სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Л. Гвенетадзе, Некоторые теоретические и методологические aспекты оценки Эффективности управления компанией. „მაცნე“ -კავკასიის საერთაშორისო უინივერსიტეტი . 2015წ. N8., გვ. 65-69.

ზ. ბუაჩიძე. ოპტიკური კაბელი ზღვის აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის სისტემებში . ოპტიკური კაბელი ზღვის აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის სისტემებში სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. .

მ. ბაბუციძე, Циклаури Т., Сиамашвили З. М.. Исследование сварного шва заготовок, кромки которых вырезаны плазменно резкой в среде водяного пара Пара . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2006წ. N3 (461). 74-77.

ვ. დათაშვილი. ვასილ ჩანტლაძე 110. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 1გვ,242.

მ. ბაბუციძე, Z. Sabashvili, D.Tavkhelidze,, Z. Lolua, M. Kirkitadze. Investigation of bimetallic product’s covering metal properties.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. N2 (13)37-43.

ნ. ოვსიანიკოვა, H.O. Купатадзе, Н.Н.Овсянникова, М.И.Гвердцители, Е.Г. Маркарашвили . Алгебра - химическое исследование триглицеридов в рамках метода квази -пнс - матриц . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2008წ. ტ.34, #3, გვ.315-316.

Л. Девадзе, Н. Сефашвили, К.Джапаридзе, З.Элашвили, М.Кациашвили. Зависимость некоторых свойств жидкокристаллической St фазы от концентрации добавок. Химический журнал Грузии. 2005წ. т. 5б №2, ст. 168..

ი. ბურდული. პარტიკ ზიუსკინდის „სუნამო“. კრიტერიუმი. 2006წ. #15 ქართული ლიტ.ინსტ.4 125-128.

З. М. Элашвили, , К. Г. Джапаридзе. Синтез и изучение фотохромных свойств -фенилзамещённых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1967წ. т. LII, №2, ст. 352-356..

ბ. იმნაძე. ”მასობრივი კომუნიკაციის გავლენა სულიერი სიმდიდრის შექმნის პროცესზე” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟ-ი ”განათლება” . 2011წ. N 1, (გვ.134-134).

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, Ш. Ахобадзе, К. Г. Джапаридзе . Некоторые физико-химические свойства спирохроменов, полученных на основе -азаиндолина. Известия АН ГССР, серия химическая. 1981წ. т.7, №4, ст. 363-365.

ბ. იმნაძე. ”რუსული და ქართული ბრუნვა” . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება.. 2008წ. შრომები N12 გვ.80-95.

ბ. იმნაძე. ”რუსული ”პროსტორეჩიეს” შესატყვისისათვის ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში” . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება.. 2009წ. შრომები . N2 (14), ” (გვ.33-39).

Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе, З. М. Элашвили, Ц. Г. Хугашвили. К вопросу о фотохромизме бензтиазоловых спиропиранов. Сообщения АН ГССР. 1970წ. т. LVIII, №3, ст. 585-588.

Л. Девадзе, А. И. Ногаидели, К. Г. Джапаридзе, М. Я. Чубабрия . Синтез и механизм образования динафто-3-нафтол биспиро-2-пирана конденсацией оксинафтальдегида с этиловым спиртом. Сообщения АН ГССР. 1967წ. . т. XLVII, №2, ст. 315-320.

Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе. Фотохромия некоторых спирохроменов в аморфном состоянии. Сообщения АН ГССР. 1977წ. т. LXXIV, №3, ст. 609-612.

ფ. დიდებაშვილი. გლობალიზაცია და საზოგადოებრივი პროგრესი. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, კავკასიოლოგთა საერთასორისო ასოციაციის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მოსკოვის სახელმწიფო ლინგვისტური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,კავკასიის მაცნე ". 2006წ. №14, თბილისი, გვ.50–54..

ბ. იმნაძე. ”თანამედროვე ჟურნალისტიკის ზოგიერთი ფილოსოფიური პრობლემა”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება.. 2007წ. შრომები N10 გვ.103-110.

ბ. იმნაძე. ”მეტყველების ტიპიური ერთეულები და სასწავლო-პროფესიული ურთიერთობა” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟ-ი ”განათლება”. 2011წ. N 3, (გვ. 14-18).

ვ. თევზაძე, Натишвили О., Далиани К.. Потери напора по длине в гиперконцентрированных наносами селевых потоках при абстрактно равномерном. Труды Институт водного хозяйства Грузии, Тбилиси.. 2010წ. .