სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.ადამიანური ყოფიერება და რწმენა.. რელიგია 2. 2013წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.შელინგი გამოცხადებისა და მითოლოგიის შესახებ.. რელიგია 3. 2013წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ა.ე.ნოღაიდელი, ე.გ. თევდორაძე. 6-(1-ოქსილციკლოჰექსილ)-ჰექსილ-5-ოლ-4-სა და მისი ძმარმჟავა ეთერების სინთეზი და კატალიზური ჰიდრირება. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები. 1967წ. გ. 45-49ვ.

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, ზ.გასიტაშვილი. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელი დამუშავება. სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. შრომები, გვ. 351-372.. . . 2010წ. .

დ. ჩიჩუა. ა.შ.შ არქიტექტურის გავლენა და ადგილი თანამედროვე მსოფლიო არქიტექტურის განვითარებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობბა, კრებული : ამერიკის შესწავლის საბუთები. 2003წ. .

მ. მელაძე. აბიოტური ფაქტორის გავლენა კულტურათა ზრდა-განვითარებასა და მოსავალზე . სსსსუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ. I, #1 (42), გვ. 41-44.

ნ. ჩხარტიშვილი, ნოდარ ჩხარტიშვილი. აბორიგენული ვაზის გენეტიკური რესურსების კვლევა და დაცვა საქართველოში. . 2015წ. .

მ. მამნიაშვილი. აბორტის კრიმინალიზაციისათვის. ჟურნ. „ბიზეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N1.

მ. სურმავა. აბრეშუმის გზა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. N35.

ლ. ჭყონია. აბრეშუმის გზა,გეზი მსოფლიო გლობალიზაციისაკენ. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის პრობლემები". 2017წ. №4 .

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის მრეწველობის განვითარება და მისი მდგომარეობა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი 'ინტელექტი''1(7). 2000წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. კიკნაძე. აბრეშუმის ნედლი პარკიდან ძაფის ამოხვევის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2004წ. №2(452).

თ. ჩუბინიშვილი, ნ. ჩხაიძე. აბრეშუმის წარმოების განვითარების ისტორია საქართველოში. ჟურ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061. ჟურ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061საგამომცემლო სახლი „ტექ¬ნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. #1 (715)-2014. თბილისი, გვ. 120-126.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ყანჩაველი. აბრეშუმის ხარისხის გაუმჯობესების რეზერვები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორ, პროფ. მ. ედილაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრმები. 2005წ. №2.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი, ლ. პაპავა. აბსორბული თბური ტუმბოების გამოყენება ქ. ბათუმის კომპლექსური თბოსიცივით მომარა¬გები-სათვის. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N3(59), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.50–54.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი, ე.სადაღაშვილი. აბსორბციულ მაცივარში მუშა აგენტის ცირკულაციის ახალი სქემა. სტუ-ს შრომები. 2013წ. №2(488) 71-75 გვ.

ლ. პაპავა. აბსორბციული თბური ტუმბოების გამოყენება ქ.ბათუმი კომპლექსური თბოსიცივით მომარაგებისათვის. ენერგია N3 2011 წელი.. 2011წ. გვ.54–57.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. აბსორბციული მაცივარი მანქანების ენერგეტიკული მახასიათებლების გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. 2 (480). გვ. 96–101.

ა. ბურჯალიანი. აბურჯალიანი.სიმბოლოს განსაზღვრების თანამედროვე ცდათა კრიტიკული შეფასება.. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''.31.. 2015წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. აგატა კრისტის ქუდი, უმბერტო ეკოს სათვალე, ლევ ტოლსტოის წვერი (კომენტარები ბორის აკუნინის პროზაში). "ლიტერატურა და სხვა". 2005წ. №2, გ. 39-54.