სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი, ნ. ჟიჟილაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ადამიანის ფიზიკური რეაქციის შეფასებისა და ტრეინინგის მიკროკონტროლერული მოწყობილობა. . "სტუ-ს შრომები. 2007წ. №2 (464), გვ. 33-40.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი განვითარება და ადამიანური ინდივიდუალობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2007წ. 10, გვ.277-280.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2007წ. 10, გვ. 281-282.

მ. შონია. ადამიანის ყოველმხრივი, მრავალმხრივი და ცალმხრივი განვითარების შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 12, გვ. 251-254.

გ. ტალახაძე. ადამიანის ცნების განსაზღვრა XII-XIIIსაუკუნეების ქართული რენესანსის კულტურაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები", სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. #27 ,4.

I. Megrelishvili, ნ. კვიწინაძე, ე. დავითაშვილი, რ. სოლომონია, ნ. ალექსიძე, მ. ბალავაძე. ადამიანის წინამდებარე ჯირკვლის ფიბრო-მუსკულარული ქსოვილის სუბუჯრედულ ფრაქციებში ლექტინური აქტივობის შესწავლა სხვადასხვა პათოლოგიების დროს. საქ. მეც. აკად. მაცნესერ. ბიოლ.,. 2005წ. 6(31), gv. 859-864..

ნ. გალახვარიძე. ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს რისკების კონცეფცია. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. №2 .სულ 5 გვერდი.

ს. ფაღავა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო, რადიოეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის - პრობლემები და პერსპექტივა. ქ.თბილისის ეკოლოგიური პრობლემები. გამომცემლობა "ლიგა", თბილისი, 2002 წ., გვ.126. 2002წ. .

მ. მაღრაძე, ა. ბურდულაძე. ადამიანისა და ორგანიზაციული გარემოს ურთიერთობის პრობლემები. საქართველოს განათლების მეცნიერების აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #1(16).

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.

გ. ყურაშვილი. ადამიანისეული კაპიტალის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები. "პრომეთე". 2006წ. #2(12). .

ლ. ჩიქავა. ადამიანისეული პოტენციალის განვითარერბის ინდექსი.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. III. 2003წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. ადამიანური (შრომითი) რესურსები და მათი გამოყენება (სამეგრელო).. სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. ადამიანური (შრომითი) რესურსები და მათი გამოყენება.. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. 14 გვ..

დ. ბიბიჩაძე. ადამიანური კაპიტალის თეორია და სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა. . 2010წ. ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ #2 (14).

მ. ვანიშვილი, გიგუაშვილი გიული. ადამიანური კაპიტალის თეორია და სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკის სოციალური და რეგიონული ორიენტირები: თეორიული საფუძვლები, პრაქტიკის ანალიზი, განვითარების პერსპექტივა. შრომების კრებული. 2000წ. V ტომი, გვ. 89-92.

ა. აბრალავა, ი. მუჯირი, მ. ცერცვაძე. ადამიანური კაპიტალის ტრანსფორმაცია გლობალიზაციის ეპოქაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N4, გვ. 27-31.

ა. სახვაძე, ლ.ჩიქავა, ვ.ლორთქიფანიძე. ადამიანური რესურსები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. 2015წ. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, ტ. II, გვ. 1065-1168.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსები და შრომის შედეგიანობის მაჩვენებლები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2009წ. № 7, 263-266.

ლ. ჩიქავა. ადამიანური რესურსები.. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პესპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 13 გვ..