სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზეიკიძე. ადგილობრივ მმართველობათა ბიუჯეტის ხარჯების ეფექტურობის ამაღლების მიმართულებები. საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის განვითარების ხელსეწყობის მიმართულებები. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. - ბათუმი- თბილისი. . 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. - ბათუმი- თბილისი. 2002, გვ. 209-216..

მ. ვანიშვილი, ზეიკიძე ვაჟა. ადგილობრივ მმართველობათა ბიუჯეტის ხარჯების ეფექტურობის ამაღლების მიმართულებები. საქართველოს რეგიონებში მეწარმეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიმართულებები: კონცეფცია, სტრატეგია, მიმართულებები, გარემო. 2002წ. გვ. 209-216.

მ. ჯავახიშვილი. ადგილობრივ ნედლეულზე დამზადებული ბგერამშთანთქმელი ნაკეთობების, სილიკომაგნიუმის წიდების თვისებების კვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. №1(24).

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, გ. ფურცელაძე. ადგილობრივ ნედლეულის ბაზაზე ეფექტური წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერების დამზადების შესაძლებლობის კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2006წ. 1-2(16-17).

შ. ბაქანიძე, ლ. სამხარაძე, ვ. პირმისაშვილი. ადგილობრივ შემავსებლიანი მსუბუქი ბეტონებით შესრულებული მრავალსრიანი შემომფარგლავი კედლების თბოტექნიკური გაანგარიშება. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #2(25), გვ.5.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის პრობლემები. სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. N1(17), .

თ. ჭეიშვილი, ზ. ჯავაშვილი. ადგილობრივი ბუნებრივი ქანების გამოყენებით ფოროვანი მასალების მიღება და შესწავლა. სტუ-ს შრომები.. 2015წ. №4(498), გვ.37-41.

თ. ბეჟოშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში საზოგადოების ჩართულობის სამართლებრივი მექანიზმების კრიტიკული ანალიზი. სეუ- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კვირიკეიშვილი ედიშერ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლების სტრუქტურის ფორმირების თავისებურებანი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6, გვ.58-63.

გ. ლობჟანიძე. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური მოწყობის კრიტერიუმები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2016წ. N3, 2016, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ8..

მ. ვანიშვილი, მახარობლიშვილი გიორგი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური სტრუქტურა და მისი სრულყოფის ძირითადი მიმართულებანი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #4(16), გვ,27-34.

გ. ბაღათურია, ბ. კაიშაური. ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკური და ორგანიზაციული საფუძვლები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #1 (33) გვ.100-115.

მ. დარჩაშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პროექტით გამოწვეული აზრთა სხავადასხვაობა საქართველოში (2013-2014წწ.) . საერთაშორისო ჟურნალი, „მოქალაქე და სამოქალაქო განათლება პოსტ-სოციალისტურ საზოგადოებებში“. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, მახარობლიშვილი გიორგი. ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური შინაარსი, მისი რეალიზაციის პრინციპები და ფორმები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #3(15), გვ,39-45.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კვირიკეიშვილი ედიშერ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების გამოყენების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.44-57.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კოღუაშვილი ლილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #3, გვ.95-102.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, სუხიშვილი ლაშა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების ფორმირების საკვანძო პრობლემები და განვითარების ვექტორები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6, გვ.141-147.

თ. კაჭარავა. ადგილობრივი კულტურული სამკურნალწამლო რესურსების შექმნა ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულისა და სათესლე მასალის ბანკის წარმოებისათვის - სამკურნალო კატაბალახაValeriana officinalis L. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2000წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. IX, გ. 70-74.

დ. დანელია. ადგილობრივი მასალებისაგან ნაშენი კაშხლის დაძაბული მდგომარეობის გამოკვლება დინამიკური დატვირთვების დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. .

ა. ზენაიშვილი. ადგილობრივი მმართველობის თავისებურებები. . 2013წ. .