სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის ბიზნეს–გეგმა. ნ.დუმბაძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნ,შრომ. კრებული. 2009წ. 10 გვერდი.

ა. სიჭინავა. საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების მეთოდები. სოხუმის სახელმწ. უნივ. სამ. შრომ. კრებული 2009 წ.. 2009წ. 10 გვერდი.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. საინვესტიციო საქმიანობა უძრავი ქონების ბაზარზე. ეკონომიკა # 1–2. 2011წ. 5 გვერდი.

თ. მაღრაძე, ლ. ქაჯაია, . საინჟინრო ნაგებობათა სამყაროში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2006წ. #1, გვ. 39-43 .

ნ. ოთხოზორია, გ.ბასილაია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები განათლებაში.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება. 2011წ. №2. გვ.17-20..

თ. გელაშვილი, რ. თედორაძე. საქართველოს საავტობუსო პარკის თანამედროვე სტრუქტქრის გავლენა უსაფრთხოებაზე. სტუ-ს შრომები . 2001წ. 3 (436)1, თბილისი. გვ.112-115..

ა. სიჭინავა, ხ. ხარხელაური. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა და სტრუქტურა. სტუ , ეკონ.პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა. სსპკ.. 2011წ. 5 გვერდი.

ა. სიჭინავა. სახელმწიფო ინვესტიციური პოლიტიკა და მისი პრიორიტეტული მიმართულებები. სტუ საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. მასალები. 27–28 მარტი. 2009წ. 7 გვერდი.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. უძრავი ქონების სამართლებრივი საფუძვლები. სტუ, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საერთ.სამ. კონფ.მასალები. 2011წ. 5გვერდი.

ა. სიჭინავა, შ.ვეშაპიძე. უძრავი ქონების–მიწის მესაკუთრის ყფლებების დაცვა. შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ.უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. 7 გვერდი.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ.თბილისში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1. გვ42-49.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი N1, გვ.62-68.. . 2011წ. .

ო. დუდაური, ., ჩიხელიძე,ქ, შენგელია დ.. ძირულის კრისტალური მასივის ალპურისწინა წარმონაქმნების ცირკონების U-Pბ იზოტოპური გეოქრონოლოგია. გეოლ. ინსტ. შრ., ახ. სერია. 2010წ. ნაკვ. 125, გვ. 51-61. .

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავება. სტუ–ს შრომები. 2008წ. #1(467) გვ. 18-20 .

ვ. დავითაია, ლ. ვარდოსანიძე.. “რეკვიუმი “მზიურის” დაკრძალვაზე”. 8 ნოემბერი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

ვ. დავითაია, ბ. ცხადაძე.. „დიდ არქიტექტურას გონიერი და შორსმჭვრეტელი დამკვეთები ქმნიან“. 2011.. სტუ-ს ჟურნალი „პარალელი“.. 2011წ. #1. .

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი . „დისონანსი ქალაქურ გარემოსა და მის აღმშენებლობაში“.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). გვ. 20-25; .

მ. დარჩაშვილი. „სხვაგვარად მოაზოვე სოციალ-დემოკრატი“. საერაშორისო პრებული ქართული ემიგრაცია - “ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა”. . 2013წ. .

E. Kristesiashvili, G. Kipiani, T. Anjaparidze. "Application of critical loading definition method on plate with cut to solution of practical problems". PROBLEMS OF MEXANICS.. 2010წ. №2(39) გვ. 103-108.

მ. ბაძაღუა. "CRIMINALITY AND CRIMINOLOGY IN THE REPULIC OF GEORGIA". ,,The criminologist“ The official newsletter of the american society of criminology. 2009წ. #1 გვერდი 1, .