სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, Л. Цулукидзе. Эмрирические зависимости для расчета влекомых (донных) и полного стока наносов водосборов рек Грузии. Институт водного хозяйства, Сборник научных трудов . 2009წ. №64. Тбилиси, с.77-81.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Г. Чахая. Эмрирические зависимости для расчета влекомых (донных) и полного стока наносов водосборов рек Грузии. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов. 2009წ. №64. Тбилиси, с.77-81..

Н. Бокучава. Эмульсии, эмульгаторы, эмоленты в косметических кремах. Сообщение 1. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, №2, თბილისი, გვ. 172-175.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Эмульсии, эмульгаторы, эмоленты в косметических кремах. Сообщение 1. Химический журнал Грузии. 2013წ. т.13, №2, Тбилиси, с.172-175.

Н. Бокучава. Эмульсии, эмульгаторы, эмоленты в косметических кремах. Сообщение 2. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, №2, თბილისი, გვ.176-179.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Эмульсии, эмульгаторы, эмоленты в косметических кремах. Сообщение 2. Химический журнал Грузии. 2013წ. т.13, №2, Тбилиси, с.176-179.

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Эмульсионные косметические кремы на природном сырье . Химический журнал Грузии. 2011წ. т.11, №3, Тбилиси с. 333-335.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Эмульсионные косметические кремы на природном сырье . Химический журнал Грузии. 2011წ. т.11, №3, Тбилиси. с. 333-335.

Н. Бокучава. Эмульсионные косметические кремы на природном сырье. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, №3, თბილისი, გვ. 333-335.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Эмульсионные косметические кремы на природном сырье. Химический журнал Грузии . 2011წ. т.11, №3, Тбилиси, с. 333-335.

Д.Г. Джинчарадзе, Л.О. Эбаноидзе. Эмульсионные косметические кремы на природном сырье.. Химический журнал Грузии. 2011წ. т. 11, №3, с. 333-335.

ა. სულაძე, Н.А.Асланикашвили. Эндогенные факторы аридизации . В кн.: Ежегодные конференции регионального экологического центра для Кавказа. Часть II. Доклады. Конференция по проблемам засухи и опустынивания в странах Южного Кавказа. Тбилиси . 2002წ. стр. 72-75 .

ა. სულაძე, Н.А.Асланикашвили. Эндогенные факторы аридизации . В кн.: Материалы международной конференции по проблеме засухи и опустынивания. Доклады участников конференции. Предварительная публикация. Тбилиси, 13-14 июля 2002 . 2002წ. стр. 67-70 .

В. Абаишвили, З. Читидзе, В.Канделаки. Энеергосиловые параметры ленточного пиления древесрых материалов. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2012წ. #1 (23) გვ.144-149 ISSN 1512-3537.

Р. Арвеладзе. энергетические балансы грузии, . информ.листок профсоюза грузии, . 2013წ. №1, .

Плесков Ю.В.. Энергия делеколизованного электрона в водно-диокановых смесях. Электрохимия. 1986წ. т.XXII, .

Т. Габададзе. Энергия химических, физико-химических и физико-механических процессов и её применение. . Журнал ,, Энергия”, Тбилиси.. 2012წ. №3 (63),с. 4-6.

Н. Геладзе. Энерго-экономические методы контроля, диагностики и прогнозирования окружающей среды . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 2(11), Тбилиси . 2003წ. .

Н. Геладзе. Энерго-экономические методы контроля, диагностики и прогнозирования окружающей среды . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 2(11), Тбилиси . 2003წ. .

Геладзе Н.М.. Энерго-экономические методы контроля, диагностики и прогнозирования окружающей среды . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 2(11) . 2003წ. .