სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ш. Зазашвили. Эффективное решение видеизмененной гранично-контактной задачи для кусочно-однородных упругих тел, ограниченных концентрическими окружностями. Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси . 1981წ. 63-89.

ლ.გიორგაშვილი. Эффективное решение видеизмененной гранично-контактной задачи для кусочно-однородных упругих тел, ограниченных концентрическими окружностями. Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси . 1981წ. 63-89.

Ш. Зазашвили. Эффективное решение гранично-контактных задач статики теории упругости для кусочно-однородного шара. 10 респуб. науч.-метод. конф. математ. вуз ГССР, тезиси докл. Телави,. 1983წ. 71- 72.

. Эффективное решение некоторых гранично-контактных задач статики для составных изотропных тел. Труды ТГУ . 1978წ. т. 204, 47-64.

А. Джагмаидзе. Эффективное решение некоторых гранично-контактных задач статики для упругих смесей двух изотропных сред . Труды ИПМ ТГУ №39. 1990წ. 59-64 с.

Ш. Зазашвили. Эффективное решение первой гранично-контактной задачи статики теории упругости для кусочно-однородного шара. Некоторые задачи теории упругости тр. ИПМ, ТГУ . 1985წ. т. 16, 111-134.

Ш. Зазашвили. Эффективное решение третьей и четвертой граничных задач уравнений стационарных колебаний термоупругого изотропного тела для некоторых областей.. Некоторые задачи теории упругости,. 1975წ. изд. ИПМ ТГУ, 77-91.

О. Гелашвили, И. Чхетиа, Дж. Башарули, Б. Кицмаришвили. Эффективность исследования системы питания газодизеля. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,.. 2009წ. #1(13), ст. 5-10.

М. Вартанов, Л. Кекелишвили. Эффективность концентраций орошаемых земель в колхозах и совхозах Груз. ССР.. Минводхоз СССР, ГрузНИИГиМ В кн "Орошение в горных и предгорных условиях", Тбилиси.. 1982წ. ст. 21-25..

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. Эффективность парогазовых установок с параллельной и полузависимой схемой работы. Энэргиа N2(66) 2013. 2013წ. გვ.7.

Ц. Зурабишвили. Эффективность применения полимерцемента при креплении горных выработок. Сборник «Марганец». 1982წ. 1 (79), с. 3-7.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. ხუნდაძე, თ. რაზმაძე. Эффективность применения телеметрических систем MWD и LWD при проводке наклонных и горизонтальных скважин. Горный журнал. 2017წ. 207-210 стр..

Г. Телиа, О. Бичиашвили. Эффективные методы увеличения пропускной способности однопутных железнодорожных линий . Научно-технический журнал «Транспорт», . 2013წ. №3-4 (51-52), 2013, ГТУ, г. Тбилиси, с. 21-24..

მ. ხუციშვილი, Л.В. Киквадзе . Эффктивность напыления порошковых материалов высокоентальпийным ламинарным потоком плазмы. Энергия. . 2008წ. – 2008. -№2. (46) ст. 56-63..

. Южный Кавказ и древная Анатолия. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2004წ. გვ. 251-253.

. Южный Кавказ и древний Востокю Этнокультурные паралели, . Электронная версия на сайте: Библиотека Якова Кротова, . 2008წ. .

С. Ломинадзе. Юмор как важнейший элемент социально-психологической адаптации индивида. Академия образовательных наук Грузии Вестник . 2009წ. труды13 с.205-207.

Д. Гургенидзе, Д. Намгаладзе. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

Д. Намгаладзе. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News. 2005წ. N2 Tbilisi.

Д. Намгаладзе. Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Ehgineering News, . 2005წ. N2 Tbilisi.