სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ნადირაშვილი. აეროდრომების ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის საექსპლუატაციო მაჩვენებლების შემდგომი გაუმჯობესების გზები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2000წ. ISSN 1512-0996 #4(432) თბილისი, საქართველო.

გ. ელიავა, ი. ხინთიბიძე დ. გაბუნია ქ. გუგეშაშვილი მ. ჯაში. ავადმყოფთან ურთიერთობის ბიოეთიკური საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 47-54.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ა.ლებანიძე. ავამაღლოთ არსებული და ასაშენებელი შენობა–ნაგებობებისსეისმომედეგობა. მშენებლობა. 2017წ. N2(45).

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ხარხელი მანანა. ავამუშავოთ მოტივაციის მექანიზმი და ამუშავდე ბა კომპანიაც. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. .

კ. კობახიძე, მეფარიშვილი. გ. ავარიები მიწისქვეშა ნაგებობების ახალავსტრიული ხერხით მშენებლობისას. ტრანსპორტი. 2007წ. #!, (25), 37-43, თბილისი.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; დ. ნამგალაძე. ავარიის შედეგად მდინარეში ჩაღვრილი ნავთობის ჭავლის ტრაექტორიის განსაზღვრა ანალიზურ-რიცხვითი მეთოდით, ზოგად და კონკრეტულ შემთ-ხვევაში, ნავთობის დამჭერის ოპტიმალური ადგილმდებარეობის შერჩევის მიზნით.. ენერგია . 2010წ. N4(56), .

ა. ყურაშვილი. ავარიული სიტუაციები თბილისის მეტროპოლიტენის მშენებლობაზე. ტრანსპორტი ISSN 1512-0910. 2007წ. #2, გვ.38-40.

ნ. თურქია, ნიშნიანიძე ოთარი, ვახტანგაძე გიორგი. ავარიული ძაბვების განსაზღვრა ფაზების გაწყვეტის შემთხვევაში. "ენერგია", ენერგია. 2011წ. N 3(59),გვ.29-33.

ზ. კოვზირიძე, ხორავა პაატა, ზერეკიძე ლევანი, ელიოზაშვილი ამირანი, დონაძე გიორგი. ავთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობის ჰიპერთერმული მეთოდის დამუშავება, . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”,. 2012წ. #1(27) გვ.16-34.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ავთვისებიანი სიმსივნის თერმოთერაპია ცვლადი ელექტრული ველით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ‘მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2012წ. №4-6.

ა. ასათიანი. ავრელიუს ავგუსტინეს პედაგოგიური მოღვაწეობა და შეხედულებები სამეცნიერო. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება“. 2011წ. #1(3) , გვ. 160–165.

ო. გელაშვილი, ა.დევიძე, თ.აფხაზავა. ავტობუსით მგზავრთა გადაყვანის ხარისხის ამაღლების შესახებ. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". თბილისი, . 2005წ. N 4, გვ.76-80.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ.ჭელიძე, ჰ.წულაია. ავტომანქანების დამოუკიდებელი საკიდარი . ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა~. 2008წ. # 4, უაკ 629.11.012..

ჰ. წულაია, გ. ჭელიძე. ავტომანქანის დამოუკიდებელი საკიდარი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №4 (12), 193-197 გვ. . 2008წ. №4 (12) .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ჰ. წულაია, ბ. ჭელიძე. ავტომანქანის დამოუკიდებელი საკისარი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა".თბილისი . 2008წ. #4(12), გვ.193-196 უაკ 629.11.012.

ე. გვენეტაძე. ავტომატგადაკიდებული პროფესორის შავბნელი ფიქრები. . “საისტორიო ვერტიკალები” . 2012წ. #24.

მ. მიქაუტაძე, ს.მებონია. ავტომატდგანის სამართულის საცვლელი მექანიზმის რაციონალური კონსტრუქცია. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. №7(9), 3გვ...

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. ავტომატიზებულად ინფორმაციის დამუშავებისათვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემის გამოყენება.. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი" შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №2(9), 91-95 გვ..

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის დიალოგური პროცედურების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები.. 2011წ. #1(10), თბილისი.

თ. თოდუა. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის დიალოგური პროცედურების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები.. 2011წ. #1(10), თბილისი.