სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა დაცვის ამერიკის სახელმწიფოთაშორისი სისტემა. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი". 2010წ. N2 (25), 2010, გვ. 40-46.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა დაცვის აფრიკული სისტემა. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“. 2013წ. N1 (36), გვ. 55-60.

თ. ხოხობაშვილი, ხაზარაძე ნანა. ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაცია და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. გვ. 147-152.

თ. ხოხობაშვილი. ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია და საქართველო. საერთაშორისო კონმფერენციის მასალები მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველო. 2009წ. გვ. 147-152.

მ. ჯიქია. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლის მიხედვით. სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“ . 2016წ. .

ა. სონღულაშვილი. ადამიანის უფლებები _ ისტორიული შტრიხები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #2, გვ. 242-257.

ა. კურატაშვილი. ადამიანის უფლებების დაცვის აუცილებლობა, სამართლებრივი ფაქტორი და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. II. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. გვ. 184-188..

ა. ლორია. ადამიანის უფლებების საკანონმდებლო აღიარება და განვითარება საქართველოში. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2009წ. # 4(23).

ჰ. კუპრაშვილი. ადამიანის უშიშროების ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციისა და პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 2000წ. ნაწილი II, გვ. 33-44.

გ. ტალახაძე. ადამიანის ფენომენის გაგების მოდელი ,,ვეფხისტყაოსანში". სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2012წ. #4 ,8.

ჯ. გრიგალაშვილი, ნ. ჟიჟილაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ადამიანის ფიზიკური რეაქციის შეფასებისა და ტრეინინგის მიკროკონტროლერული მოწყობილობა. . "სტუ-ს შრომები. 2007წ. №2 (464), გვ. 33-40.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი განვითარება და ადამიანური ინდივიდუალობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2007წ. 10, გვ.277-280.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2007წ. 10, გვ. 281-282.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი, მრავალმხრივი და ცალმხრივი განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 12, გვ. 251-254.

გ. ტალახაძე. ადამიანის ცნების განსაზღვრა XII-XIIIსაუკუნეების ქართული რენესანსის კულტურაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები", სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. #27 ,4.

ი. მეგრელიშვილი, ნ. კვიწინაძე, ე. დავითაშვილი, რ. სოლომონია, ნ. ალექსიძე, მ. ბალავაძე. ადამიანის წინამდებარე ჯირკვლის ფიბრო-მუსკულარული ქსოვილის სუბუჯრედულ ფრაქციებში ლექტინური აქტივობის შესწავლა სხვადასხვა პათოლოგიების დროს. საქ. მეც. აკად. მაცნესერ. ბიოლ.,. 2005წ. 6(31), gv. 859-864..

ნ. გალახვარიძე. ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს რისკების კონცეფცია. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. №2 .სულ 5 გვერდი.

ს. ფაღავა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო, რადიოეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის - პრობლემები და პერსპექტივა. ქ.თბილისის ეკოლოგიური პრობლემები. გამომცემლობა "ლიგა", თბილისი, 2002 წ., გვ.126. 2002წ. .

მ. მაღრაძე, ა. ბურდულაძე. ადამიანისა და ორგანიზაციული გარემოს ურთიერთობის პრობლემები. საქართველოს განათლების მეცნიერების აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #1(16).

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.