სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მამალაძე. აგროდაზღვევა საქართველოშ: კულტურისა და პროდუქტების დეფიციტი. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. №3; 91-94გვ.

გ. მელაძე. აგროკლიმატური ფაქტორების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე აჭარის რეგიონში . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 4 #1(54), გვ. 16-20.

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. აგროსაინჟინრო სფეროში სადილერო და სალიზინგო სამსახურის დანიშნულება და ფუნქციები. საქ.სოფ.მეურნ.მეცნერებათა აკადემის გამომცემლობა. 2007წ. აკადემის მოამბე N8 ; 19-24გვ.

ლ. იონათამიშვილი, ო.ვაშაკიძე. აგროსამრეწველო კომპლექსის სამეურნეო მექანიზმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა",. 2004წ. სპეცგამოშვება,N 1–2 0,3 ნ.თ..

ვ. სოხაძე, თ.ბაციკაძე, ზ. ფარესიშვილი. აგროსამრეწველო კომპლექსის ტექნიკური პარკის ზოგიერთი ასპექტი.. შემეცნებითი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ვ.სოხაძე, ზ. ფარესაშვილი. აგროსამრეწველო კომპლექსის ტექნიკური პარკის ზოგიერთი ასპექტი.. შემეცნებითი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

ნ. შავიშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. აგროტურიზმი, როგორც ქვეყნის რეგიონალური ტურიზმის განვითარების საშუალება . ჟურნალი “ეკონომიკა” . 2005წ. ჟურნალი “ეკონომიკა” # 12.

ი. ქვარაია. აგურის ძველი კედლების გაძლიერებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური სირთულეების გადაჭრის გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია"მშენებლობა". 2012წ. 4(27), გვ3.

ო. ტომარაძე, ჩახვაშვილი დ. . ადამ სმითის შრომის დანაწილების პრინცი– პის დემონსტრაცია. . 2012წ. სეუ მეცნიერება შრომები 4 .

ნ. მექვაბიშვილი. ადამიანების დაცვა დაბინძურებული ატმოსფეროსაგან. ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა `ცოდნა`. 2009წ. #3.

ჯ. კანკაძე. ადამიანთა უფლებები საბაჟო კანონმდებლობაში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები 32; გვ.233-241.

ჯ. კანკაძე, გ.ძოწენიძე, მ.ედილაშვილი, მ.ბეგიაშვილი. ადამიანთა უფლებები საბაჟო კანონმდებლობაში. საქართველოს საავტომობილო0საგზაო ინსტიტუტი;. 2005წ. შრომების კრებული # 2; გვ.233-241.

ო. ტაბუცაძე. ადამიანი და სუბსტანცია. გამომცემლობა „ბარტონი“, 2006 87 გვ.. 2006წ. 87 გვ..

ი. კუტუბიძე. ადამიანი და ტექნიკური ცივილიზაცია . უნივერსალი. 2008წ. 158-174გვ.

რ. მიშველაძე. ადამიანი მხოლოდ ერთხელ ისვენებს (ჯ. ჩახავას შემოქმედების განხილვა). თბილისი,. 2015წ. .

მ. შონია. ადამიანი როგორც მიკროკოსმოსი. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2013წ. 5, გვ. 193-198.

მ. შონია. ადამიანი როგორც სოციოლოგიის საგანი. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 1(9), გვ. 119-125.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი. ადამიანის ჯანსაღი კვება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტიმეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. .

მ. შონია. ადამიანის ადგილი ყოფიერებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 12, გვ. 247-250.

რ. ანდრიაშვილი. ადამიანის არსის ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაცია ნ. ბერდიაევის ეგზისტენციალურ ფილოსოფიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2006წ. N7, 162-168.