სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22692 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე თ.ცინცაძე ი.გველესიანი ლ.სხირტლაძე ე.თოფურია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2, გვ.109-111.

გ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ლ.სხირტლაძე, ე.თოფურია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №2, გვ.109-111. 2008წ. ტ.8, №2, გვ.109-111.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, ი. გველესიანი, ლ. სხირტლაძე, ე. თოფურია. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მის საფუძველზე მიღებული ლითონთა ქლორიდების კოორდინაციული ნაერტების შთანთქმის იწსპექტრები და ბიოლოგიური თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8. №2. გვ.109-111.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.გელოვანი გ.ცინცაძე ვ.ვარაზაშვილი ნ.ღონღაძე მ.ჭანტურია ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმ. ჟურნალი, თბილისი. 2003წ. ტ.3. №4. გვ. 294-297.

ნ. გელოვანი, თ. გიორგაძე, , გ. ცინცაძე, , ვ.ვარაზაშვილი,. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქ. ქიმიური ჟურნალი, . 2003წ. ტ. 3, # 4, გვ. 294-297..

გ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გელოვანი, ნ.ვარაზაშვილი, ნ.ღონღაძე, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის სინთეზი, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. Georgian engineering news, N3(1). P. 294-297 . 2003წ. N3(1). P. 294-297 .

მ.ცინცაძე გ.ცინცაძე, null. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატების კომპლე-ქსური ნაერთების სინ-თეზი და მათი ფიზიკურ ქიმიური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #3, გვ.236-238.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატების კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №3, გვ. 236-238. 2008წ. ტ.8, №3, გვ. 236-238.

მ. ცინცაძე, თ.გიორგაძე, გ.ცინცაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის(L) და მის საფუძველზე სინთეზირებული კობალტის(II), ნიკელის(II) და კადმიუმის(II) თიოციანატური კომპლექსები და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2, გვ.236-238.

ლ. გვერდწითელი, დ. ერისთავი, ნ. მდინარაძე. ბენზინგასამართი სადგურებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანალიზი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია, № 2, ტომი № 36, თბილისი . 2010წ. გვ. 221–224.

დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ნ. მდინარაძე. ბენზინგასამართი სადგურებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. №2, ტ.№ 36, თბილისი, გვ. 221-224. .

ხ. მღებრიშვილი, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ა. ჩხეიძე. ბენზინის აორთქლების მახასიათებლების გავლენა ავტომობილის ეკოლოგიურობაზე.. სამეცნიერო-ტექნი- კური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, . 2008წ. N31(11), .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, მ. თედეთი, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ოქტანური რიცხვის გაზრდა ბიოდანამატების გამოყენებით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 9, № 2. 2009წ. გვ. 167-168.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, მ. თედეთი, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ოქტანური რიცხვის გაზრდა ბიოდანამატების გამოყენებით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 9, № 2, თბილისი . 2009წ. გვ. 167-168.

თ. შაქარაშვილი, მ. თედეთი, მ. ანდღულაძე, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ფრაქციის გაკეთილშობილება ბილითონური კატალიზატორების თანაობისას. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, 10(4), 2010. 0წ. გვ. 53–54.

მ. ანდღულაძე, მ. თედეთი, თ. შაქარაშვილი, გ. ლოლაშვილი. ბენზინის ფრაქციის გაკეთილშობილება ბილითონური კატალიზატორების თანაობისას . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, 10(4). 2011წ. გვ. 53–54.

ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესება კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. #4-6.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, თ. ჭავჭანიძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, #3.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. გვ. 261.

ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. ჭავჭანიძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. 169, #3.