სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზეიკიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ჯანდაცვაში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2011წ. #3-4, 2011 .

ც. ლომაია. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებები სამედიცინო დაწესებულებებში. №1, გვ.90-99. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. №1, გვ.90-99.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ფუნქციები და მეთოდები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015წ. №11-12, 10.

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი მ. ხუციშვილი. ადამიანური რესურსების როლი ბიზნესის განვითარებაში. ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ . 2014წ. #2, 2014.

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. №11-12, 8.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა და თანამედროვეობა“ . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2016წ. №3-4, გვ. 95-97;.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 7–8, 196–200.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. ადამიანური რესურსების შერჩევისა და ზრდა-განვითარების პრიორიტეტები მენეჯმენტის სისტემაში. . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული.. 2015წ. .

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის როლი ფირმის ადამიანური რესურსებისგამოყენების ეფექტიანობის შეფასებაში. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2016წ. N5,(5) გვ.85.

ზ. ქოიავა, ქ. მეფარიშვილი. ადამიანური ურთიერთობებისა და მართვის ბიჰევიორისტული სკოლების როლი 21-ე საუკუნის მენეჯმენტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (24) ტომი II გვ. 27- 49.

გ. ტალახაძე, ს.პავლიაშვილი. ადამიანური ფაქტორის როლი სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში და მისი განვითარების ფაქტორები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა", სტუ-ს გამომცემლობა . 2011წ. #5-6,10.

მ. შონია. ადამიანური ყოველმხრიობა, მთლიანობა და ჰარმონიულობა ურთიერთკავშირში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 11, გვ. 221-223.

ა. ბურჯალიანი. ადამიანური ყოფიერება და ტრანსცენდენტურის პრობლემა.2008წ.. კრ.ადამიანი ,ფილოსოფია,კულტურა.თბ.2008. 2008წ. .

სულაშვილი მ.. ადაპტიური ჰიპერმედია სისტემებისა და ინტელექტუალური მასწავლი სისტემების კონცეფცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2011წ. .

ვ. ტაკაშვილი, კაკაშვილი გიორგი. ადაპტიური და ინტელექტუალური ტექნოლოგიები ქსელურ სასწავლო სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2011წ. .

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე. ადაპტური იდენტიფიკატორის სტრუქტურა კვაზიპოტიმალური მართვის სქემაში. ავტომატიზებული მართვის სისტემების დაპროექტება და ექსპლუატაცია, სპი-ს შრომები . 1989წ. №4 (346), 92-94 გვ;.

ო. ლაბაძე. ადაპტური მავალებელის და პირველადი გარდამქმნელის აგების პრინციპები.. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6 გვ. 96-98. .

ო. გაბედავა. ადაპტური მოდელირება სრული იდენტიფიკაციის ამოცანაში. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2006წ. №1, ISSN 1512-3979. 88-90 გვ;.

ვ. ტაკაშვილი. ადაპტური ქსელური საგანმანათლებლო სისტემების და ტექნოლოგიების კონცეფცია. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი''. 2010წ. #1(36).

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. ადგეზიისა და ხახუნის ძალების გავლენა საბურღი იარაღის მოძრაობაზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 70–79.