სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. შავიშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. აგროტურიზმი, როგორც ქვეყნის რეგიონალური ტურიზმის განვითარების საშუალება . ჟურნალი “ეკონომიკა” . 2005წ. ჟურნალი “ეკონომიკა” # 12.

ი. ქვარაია. აგურის ძველი კედლების გაძლიერებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური სირთულეების გადაჭრის გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია"მშენებლობა". 2012წ. 4(27), გვ3.

ო. ტომარაძე, ჩახვაშვილი დ. . ადამ სმითის შრომის დანაწილების პრინცი– პის დემონსტრაცია. . 2012წ. სეუ მეცნიერება შრომები 4 .

ნ. მექვაბიშვილი. ადამიანების დაცვა დაბინძურებული ატმოსფეროსაგან. ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა `ცოდნა`. 2009წ. #3.

ჯ. კანკაძე. ადამიანთა უფლებები საბაჟო კანონმდებლობაში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები 32; გვ.233-241.

ჯ. კანკაძე, გ.ძოწენიძე, მ.ედილაშვილი, მ.ბეგიაშვილი. ადამიანთა უფლებები საბაჟო კანონმდებლობაში. საქართველოს საავტომობილო0საგზაო ინსტიტუტი;. 2005წ. შრომების კრებული # 2; გვ.233-241.

ო. ტაბუცაძე. ადამიანი და სუბსტანცია. გამომცემლობა „ბარტონი“, 2006 87 გვ.. 2006წ. 87 გვ..

ი. კუტუბიძე. ადამიანი და ტექნიკური ცივილიზაცია . უნივერსალი. 2008წ. 158-174გვ.

რ. მიშველაძე. ადამიანი მხოლოდ ერთხელ ისვენებს (ჯ. ჩახავას შემოქმედების განხილვა). თბილისი,. 2015წ. .

მ. შონია. ადამიანი როგორც მიკროკოსმოსი. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2013წ. 5, გვ. 193-198.

მ. შონია. ადამიანი როგორც სოციოლოგიის საგანი. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 1(9), გვ. 119-125.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი. ადამიანის ჯანსაღი კვება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტიმეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. .

მ. შონია. ადამიანის ადგილი ყოფიერებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 12, გვ. 247-250.

რ. ანდრიაშვილი. ადამიანის არსის ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაცია ნ. ბერდიაევის ეგზისტენციალურ ფილოსოფიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2006წ. N7, 162-168.

მ. ჩხაიძე, ფუტურიძე ალექსანდრე. ადამიანის აღმოჩენა და იდენტიფიკაცია რეალურ დროში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. №34, 157-166.

გ. ტალახაძე. ადამიანის ბედისწერის იდეა ამირანის მითში. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2012წ. #3 ,5.

მ. შონია. ადამიანის ვერბალურ-კომუნიკაციური არსების შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2: საერთ. კონფ. მასალები. 2010წ. 1, გვ. 230-236.

ა. კურატაშვილი. ადამიანის კონსტიტუციური უფლებები და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2010წ. # 1-2. გვ. 100-105..

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. ადამიანის მოდელი ეკონომიკურ თეორიასა და მარკეტინგში. ეკონომიკა. 2013წ. #9-10.

მ. ჯიქია, დიმიტრი გეგენავა. ადამიანის უფლებათა დაცვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“ (რედ. კონსტანტინე კორკელია). 2017წ. .