სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д.Г. Джинчарадзе, Л.О. Эбаноидзе. Эмульсионные косметические кремы на природном сырье.. Химический журнал Грузии. 2011წ. т. 11, №3, с. 333-335.

ა. სულაძე, Н.А.Асланикашвили. Эндогенные факторы аридизации . В кн.: Ежегодные конференции регионального экологического центра для Кавказа. Часть II. Доклады. Конференция по проблемам засухи и опустынивания в странах Южного Кавказа. Тбилиси . 2002წ. стр. 72-75 .

ა. სულაძე, Н.А.Асланикашвили. Эндогенные факторы аридизации . В кн.: Материалы международной конференции по проблеме засухи и опустынивания. Доклады участников конференции. Предварительная публикация. Тбилиси, 13-14 июля 2002 . 2002წ. стр. 67-70 .

В. Абаишвили, З. Читидзе, В.Канделаки. Энеергосиловые параметры ленточного пиления древесрых материалов. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2012წ. #1 (23) გვ.144-149 ISSN 1512-3537.

Р. Арвеладзе. энергетические балансы грузии, . информ.листок профсоюза грузии, . 2013წ. №1, .

Плесков Ю.В.. Энергия делеколизованного электрона в водно-диокановых смесях. Электрохимия. 1986წ. т.XXII, .

Т. Габададзе. Энергия химических, физико-химических и физико-механических процессов и её применение. . Журнал ,, Энергия”, Тбилиси.. 2012წ. №3 (63),с. 4-6.

Н. Геладзе. Энерго-экономические методы контроля, диагностики и прогнозирования окружающей среды . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 2(11), Тбилиси . 2003წ. .

Н. Геладзе. Энерго-экономические методы контроля, диагностики и прогнозирования окружающей среды . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 2(11), Тбилиси . 2003წ. .

Геладзе Н.М.. Энерго-экономические методы контроля, диагностики и прогнозирования окружающей среды . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 2(11) . 2003წ. .

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, Н.Гогинашвили, М.Ферадзе. Энергосбережение и представление состояний энергосистемы в выде функций алгебри Логики. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2006წ. Тбилиси №3(39)2006.

В. Абаишвили, З. Читидзе, კანდელაკი ვლადიმერ. Энергосиловые параметры ленточного пиления композиционных материалов. სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული. 2012წ. #1 (23) გვ.5-10 ISSN 1512-3537.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Энергоэкологическая эффективность использования термальных вод Грузии. Energy and Environment. The First Internat. Conference. Tbilisi. 2000წ. с..31-33.

ა. შარვაშიძე, ს. კარიპიდისი ჯ. სანიკიძე ლ. ჩიჩუა ი. სხირტლაძე. ЭР-2 და ЭР-22 ელექტრომატარებლების ტირისტორული სქემით სიჩქარის რეგულირებისას ფილტრის და საკომუტაციო კონტურის პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2018წ. #1 (41) 2018 გვ. 102-116..

ი. გელენავა. Эскизы из исторнии культурной жизни Абхазии 1900-1917 гг.. Международный научный журнал ,,Кавказ и мир“ . 2009წ. #3.

ს. ფაღავა, А.А.Бурчуладзе, Г.И.Тогонидзе, П.С.Оганезов, И.В.Эристави, С.В.Пагава.. Эталонные образцы для радиоуглеродных измерений.. VI республиканская научно-методическая конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, Тбилиси, 1971 г., ст. 12.. 1971წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, О.Цурцумия, Б.Булия, Э.Кутелия. Эффект высокотемпературного обогащения нелегированного и малолегированного хрома высоко активными элементами. GEN, №2. 2003წ. .

Т. Цинцадзе, И. Еркомаишвили, Н. Пипиа, М. Джикиа, Т. Чавчавадзе, Г. Бекая . Эффект пепцида, связанного с геномкальцитониииа и анагониста его рецепторов на ней рогенную вазодилятациюлингвальной артерии. Известия Академии наук Грузии, Биолог. Серия, . 2003წ. №5-6, т. 29 с. 597-600 .

ვ. კვინტრაძე, Т. Кокрашвили М. Цирекидзе. Эффект тяжелого атома в кинетике интеркомбина- Ционного переноса эдект-рона в полярных триплет¬н-ых эксиплексах. Georgian engineering news №3 2008. 0წ. .

И. Чхеидзе, Степерман В.Г., Нариманашвили Д.Н.. Эффективное двухэтап-ное кодирование изоб-ражений. "Georgian Engineering News",. 2009წ. No.1 (vol.49), 2009.