სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გუბელაძე. აგრარული სექტორის სახელმწიფო რეგულირება. ჟურნალი“ მეცნიერება და ცხოვრება „ – ტომი 2(4) ,თსაუ ,თბილისი . 2011წ. ტომი 2(4) ,თსაუ ,თბილისი , გვ.24–31.

მ. ნიკოლეიშვილი. აგრარული წარმოების ოპტიმიზაცია სამთო რეგიონებში ეკოლოგიური პირობების გათვალისწინებით. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. ტ. 3, 8-12.

მ. ნიკოლეიშვილი. აგრარული წარმოების ოპტიმიზაციის ამოცანა . აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. ტ. 1, 92-96.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. ვ. კეკენაძე. აგრეგირებული რეგულატორების სტუქტურული სინთეზი. აკ.ფრაგიშვილის დაბადების 80 წლითავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ შრომები. გვ 382-384.

დ. ზერაგია. აგრესია. ,,განათლება“ . 2012წ. .

ლ. მეტრეველი, დ. ზერაგია. აგრესია. „განათლება“. 2012წ. N2(5).

ი. ბურდული. აგრესია, ფსოქოანალიზი და ემასიპაცია (წამკითხველი – Der Vorleser) . გენდერული კვლევის ცეტრი მსოფლიო და გენდერი . 2015წ. #3,5 გვერდი, ჩაშვებულია.

რ. გაფრინდაშვილი. აგრესიის ბიო-სოციალური მექანიზმები (ნაწ. 2). ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2014წ. N7, გვ. 21-36.

რ. გაფრინდაშვილი. აგრესიის ბიოლოგიური და სოციალ-ფსიქოლოგიური მიზეზები (ნაწ. 1). ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2013წ. N5, გვ. 140-152.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა, სტურუა ლალი, სიფრაშვილი ზ.. აგრო-კლიმატური პირობების გავლენა სურნელოვანი არომატ. მცენარეების ქიმიკო-ტექნოლოგ. მაჩვენებლებზე. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

მ. ცინცაძე, ლაჭყეპიანი თენგიზი, გიორგი ნატროშილი. აგრობიზნესის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბთბილისიე. 2015წ. N34.

ვ. ზეიკიძე. აგრობიზნესის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. აგრობიზნესის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015 .

ი. მამალაძე. აგროდაზღვევა საქართველოშ: კულტურისა და პროდუქტების დეფიციტი. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. №3; 91-94გვ.

გ. მელაძე. აგროკლიმატური ფაქტორების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე აჭარის რეგიონში . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 4 #1(54), გვ. 16-20.

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. აგროსაინჟინრო სფეროში სადილერო და სალიზინგო სამსახურის დანიშნულება და ფუნქციები. საქ.სოფ.მეურნ.მეცნერებათა აკადემის გამომცემლობა. 2007წ. აკადემის მოამბე N8 ; 19-24გვ.

ლ. იონათამიშვილი, ო.ვაშაკიძე. აგროსამრეწველო კომპლექსის სამეურნეო მექანიზმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა",. 2004წ. სპეცგამოშვება,N 1–2 0,3 ნ.თ..

ვ. სოხაძე, თ.ბაციკაძე, ზ. ფარესიშვილი. აგროსამრეწველო კომპლექსის ტექნიკური პარკის ზოგიერთი ასპექტი.. შემეცნებითი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ვ.სოხაძე, ზ. ფარესაშვილი. აგროსამრეწველო კომპლექსის ტექნიკური პარკის ზოგიერთი ასპექტი.. შემეცნებითი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .