლემები. ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი " ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. N1(17), გვ.75-84.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი " კომერსანტი". 2009წ. N1(6),7 გვ..

ვ. გორდელაძე, ე.ქავთარაძე. ადვილადდნობადი მინანქრის მიღების ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2006წ. №2(16), თბილისი, გვ.24-27.

მ. მამნიაშვილი. ადვოკატი გამოძიების სტადიაზე. ჟურნ. „ცხოვრება და კანონი“. 2012წ. გვ. 14-32.

გ. აბაშიძე. ადვოკატის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნალი `თემიდა,~. 2012წ. #7(9), .

ჯ. გაბელია. ადვოკატის სისხლის სამართლებრივი დაცვის გარანტიები. სამეცნიერო პრაქტიკული იურიდიული ჟურნალი “კრიმინოლოგი“. 2017წ. #12.

ო. კიღურაძე, ჩიქოვანი მ.. ადიაბატური კალორიმეტრით მაღალტემპერატურული ზეგამტარის გამოკვლევა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია~, . 2006წ. #3(39).2006.

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ადიტიური ურთიერთინდუქციურობა კუთხური გადაადგილების პირველად გარდაქმნელში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1998წ. #3.

ქ. გიორგობიანი. ადმიანის კონცეფცია მე-20 საუკუნის 60-70-იანი წლების ქართულ პროზაში. საკანდიდატო დისერტაცია. 1986წ. გვ.1-173.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. ადმინისტრაციული რეფორმების მნიშვნელოვანი მიზეზები ევროსაბჭოა ქვეყნებში . ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4(36) ტომი I.

გ. ღვინეფაძე. ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. ტექნიკური დავალება . "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. .

გ. ღვინეფაძე. ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოების კომპიუტერული სისტემა საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემისათვის. ტექნიკური პროექტი . "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი. 2007წ. V2.00 .

ნ. გელაძე, მ. ჯაფოძე. ადსორბენტული თვისებების მქონე თიხური მინერალების ეფექტური კომპოზიციური შედგენილობის მოძიება და გამოკვლევა ბუნებრივი წყლების გაუფერულებისათვის . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ N2(2) . 2007წ. .

თ. კვაჭაძე, მ.მ.კუბლაშვილი. აეროდინამიკის ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით. მშენებლობა. 2011წ. 1(20), გვ.54–57.

პ. ნადირაშვილი. აეროდრომების ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის საექსპლუატაციო მაჩვენებლების შემდგომი გაუმჯობესების გზები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2000წ. ISSN 1512-0996 #4(432) თბილისი, საქართველო.

გ. ელიავა, ი. ხინთიბიძე დ. გაბუნია ქ. გუგეშაშვილი მ. ჯაში. ავადმყოფთან ურთიერთობის ბიოეთიკური საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 47-54.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ა.ლებანიძე. ავამაღლოთ არსებული და ასაშენებელი შენობა–ნაგებობებისსეისმომედეგობა. მშენებლობა. 2017წ. N2(45).

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ხარხელი მანანა. ავამუშავოთ მოტივაციის მექანიზმი და ამუშავდე ბა კომპანიაც. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. .

კ. კობახიძე, მეფარიშვილი. გ. ავარიები მიწისქვეშა ნაგებობების ახალავსტრიული ხერხით მშენებლობისას. ტრანსპორტი. 2007წ. #!, (25), 37-43, თბილისი.