სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა, სტურუა ლალი, სიფრაშვილი ზ.. აგრო-კლიმატური პირობების გავლენა სურნელოვანი არომატ. მცენარეების ქიმიკო-ტექნოლოგ. მაჩვენებლებზე. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

მ. ცინცაძე, ლაჭყეპიანი თენგიზი, გიორგი ნატროშილი. აგრობიზნესის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბთბილისიე. 2015წ. N34.

ვ. ზეიკიძე. აგრობიზნესის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. აგრობიზნესის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015 .

ი. მამალაძე. აგროდაზღვევა საქართველოშ: კულტურისა და პროდუქტების დეფიციტი. უაკ (UDC); ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. №3; 91-94გვ.

გ. მელაძე. აგროკლიმატური ფაქტორების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე აჭარის რეგიონში . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 4 #1(54), გვ. 16-20.

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. აგროსაინჟინრო სფეროში სადილერო და სალიზინგო სამსახურის დანიშნულება და ფუნქციები. საქ.სოფ.მეურნ.მეცნერებათა აკადემის გამომცემლობა. 2007წ. აკადემის მოამბე N8 ; 19-24გვ.

ლ. იონათამიშვილი, ო.ვაშაკიძე. აგროსამრეწველო კომპლექსის სამეურნეო მექანიზმის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა",. 2004წ. სპეცგამოშვება,N 1–2 0,3 ნ.თ..

ვ. სოხაძე, თ.ბაციკაძე, ზ. ფარესიშვილი. აგროსამრეწველო კომპლექსის ტექნიკური პარკის ზოგიერთი ასპექტი.. შემეცნებითი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ვ.სოხაძე, ზ. ფარესაშვილი. აგროსამრეწველო კომპლექსის ტექნიკური პარკის ზოგიერთი ასპექტი.. შემეცნებითი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. .

ნ. შავიშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. აგროტურიზმი, როგორც ქვეყნის რეგიონალური ტურიზმის განვითარების საშუალება . ჟურნალი “ეკონომიკა” . 2005წ. ჟურნალი “ეკონომიკა” # 12.

ი. ქვარაია. აგურის ძველი კედლების გაძლიერებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური სირთულეების გადაჭრის გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია"მშენებლობა". 2012წ. 4(27), გვ3.

ო. ტომარაძე, ჩახვაშვილი დ. . ადამ სმითის შრომის დანაწილების პრინცი– პის დემონსტრაცია. . 2012წ. სეუ მეცნიერება შრომები 4 .

ნ. მექვაბიშვილი. ადამიანების დაცვა დაბინძურებული ატმოსფეროსაგან. ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა `ცოდნა`. 2009წ. #3.

ჯ. კანკაძე. ადამიანთა უფლებები საბაჟო კანონმდებლობაში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები 32; გვ.233-241.

ჯ. კანკაძე, გ.ძოწენიძე, მ.ედილაშვილი, მ.ბეგიაშვილი. ადამიანთა უფლებები საბაჟო კანონმდებლობაში. საქართველოს საავტომობილო0საგზაო ინსტიტუტი;. 2005წ. შრომების კრებული # 2; გვ.233-241.

ო. ტაბუცაძე. ადამიანი და სუბსტანცია. გამომცემლობა „ბარტონი“, 2006 87 გვ.. 2006წ. 87 გვ..

ი. კუტუბიძე. ადამიანი და ტექნიკური ცივილიზაცია . უნივერსალი. 2008წ. 158-174გვ.

რ. მიშველაძე. ადამიანი მხოლოდ ერთხელ ისვენებს (ჯ. ჩახავას შემოქმედების განხილვა). თბილისი,. 2015წ. .

მ. შონია. ადამიანი როგორც მიკროკოსმოსი. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2013წ. 5, გვ. 193-198.