სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. მეგრელიშვილი. Шляпа Агаты Кристи, очки Умберто Эко, борода Льва Толстого . «На холмах Грузии». ლიტერატურული ალმანახი. . 2006წ. № 2., გ. 84-89..

გ. ჯინჭარაძე, Т.Симониа, М.Салуквадзе. Ьетоди прогноза снежних лавин. Кавказский географический журнал. 2006წ. №6 ст.122-125.

Г. Гогичаишвили, Капанадзе Т.В. Дидманидзе В.А.. Эвристический алгоритм оптимального планирования вывода на ремонт промышленных агрегатов. Труды ГПИ . 1976წ. № 8 (190) "Автоматизированные системы управления".

Д. Капанадзе. Эвристический алгоритм случайного поиска проверяющих тестов. Научные труды ГПИ, «Прикладные задачи системного анализа». 1986წ. №10(307), стр.19-26 .

Т. Мегрелишвили. Экзистенциально ориентированный герой Ф.Достоевского: кризис коммуникации с миром . «Skripta manent», № 3, . 2009წ. თბილისი, გვ. 80-87..

ტ. მეგრელიშვილი. Экзистенциально ориентированный герой Ф.Достоевского: кризис коммуникации с миром . «Skripta manent», Tbilisi. . 2009წ. № 3, გ. 80-87.

И. Базгадзе, Н. Хецуриани, Т. Сванидзе, М. Чхаидзе. экологически проблемый добычи, переработки и транспортировки нефти. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, ტ 9, №6, ISSN 1512-0686, გვ.577-580.

ზ. გელიაშვილი, Гонгадзе Н.П., Чиракадзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н.. Экологически чистые художественные краски на основе органосиликагелей. Georgian Engineering News. ISSN 1512-0287. 2005წ. N 3, 162-165.

ო. მიქაძე. Экологические аспекты внепечной обработки кальцием высокохромис-той стали. Труды Грузинского Технического Университета. Издательство: ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 2003წ. № 2 (448), 2003, Стр. 17-19 .

მ. შავლაყაძე. Экологические вопросы применения ряда марганецсодержащих материалов в качестве микроудобрений. Международная конференция докторантов, аспирантов и молодых ученых. Архитектуры и строительства. 2010წ. .

ნ. ღონღაძე, Гелиашвили З.Э., , Чиракадзе Г.Г., , Элизбарашвили Э.Н. Экологические чистые художественные краски на основе органосиликагелей.v. Georgian Engineering News. 2005წ. 2005, 3, 162-165..

Т. Чубинишвили, დ.კოდუა, ი.წიფურია, ნ.ცისკარიშვილი. Экономико-математическая модель планирования запасами на базе.. Труды Всесоюзной школы-семинара по управлению большими. Мецниереба, Тбилиси. Мецниереба, Тбилиси. . . . 1974წ. .

Т. Чубинишвили, დ.კოდუა, ი.სტეპანოვი. Экономико-математические модели регионального планирования и оперативного управленияпросессом загатовки и распределения вторичного сырья в системе Госснаба СССР. Вопросы создания и развития автоматизированных систем, Сборник научних трудов- Издательство «Сабчота Сакартвело, Тбилилси . 1986წ. Cтр. 155-179.

А. Давитадзе, ა. ნონიაძე. Экономическая модель прибыли авиакомпаниию. ,,საჰაერო ტრანსპორტი“. 2010წ. ISBN 1512-4916 № 1(4), 7.

მ. ვართანოვი. Экономическая оценка реабилитации оросительных систем Грузии . Инстиут водного хозяйства и инженерной экологии . 2003წ. Сборник научных трудов стр.36-38.

М. Вартанов, Э.Кечхошвили. Экономическая ценность водных ресурсов. Институт водногохозяйства Грузинского технического университета. 2017წ. 72, стр 37-45.

О. Гелашвили. Экономическая эффективность применения газового топлива.. Труды Грузинского автмобильного-дорожного института. . 2001წ. Тбилиси .- N1.ст.3.

М. Вартанов, Э.Кечхошвили. Экономическая эффективность реабилитации оросительных систем Каспского района Грузии. Грузинский институт водного хозяйства. 2014წ. Сборник научных трудов №69 , стр.105-110.

Э.Кечхошвили, Г. Мехришвили . Экономическая эффективность реабилитации оросительных систем Каспского района Грузии. Грузинский институт водного хозяйства. 2014წ. Сборник научных трудов №69 , стр.105-110.