სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ციხელაშვილი, Л. Д. Климиашвили . Экспертная система поддержки и предотвращения загрязнения воды в системах водоснабжения. . ж."Georgian Engineering News"http://www.mmc.net.ge/grn. 2002წ. №2, 8 стр, Тбилиси.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Экспертная система распознавания и идентификции сложных объектов и их состояний на основе анализа визуальной инфорации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, თბილისი, გვ. 189 –193.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Экспертная система с нечёткими знаниями для задач технической диагностики. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. №3, თბილისი, გვ. 198 – 203..

М. Тушишвили, Г.У.Капанадзе, Г.С.Рамишвили, А.М.Тушишвили. Экспертное исследование фонограммы речи в задаче идентификации личности.. . 2004წ. .

ნ. ჩხაიძე. Экспертные оценки ценности прикладных задач с учетом межпредметых свиязею. Известия аграрной науки. 0წ. т. 7 N 1 გვ.74-77.

Д. . эксплуатационные испытания рабочево оборудования универсального бульдозера при работе поперек склона. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2009წ. №10.

М. Саникидзе. Эксрериментальное исследование напряженно-деформированного состояния модели составной сетчатой алюминиевой оболочки переменной кривизны.. Информационно--издательская компания V.I.PressCo. LTD и Ассоциация деловой прессы Грузии,Инженерная академия, "Georgian Engineering News"- рецензируемый научно-технический бюллетень. 1998წ. #1(5), c. 21-427 Tbilisi.

ე. კაკაბაძე. Экстракционно-фотометрическое определение кобальта с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом. Georgian Engеneering News. 2005წ. №4, 178-179..

Р. Есиава, 9. А.Г. Джанелидзе, И.Р. Курашвили, Г.Н Арчуадзе, Г.Ш. Дарсавелидзе.. Элек¬тро¬физи¬ческие и физико-механические свойства легированного бором и фосфором моно¬криста¬лиского кремниа. . saqarTvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademiis ჟurnali “moam¬be”Ddamateba #9 . 2007წ. 9 (330-336), Tbilisi, .

К. Котетишвили. Электродинамика резонансного штыря в прямоугольном волноводе. Труды ГТУ, . 1998წ. №1 (417), .

Г. Чихладзе, Г.Ш.Кеванишвили, И.Г.Кеванишвили, К.В.Котетишвили, И. Чунтишвили. Электродинамика цилиндрического антенного обтекателя с коаксиальной проволочной сеткой. J. “Georgian Engineering News” (GEN). 2006წ. № 1, сс 35-39,.

К. Котетишвили, Г.Ш. Кеванишвили.И.Г. Кеванишвили.Г.Г.Чихладзе .И.И.Чунтишвили. Электродинамика цилиндрического антенного обтекателя с коаксиальной проволочной сеткой. Georgian Engineering News (GEN), . 2006წ. № 1, pp.35-39.

Г. Чихладзе. Электродинамическая теория прямоугольного волновода с комбинированными металло-диэлект. неоднородностями. изд. "Техинформ". 1995წ. отдельное издание, 19 стр..

ზ. ქვათაძე, Кекелия Г.В., Кипиани Д.О. Электродинамический анализ системы, составленной из цилиндра, включенного параллельно узкой стенке прямоугольного волновода и расположенного за ним диэлектрического слоя. Georgian Engineering News, N 4, p.p.46-54. 2006წ. .

Г. Чихладзе, Г.Ш.Кеванишвили, И.Г.Кеванишвили, К.В.Котетишвили, И.Чунтишвили. Электродинамический анализ и расчет антенного обтекателя из периодической решетки и диэлектрических слоев. J. “Georgian Engineering News” (GEN),. 2006წ. № 1, сс 30-34.

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, Н.Гогинашвили, М.Ферадзе. Электромагнитные процессы ,передача и распределение потоков мощностей по элементам электрических цепей. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2006წ. თბილისი.#2(38)|2006.

Дж. Григалашвили. Электронная автоматика в устройствах защити объектов. . 2012წ. გადაცემულია რედაქციაში გამოსაქვეყნებლად;.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Электронная коммерция. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Электронная коммерция. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №8.

გ. ცინცაძე, М.Г. Цинцадзе, Н.О. Киласония, Т.И. Цивцивадзе,Д.М. Лочошвили , Н.Д. Геловани, Р.Ш. Клдиашвили, М.М. Абашидзе. Электронная структура и комплексообразующая способность формилгидразона парадиметиламинобензальдегида. Химический журнал Грузии, №5(5), C. 434-436 . 2005წ. №5(5), C. 434-436 .