სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.

გ. ყურაშვილი. ადამიანისეული კაპიტალის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები. "პრომეთე". 2006წ. #2(12). .

ლ. ჩიქავა. ადამიანისეული პოტენციალის განვითარერბის ინდექსი.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. III. 2003წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. ადამიანური (შრომითი) რესურსები და მათი გამოყენება (სამეგრელო).. სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. ადამიანური (შრომითი) რესურსები და მათი გამოყენება.. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. 14 გვ..

დ. ბიბიჩაძე. ადამიანური კაპიტალის თეორია და სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა. . 2010წ. ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ #2 (14).

მ. ვანიშვილი, გიგუაშვილი გიული. ადამიანური კაპიტალის თეორია და სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკის სოციალური და რეგიონული ორიენტირები: თეორიული საფუძვლები, პრაქტიკის ანალიზი, განვითარების პერსპექტივა. შრომების კრებული. 2000წ. V ტომი, გვ. 89-92.

ა. აბრალავა, ი. მუჯირი, მ. ცერცვაძე. ადამიანური კაპიტალის ტრანსფორმაცია გლობალიზაციის ეპოქაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N4, გვ. 27-31.

ა. სახვაძე, ლ.ჩიქავა, ვ.ლორთქიფანიძე. ადამიანური რესურსები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. 2015წ. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, ტ. II, გვ. 1065-1168.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსები და შრომის შედეგიანობის მაჩვენებლები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2009წ. № 7, 263-266.

ლ. ჩიქავა. ადამიანური რესურსები.. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პესპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 13 გვ..

ლ. ჩიქავა. ადამიანური რესურსები.. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 14 გვ..

მ. ზუბიაშვილი, ლ.ზუბიაშვილი. ადამიანური რესურსების გამოყენება საქართველოს სამეწარმეო ბიზნესში. გამომც. "უნივერსალი". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 1016წ. # 1 10 გვ..

ე. ხახუტაშვილი. ადამიანური რესურსების განათლების მენეჯმენტი. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. 2010წ. 2(17);143-148 გვ. ISSN №1512-102X.

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური რესურსების მართვა თავისუფლების პრობლემის ჭრილში. "უნივერსალი", მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ "ცოდნა ცხოვრებისათვის". 2008წ. გვ.244-247 .

ო. ქოჩორაძე. ადამიანური რესურსების მართვა იაპონიაში: (კონცეპტუალური სქემა). . სამეცნიერო ჟურნალი(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 1 (13), - 125 გვ., გვ. 38-58. ISSN: 1512-374X..

მ. მარიდაშვილი. ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება ქართულ ორგანიზაციებში. „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, თბილისი. 2016წ. №10, 2016წ, გვ. 35-40..

თ. იაშვილი. ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციონალური სტრატეგიები. ქუთაისის უნივერსიტეტი ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები" პროფესორ-მასწავლებელთა 11 რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2010წ. შპს.,,მბმ-პოლიგრაფი" გვ. 70-73.

ო. ქოჩორაძე. ადამიანური რესურსების მართვის ჩინური სტრატეგია. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება . 2011წ. N4(20). ტომი I. - გვ. 20-31.- ISSN: 1512-374X. .

ვ. ზეიკიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი თავდაცვის სფეროში. ჟ. „ეკონომიკა“,. 2014წ. #5-6, 2014 .