სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლის მიხედვით. სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“ . 2016წ. .

ა. სონღულაშვილი. ადამიანის უფლებები _ ისტორიული შტრიხები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #2, გვ. 242-257.

ა. კურატაშვილი. ადამიანის უფლებების დაცვის აუცილებლობა, სამართლებრივი ფაქტორი და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. II. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. გვ. 184-188..

ა. ლორია. ადამიანის უფლებების საკანონმდებლო აღიარება და განვითარება საქართველოში. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2009წ. # 4(23).

ჰ. კუპრაშვილი. ადამიანის უშიშროების ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციისა და პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 2000წ. ნაწილი II, გვ. 33-44.

გ. ტალახაძე. ადამიანის ფენომენის გაგების მოდელი ,,ვეფხისტყაოსანში". სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2012წ. #4 ,8.

ჯ. გრიგალაშვილი, ნ. ჟიჟილაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ადამიანის ფიზიკური რეაქციის შეფასებისა და ტრეინინგის მიკროკონტროლერული მოწყობილობა. . "სტუ-ს შრომები. 2007წ. №2 (464), გვ. 33-40.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი განვითარება და ადამიანური ინდივიდუალობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2007წ. 10, გვ.277-280.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2007წ. 10, გვ. 281-282.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი, მრავალმხრივი და ცალმხრივი განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 12, გვ. 251-254.

გ. ტალახაძე. ადამიანის ცნების განსაზღვრა XII-XIIIსაუკუნეების ქართული რენესანსის კულტურაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები", სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. #27 ,4.

ი. მეგრელიშვილი, ნ. კვიწინაძე, ე. დავითაშვილი, რ. სოლომონია, ნ. ალექსიძე, მ. ბალავაძე. ადამიანის წინამდებარე ჯირკვლის ფიბრო-მუსკულარული ქსოვილის სუბუჯრედულ ფრაქციებში ლექტინური აქტივობის შესწავლა სხვადასხვა პათოლოგიების დროს. საქ. მეც. აკად. მაცნესერ. ბიოლ.,. 2005წ. 6(31), gv. 859-864..

ნ. გალახვარიძე. ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს რისკების კონცეფცია. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. №2 .სულ 5 გვერდი.

ს. ფაღავა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო, რადიოეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის - პრობლემები და პერსპექტივა. ქ.თბილისის ეკოლოგიური პრობლემები. გამომცემლობა "ლიგა", თბილისი, 2002 წ., გვ.126. 2002წ. .

მ. მაღრაძე, ა. ბურდულაძე. ადამიანისა და ორგანიზაციული გარემოს ურთიერთობის პრობლემები. საქართველოს განათლების მეცნიერების აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #1(16).

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.

გ. ყურაშვილი. ადამიანისეული კაპიტალის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები. "პრომეთე". 2006წ. #2(12). .

ლ. ჩიქავა. ადამიანისეული პოტენციალის განვითარერბის ინდექსი.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. III. 2003წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. ადამიანური (შრომითი) რესურსები და მათი გამოყენება (სამეგრელო).. სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. ადამიანური (შრომითი) რესურსები და მათი გამოყენება.. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. 14 გვ..