სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. დიდებაშვილი. ,,მ. ვებერი ადამიანის შესახებ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2016წ. №4(40), ტომი II, თბილისი, გვ.5-17..

მ. მჭედლიშვილი, რ. კანაშვილი, რ. შეყლაშვილი, ბ. გოგიჩაიშვილი. ,,მადნეულის” კარიერული და ჩამდინარე წყლებიდან სპილენძის ცემენტაციის კინეტიკა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე; . 2010წ. ISSN-0132-6074; .

მ. დემეტრაძე, ი. გელეიშვილი, მ.გუგეშიძე, ი. ბაზღაძე. ,,მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი ავტოკლავური მჟანგავი გამოტუტვის პროცესის თერმოდინამიკური შეფასება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2015წ. vol.15. N1, გვ. 54-56..

ი. კეცხოველი. ,,მეორე მსოფლიო ომში საქართველოდან დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ მეომართა რაოდენობის დადგენის შესახებ” (კოლექტიური წერილი). გაზ. ,,საპოვნელა”, თბ. . 2002წ. N2.

ნ. ოთხოზორია. ,,მიგრანტები ევროკავშირში: სოციალური პროფილის კვლევა". სტუ საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. N4(506) .

ა. დემეტრაშვილი. ,,მმართველობის ახალი სისტემის თავისებურებანი საქართველოში“, . წიგნი ,,სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე.საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში". 2013წ. თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, გ.ჩიტაშვილი, ე.ფანცხავა. ,,მსოფლიო ენერგეტიკაში არტურბინული ორთქლაირული დანადგარების გამოყენების მასშტაბები". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი",2007წ.1(27).. 0წ. გვ.-4.

ქ. მჭედლიძე. ,,მცირე სიმძლავრის დიზელის ნარჩენი სითბოს უტილიზაციის შესაძლებლობის გაანგარიშება". ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",4(vol.64),2012წ.. 0წ. გვ.3.

მ. მარდაშოვა, ნ. პაპიაშვილი. ,,ნადიკვარის" უბანზე მშენებლობის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობების დახასიათება. ჟურნალი "სამთო ჟურნალი" #1(26), გვ. 30-39. 2011წ. ISSN 1512-407X.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ნარკოტიზმის პრობლემა და საქარტველოს განდგომილი რეგიონები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია თანამდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. 2014წ. გვ.52–55.

ნ. კაჭარავა. ,,ნატო–საქართველოს საგარეო და ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტი'. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება'. 2009წ. N. 3 (11) გვ, 56–63.

დ. ფოცხვერია, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. ,,ნეგატიური პროცესების განვითარების პროგნოზირების პრინციპები ტერიტორიის ჰიდრომელიორციული ათვისებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგომარეობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 59-62.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.პოცხვერია. ,,ნეგატიური პროცესების განვითარების პროგნოზირების პრინციპები ტერიტორიის ჰიდრომელიორციული ათვისებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგომარეობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი გვ. 59_62.

ქ. მჭედლიძე, ო.კიღურაძე, ე.ფანცხავა. ,,ორთქლის ქვაბის წყლის ეკონომაიზერის გარდამავალი რეჟიმების მათემატიკური მოდელირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",1(65),2013წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. კეცხოველი. ,,ოჯახის დაგეგმვა და კონსტრუირებული სოციალური პრობლემები აშშ-ს ცხოვრების წესში” . Journal of American studies, ამერიკის შესწავლის საკითხები, IV, თბილისი. 2006წ. გვ. 191-197.

თ. აქუბარდია. ,,პოლიტიკური კაზუსის'' და ,,ეკონომიკური კაზუსის'' ცნებები და მათი სამართლებრივი მიმართება. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. 1(25); გვ. 85-91.

გ. კალანდაძე, კანდელაკი ოთარ. ,,პოლიტიკური ფსიქოლოგია, პოლიტიკის რაციონალიზაცია და მისი გამოყენებითი ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2015წ. #3, გვ 224. ISSN 1512-0996.

ს. დოღონაძე. ,,პრევენცია - არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის საფუძველი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 9 გვ. 16-27.

ნ. ლომიძე, ჯ. გახოკიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისაკენ?(პოლიტიკური სამართლებრივი ასპექტები). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის მასალების შრომები,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2014წ. გვ.71–76 ISBN 978-9941-0-6746-4.

მ. კაპანაძე. ,,რეგიონალური ბიუჯეტების მნიშვნელობა ტერიტორიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაში. ჟურნ. "ეკონომიკის აქტუალური საკითხები’’. 2001წ. , თსუ, N 16 2001 გვ24-31.