სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლორთქიფანიძე. явление замедленной обратимой деформации твердых тел в поверхностно-активных средах. часть 1. силикатные материалы. . журнал -ЕНЕРГИЯ- Тбилиси 2002. წ. №2 (22), .

მ. ლორთქიფანიძე. Явление замедленной обратимой деформации твердых тел в поверхностно-активных средах. часть 2.Сталь -3 в газообразном водороде . журнал,,ЕНЕРГИЯ,, Тбилиси 2002.. წ. №3 (23), №2 (22)..

З. Пиранашвили, Т. Сулаберидзе, Асланиди Н.П.. Явные формулы оптимального линейного прогноза и его среднеквадратической погрешности для стационарной последовательности. Сообшения АН ГССР. 1979წ. Т.93 , №1, стр.37-40.

ე. კოზლოვა. Язык масс-медиа в свете теории массовой коммуникации.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2010წ. შრომები, 1(16). თბილისი, 2010. გვ. 152-155.

Г. Нарешелашвили. Язык описания документов табличного типа. Сборник статей"Автоматизированные системы управления"Из-во "Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1981წ. .

ე. კოზლოვა. Язык печатных масс-медиа как средство социального взаимодействия.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.. 2008წ. შრომები, 11. თბილისი, 2008. გვ. 191-195.

Х. Бардавелидзе, ა.ბარდაველიძე. Ячейстая математическая модель конвейерного сушильного аппарата для пищевых продуктов. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი «ინტელექტუალი». – თბილისი. 2008წ. №6, გვ. 98-103.

მ. მამნიაშვილი. ა (ა) იპ საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებული სამეცნიერო – პრაქტიკული ჟურნალი ,,იურისტი“ ოპერატიულ–სამძებრო საქმიანობის როლი მტკიცებულრბათა მოპოვებში.. გამომცემლობა "მერიდიანი". 2016წ. #1, გვ. 85–95.

ლ. იმნაიშვილი. ა. ბენაშვილი, ნ. სვანიძე. ასინქრონული დამაგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე. შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, # 1 (4), 2008 წ. . . 2008წ. .

მ. ძიძიგური, მაია მესხი. ა. პუშკინის ქუჩის რეაბილიტაციის შედეგები ანალიზი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი . 2017წ. #7, 236-243გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ა. ჯორჯაძე და კულტურის გლობალიზაცია ისტორიულ რეტროსპექტივაში. საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო და კავკასია, თბ.,. 2011წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი .მითოსური აზროვნების ფორმები ე.კასირერის ფილოსოფიაში.. კრ.ფილოსოფია,მეცნიერება, რელიგია.. 2012წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი,ფიქცისა და სიმბოლური აზროვნების მიმართება ს.მაიმონის შეხედულებებში.. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი 13. 2009წ. 13.

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.ადამიანური ყოფიერება და რწმენა.. რელიგია 2. 2013წ. .

ა. ბურჯალიანი. ა.ბურჯალიანი.შელინგი გამოცხადებისა და მითოლოგიის შესახებ.. რელიგია 3. 2013წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ა.ე.ნოღაიდელი, ე.გ. თევდორაძე. 6-(1-ოქსილციკლოჰექსილ)-ჰექსილ-5-ოლ-4-სა და მისი ძმარმჟავა ეთერების სინთეზი და კატალიზური ჰიდრირება. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები. 1967წ. გ. 45-49ვ.

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, ზ.გასიტაშვილი. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელი დამუშავება. სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. შრომები, გვ. 351-372.. . . 2010წ. .

დ. ჩიჩუა. ა.შ.შ არქიტექტურის გავლენა და ადგილი თანამედროვე მსოფლიო არქიტექტურის განვითარებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობბა, კრებული : ამერიკის შესწავლის საბუთები. 2003წ. .

ზ. ისააკიანი, ნ.კინტრაია, გ.ჩახუნაშვილი, გ.კვარაცხელია, ლ.გაჩეიშვილი, თ.თოლორდავა, თ.გიგოლაშვილი. აბდომინალური მშობიარების რეალური მდგომიარეობა საქართველოში და მისი შემცირების პერსპექტივები. საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა VIII საერთაშორისო კონგრესი. 2019წ. გვ.24-26.

მ. მელაძე. აბიოტური ფაქტორის გავლენა კულტურათა ზრდა-განვითარებასა და მოსავალზე . სსსსუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტ. I, #1 (42), გვ. 41-44.