სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ.რობიტაშვილი, გ.კუჭავა. ატმოსფერული ჰაერის სანიტარული მდგომარეობა საქართველოში. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შრომათა კრებული. 2001წ. თბილისი, გვ.107-129.

ზ. სვანიძე. ატომიზატორ ”კაფსულა ალის” გამოყენება ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის ატომურ-აბსორბციული განსაზღვრისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტომი 111 თბილისი 2007 . 2007წ. 5.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ატომის ბირთვული კლასტერული აგებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. №1(715).

ნ. თოფურია. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2004წ. შრომები #2(452) 54-56 თბილისი .

ვ.ლეკიაშვილი. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2004წ. შ #2(452) თბილისი 54-56 .

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების საინფორმაციო-საზომი კომპლექსის არქიტექტურის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი / შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2011წ. ISSN 1512-3979, // №1(10) 2011წ. გვ. 384-387.

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური ენერგობლოკის ორთქლის გენერატორის მართვის სისტემის აგება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ. 2011წ. 2011, მე-3 ტომი, გვ. 43-48.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. ვაწაძე; ლ. ჭოჭუა. აუდიტი-კონტროლის დემოკრატიული ფორმა. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. #4; გვ.18-19.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ.გუგეშაშვილი ლ. ბერულავა ნ. ჩიხორია ც. სოხაძე გ.გიგილაშვილი. აუსკულტაციის და ფონოკარდიოგრაიფიის მეთოდების შედარებითი შეფასება. . გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი ლ. ინასარიძე. 2006წ. 42-46.

თ. ბერიძე, ლ. ბერიძე. აუცილებელი და ეფექტური რეკლამა . შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2012წ. #5, გვ. 133-139.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 1). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(3) გვ. 274-280.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 2). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(4), გვ.396-398.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 3). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(6), გვ. 871-877.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 4). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(1) გვ. 123-129.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 5). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N10(3) გვ.382-388.

ზ. კვინიკაძე, ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. აფინური გარდაქმნები და მათი გამოყენება აქსონომეტრიაში . “საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. N17 ISSN 1512-0457.

ნ. მუმლაძე. აფინური თვალსაჩინო გამოსახულების გამოყენება სამთო სამარქშეიდერო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში.. ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2009წ. N1 (13) 16 გვ..

ნ. მუმლაძე, ა. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე.. აფინური თვალსაჩინო გამოსახულების გეომეტრიული საფუძვლები.. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი.. 2008წ. N 3 6 გვ.

ნ. ხაბეიშვილი. აფრიკული საფარის ატმოსფერო.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N7. გვ.40–46. ISSN 1512-3316.