სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩხარტიშვილი, ნოდარ ჩხარტიშვილი. აბორიგენული ვაზის გენეტიკური რესურსების კვლევა და დაცვა საქართველოში. . 2015წ. .

მ. მამნიაშვილი. აბორტის კრიმინალიზაციისათვის. ჟურნ. „ბიზეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N1.

მ. სურმავა. აბრეშუმის გზა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. N35.

ლ. ჭყონია. აბრეშუმის გზა,გეზი მსოფლიო გლობალიზაციისაკენ. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის პრობლემები". 2017წ. №4 .

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის მრეწველობის განვითარება და მისი მდგომარეობა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი 'ინტელექტი''1(7). 2000წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. კიკნაძე. აბრეშუმის ნედლი პარკიდან ძაფის ამოხვევის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2004წ. №2(452).

თ. ჩუბინიშვილი, ნ. ჩხაიძე. აბრეშუმის წარმოების განვითარების ისტორია საქართველოში. ჟურ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061. ჟურ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. ISSN 0130-7061საგამომცემლო სახლი „ტექ¬ნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. #1 (715)-2014. თბილისი, გვ. 120-126.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ყანჩაველი. აბრეშუმის ხარისხის გაუმჯობესების რეზერვები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორ, პროფ. მ. ედილაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრმები. 2005წ. №2.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი, ლ. პაპავა. აბსორბული თბური ტუმბოების გამოყენება ქ. ბათუმის კომპლექსური თბოსიცივით მომარა¬გები-სათვის. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N3(59), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.50–54.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი, ე.სადაღაშვილი. აბსორბციულ მაცივარში მუშა აგენტის ცირკულაციის ახალი სქემა. სტუ-ს შრომები. 2013წ. №2(488) 71-75 გვ.

ლ. პაპავა. აბსორბციული თბური ტუმბოების გამოყენება ქ.ბათუმი კომპლექსური თბოსიცივით მომარაგებისათვის. ენერგია N3 2011 წელი.. 2011წ. გვ.54–57.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. აბსორბციული მაცივარი მანქანების ენერგეტიკული მახასიათებლების გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. 2 (480). გვ. 96–101.

ა. ბურჯალიანი. აბურჯალიანი.სიმბოლოს განსაზღვრების თანამედროვე ცდათა კრიტიკული შეფასება.. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''.31.. 2015წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. აგატა კრისტის ქუდი, უმბერტო ეკოს სათვალე, ლევ ტოლსტოის წვერი (კომენტარები ბორის აკუნინის პროზაში). "ლიტერატურა და სხვა". 2005წ. №2, გ. 39-54.

თ. ბერიძე. აგებანი ტოპოგრაფიულ ზედაპირებზე. "ინტელექტი". 2006წ. №1.

ი. ქართველიშვილი. აგენტურ-ორიენტირებული მიდგომა და აგენტთა სისტემის თეორია. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, N.4 '13, 2013. 2013წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი. ყოლბაია ლ. კაიშაური თ.. აგენტურ–ორიენტირებული მიდგომა და აგენტთა სისტემის თეორია. GEORGIAN ENJINERING NEWS, No.4,. 2013წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. აგვისტოს რუსული აგრესია – კრემლის პოლიტიკის სტრატეგიული მარცხი. ჟურნ. “საისტორიო ვერტიკალები”. 2010წ. # 21, გვ. 23–31.

თ. ცერცვაძე, გ. ლომთათიძე ი. თვალავაძე მ. მინდელი. აგლომერატის მიღება კაზმში რკინის ხენჯის გაზრდილი შემცველობის პირობებში. სტუ-ს შრომები . 1998წ. N 2 (418).

გ. სალუქვაძე, მ. მუმლაძე . აგლომერაციაში შემავალი ტერიტორიების ქალაქთმშენებლობითი დაბალანსებისა და გარემოს დაცვის საკითხები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი . 2008წ. .