სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. ადამიანური რესურსები.. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 14 გვ..

მ. ზუბიაშვილი, ლ.ზუბიაშვილი. ადამიანური რესურსების გამოყენება საქართველოს სამეწარმეო ბიზნესში. გამომც. "უნივერსალი". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 1016წ. # 1 10 გვ..

ე. ხახუტაშვილი. ადამიანური რესურსების განათლების მენეჯმენტი. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. 2010წ. 2(17);143-148 გვ. ISSN №1512-102X.

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური რესურსების მართვა თავისუფლების პრობლემის ჭრილში. "უნივერსალი", მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ "ცოდნა ცხოვრებისათვის". 2008წ. გვ.244-247 .

ო. ქოჩორაძე. ადამიანური რესურსების მართვა იაპონიაში: (კონცეპტუალური სქემა). . სამეცნიერო ჟურნალი(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. 1 (13), - 125 გვ., გვ. 38-58. ISSN: 1512-374X..

მ. მარიდაშვილი. ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება ქართულ ორგანიზაციებში. „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, თბილისი. 2016წ. №10, 2016წ, გვ. 35-40..

თ. იაშვილი. ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციონალური სტრატეგიები. ქუთაისის უნივერსიტეტი ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები" პროფესორ-მასწავლებელთა 11 რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2010წ. შპს.,,მბმ-პოლიგრაფი" გვ. 70-73.

ო. ქოჩორაძე. ადამიანური რესურსების მართვის ჩინური სტრატეგია. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება . 2011წ. N4(20). ტომი I. - გვ. 20-31.- ISSN: 1512-374X. .

ვ. ზეიკიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი თავდაცვის სფეროში. ჟ. „ეკონომიკა“,. 2014წ. #5-6, 2014 .

ვ. ზეიკიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ჯანდაცვაში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2011წ. #3-4, 2011 .

ც. ლომაია. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებები სამედიცინო დაწესებულებებში. №1, გვ.90-99. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. №1, გვ.90-99.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ფუნქციები და მეთოდები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015წ. №11-12, 10.

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი მ. ხუციშვილი. ადამიანური რესურსების როლი ბიზნესის განვითარებაში. ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ . 2014წ. #2, 2014.

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. №11-12, 8.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. ადამიანური რესურსების საერთაშორისო მართვა და თანამედროვეობა“ . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2016წ. №3-4, გვ. 95-97;.

მ. სამადაშვილი. ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 7–8, 196–200.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. ადამიანური რესურსების შერჩევისა და ზრდა-განვითარების პრიორიტეტები მენეჯმენტის სისტემაში. . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული.. 2015წ. .

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის როლი ფირმის ადამიანური რესურსებისგამოყენების ეფექტიანობის შეფასებაში. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2016წ. N5,(5) გვ.85.

ზ. ქოიავა, ქ. მეფარიშვილი. ადამიანური ურთიერთობებისა და მართვის ბიჰევიორისტული სკოლების როლი 21-ე საუკუნის მენეჯმენტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #4 (24) ტომი II გვ. 27- 49.

გ. ტალახაძე, ს.პავლიაშვილი. ადამიანური ფაქტორის როლი სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში და მისი განვითარების ფაქტორები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა", სტუ-ს გამომცემლობა . 2011წ. #5-6,10.