სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბეჟანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.რაზმაძე, მ.ქიტოშვილი. +შრომის პირობების სრულყოფა და მისი უსაფრთხოების დონის გაზრდა რისკების შეფასების და ლიკვიდაციის გზით . საქართველოს ნავთობი და გაზი № 29. 2014წ. .

ა. ბეჟანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.რატიანი, მ.ქიტოშვილი. +შრომის უსაფრთხოების სამოქმედო პროგრამა, რისკების შეფასების მომზადება და დაგეგმვა. საქართველოს ნავთობი და გაზი № 29. 2014წ. .

D. Natroshvili. , Limiting absorption principle in the anisotropic elasticity. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1979წ. 96(2), 309-312..

D. Natroshvili. , On fundamental matrices of steady state oscillation and pseudo-oscillation equations of anisotropic elasticity . Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1979წ. 96(1), 49-52..

. , Решение первой граничной задачи статики плоской моментной теории упругости для концентрического кругового кольца. Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси, . 1981წ. 56-71.

L. Nadareishvili. , Fabrication method and investigation of polymer films with a specified gradient of birefringence. Georgian Engineering News. 2001წ. 2, 73-77.

L. Mdzinarishvili. , Functional homology. . (Russian) Sakharth. SSR Mecn. Akad. Math. Inst. Šrom. . 1978წ. 59 , 98--118.

Л. Гиоргашвили. , Investigation contact and boundary contact problems for compound isotropic elastic solids, considering moment stresses. Research of basi boundary problems moment theory of elasticity with application of computer. IAM of TSU, . 1978წ. vol 2, pp. 85 – 166. .

R. Kokhreidze, A.Mestvirishvili, S.Odenov, J.Sanikidze, M.Chubabria, N.Papunashvili. , The Influence of Zn and Ni Addition on the Properties of Superconducting YBa2Cu3O7-δ. Proc of the Institute of Cybernetics. 2002წ. vol.2, №1-2, p.164-170.

. , The interconnection between continuity and exactness in homology theory. interconnection between continuity and exactness in homology theory. (. Russian) Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR . 1980წ. 99 no. 2, 317--320.

Л. Мдзинаришвили. , О различных группах гомологии пространства, основанных на бесконечных покрытиях. , . Сообщения АН ГССР. 1965წ. 38 №1,.

Л. Мдзинаришвили. , О сателлитах функтора обобщенного проективного предела. ,,. Сообщения АН ГССР. 1972წ. 67, №3.

Л. Мдзинаришвили. , О связи функтора EXT и гомологий групп с пределами прямого и обратного спектров. . Сообщения АН ГССР,. 1976წ. 83 №1,.

Р. Кохреидзе, Г.А.Цинцадзе, Дж.Г.Саникидзе, О.Е.Модебадзе, С.В.Оденов, М.Д.Коява. , Синтез ВТСП с применением азотнокислых соединений и их физические характеристики. Сообщения АН ГССР. 1989წ. 136, №2, с.349-352.

ი. გაბისონია, მ. მამნიაშვილი. ,"საპროკურორო სამართლი". . 2015წ. .

Л. Куталадзе, Гаприндашвиди Х Чантуриа Г. Ф. , Гомелаури В. Л. , Кикодзе Н. Г. , Салуквадзе Н. А. , Татарашвили Р А. ,, Кооперативная сенсибилизация люминесценции иона Nd3+ ионами Pr3+ в силикатном стекле. Georgian enginiering news. 1999წ. N 4, Тбилиси.

გ. კალანდაძე, კანდელაკი ოთარ. ,, კონსტიტუციონალიზმის პრობლემები თანამედროვე გლობალური პოლიტიკის კონტექსტში“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული,. 2016წ. #4, გვ.125, ISSN 1512-0996.

ბ. კოტია, ვ ლოსი. ,, პოლარონის ძვრადობის თეორიისათვის". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1994წ. ტ. 149,N1 თბილისი გვ.( 61-68).

ნ. მამფორია. ,, ღვინო ტურიზმისა და ბიზნესის სფეროში“ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2017წ. № 2 გვ. 38-43.