სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ზუბიაშვილი, ლ.ზუბიაშვილი. ადამიანური რესურსების გამოყენება საქართველოს სამეწარმეო ბიზნესში. გამომც. "უნივერსალი". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 1016წ. # 1 10 გვ..

ე. ხახუტაშვილი. ადამიანური რესურსების განათლების მენეჯმენტი. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. 2010წ. 2(17);143-148 გვ. ISSN №1512-102X.

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური რესურსების მართვა თავისუფლების პრობლემის ჭრილში. "უნივერსალი", მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ "ცოდნა ცხოვრებისათვის". 2008წ. გვ.244-247 .

ო. ქოჩორაძე. ადამიანური რესურსების მართვა იაპონიაში: (კონცეპტუალური სქემა). . სამეცნიერო ჟურნალი(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 1 (13), - 125 გვ., გვ. 38-58. ISSN: 1512-374X..

მ. მარიდაშვილი. ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება ქართულ ორგანიზაციებში. „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, თბილისი. 2016წ. №10, 2016წ, გვ. 35-40..

თ. იაშვილი. ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციონალური სტრატეგიები. ქუთაისის უნივერსიტეტი ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები" პროფესორ-მასწავლებელთა 11 რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2010წ. შპს.,,მბმ-პოლიგრაფი" გვ. 70-73.

ო. ქოჩორაძე. ადამიანური რესურსების მართვის ჩინური სტრატეგია. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება . 2011წ. N4(20). ტომი I. - გვ. 20-31.- ISSN: 1512-374X. .

ვ. ზეიკიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი თავდაცვის სფეროში. ჟ. „ეკონომიკა“,. 2014წ. #5-6, 2014 .

ვ. ზეიკიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ჯანდაცვაში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2011წ. #3-4, 2011 .

ც. ლომაია. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებები სამედიცინო დაწესებულებებში. №1, გვ.90-99. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. №1, გვ.90-99.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ფუნქციები და მეთოდები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015წ. №11-12, 10.

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი მ. ხუციშვილი. ადამიანური რესურსების როლი ბიზნესის განვითარებაში. ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ . 2014წ. #2, 2014.

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. №11-12, 8.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა და თანამედროვეობა“ . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2016წ. №3-4, გვ. 95-97;.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 7–8, 196–200.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. ადამიანური რესურსების შერჩევისა და ზრდა-განვითარების პრიორიტეტები მენეჯმენტის სისტემაში. . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული.. 2015წ. .

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის როლი ფირმის ადამიანური რესურსებისგამოყენების ეფექტიანობის შეფასებაში. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2016წ. N5,(5) გვ.85.

ზ. ქოიავა, ქ. მეფარიშვილი. ადამიანური ურთიერთობებისა და მართვის ბიჰევიორისტული სკოლების როლი 21-ე საუკუნის მენეჯმენტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (24) ტომი II გვ. 27- 49.

გ. ტალახაძე, ს.პავლიაშვილი. ადამიანური ფაქტორის როლი სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში და მისი განვითარების ფაქტორები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა", სტუ-ს გამომცემლობა . 2011წ. #5-6,10.

მ. შონია. ადამიანური ყოველმხრიობა, მთლიანობა და ჰარმონიულობა ურთიერთკავშირში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ.„მოამბის“ დამატება, შრომები. 2008წ. 11, გვ. 221-223.