სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლომიძე. ,,რელიგიის როლი პოლიტიკაში''. სტუ–ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერტობების ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ,, მსოფლიო და კავკასია . 2017წ. N6,გვ 15–18.

მ. კაპანაძე. ,,საბიუჯეტო რეგულირების სრულყოფის საკითხისათვის”. ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა“,. 2001წ. N 5 2001 გვ99-103.

მ. კაპანაძე. ,,საგანგებო საბიუჯეტო რეჟიმის როლი რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური განვითარეწბის დონეტა გამოთანაბრებაში”. ჟურნ. „ეკონომიკა“, . 2002წ. N 1–2 2002გვ43-47.

ჯ. ჯანაშია. ,,საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". თბილისისი ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია. 0წ. 2-10 გვ, თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. ,,სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41). 0წ. გვ.-5.

ე. მგალობლიშვილი. ,,სალომე" ქართული თეატრის სცენაზე, საისტორიო ვერტიკალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. №26, გვ.88-91.

გ. ტაბატაძე, ა. გვარუციძე; ნ. კბილაძე. ,,სანავთობო შოკები“ და პრობლემები მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“,. 2010წ. №4(10), 2010 ,10–14.

გ. ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ,,სასამართლო სისტემის კიბერნეტიკული მოდელი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 3(43) გვ. 111-118.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე. ,,საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება-გზა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისაკენ". ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",1(vol.81),2017წ.. 0წ. გვ.-6..

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველო კავკასიის ერთიანი უსაფრთხოების სისტემაში'. ,,ინტელექტუალი'. 2008წ. N 7 გვ,39–44.

ა. დემეტრაშვილი. ,,საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია 2011 წლის გადასახედიდან“, . შესავალი ნარკვევი და სტატია წიგნში ,,ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან -საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი“. . 2011წ. ბათუმი.

ჯ. ჯანაშია. ,,საქართველოს გეოპოლიტიკური პრობლემები რეგიონალურ ჭრილში და საერთაშორისო დანაშაულებრივი სისტემების თანაარსებობა”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2009წ. #1 (9), 5-15 გვ.თბილისი.

ს. დოღონაძე. ,,საქართველოს კანონმდებლობა სეპარატიზმისა და ეთნიკური დაპირისპირებების შესახებ". სოციალური ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. ,,სოციალური ეკონომიკა" #3 გვ. 160-168.

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველოს საგარეო უსაფრთხოება ახალ რეალობაში'. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება'. 2010წ. N, 2 გვ, 42–51.

გ. იაშვილი, ვ. გრიგალაშვილი. ,,საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის სახელისუფლებო მექანიზმები". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2017წ. #3 (43), გვ. 18–25.

ს. დოღონაძე. ,,საქართველოში კონფლიქტების დარეგულირება და ,,ჟენევის პროცესის" შუქჩრდილები". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #26, ტ.1 გვ. 25-36 .

გ. ბაღათურია, მ. აბაშიშვილი. ,,საჯარო მმართველობის მსოფლმხედველობითი საფუძვლები". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #3 (43) ISSN 1512-374X გვ 5-14.