სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, თბილისი. 2011წ. 1(39).

ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის პროგრამული კომპლექსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ნ. თოფურია, ი.ვაჭარაძე. ავტომატიზებული ანალიზის სისტემის დაპროექტება სატენდერო კომისიის ექსპერტებისთვის. სტუ შრ.კრებ: N(463). 2007წ. 19-22.

ნ. გძელიშვილი, null, ქ.წერეთელი. ავტომატიზებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

მ. თუშიშვილი, ქ. ავალიშვილი. ავტომატიზებული ინფორმაციული სისტემების განვიტარებისისტორია მედიცინაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები #2(7) ISSN 1512-3979 გვ.172.

გ. ნარეშელაშვილი, თ.შეროზია,ვ.კეკელია. ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ შრომები”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”.ISSN 1512-3979. 2012წ. #1(12) გვ.99-103.

თ. შეროზია, ნარეშელაშვილი გულბაათ, კეკელია ვალერიანი. ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ შრომები. ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები” .issn 1512-3979. 2012წ. 1(12),99-103.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. ავტომატიზებულიად ინფორმაციის დამუშავებისათვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემის გამოყენება. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №2(9); 91-95 გვ..

ნ. ბარძიმაშვილი, ბ. ჭელიძე. ავტომატიზირებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით. , . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #2(464), (464), უაკ 658.511.5.

. ავტომატიზირებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #12, გვერდი 132.

ნ. გძელიშვილი, ქ. წერეთელი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი. ავტომატიზირებული დანადგარი ნედეულის მეტალურგიული თვისებების შესწავლისთვის. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. N16. გვ140-142.

გ. გოგიჩაიშვილი. ავტომატოზებული სისტემების დიდი მომავალი. .თბილისი,მტცნიერება და ტექნიკა. 1987წ. .

მ. გოცაძე, ჯ. შანიძე. ავტომატური მართვის სისტემების საიმედოობის ამაღლებით მიღებული ეკონომიკური ეფექტის გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2012წ. #1-2 (45-46), 2012.

ს. მებონია, ს. მებონია, თ.ნატრიაშვილი, დ.დემეტრაძე. ავტომატური მილსაგლინი დგანის რაციონალური სქემის შემუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. #1-3, 5გვ..

გ. ჯავახიშვილი. ავტომატური მრთვის სისტემების კომპიუტერული მოდელირება. "მარჯი". 2008წ. №1, 219-227 გვ..

ზ. ბოგველიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი, რ.ცხვარაძე. ავტომობილების გასწრების პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2006წ. №1(459), გვ.76-80, ISSN 1512-0996 .

ხ. მღებრიშვილი, თ. ხოშტარია, მ. ედილაშვილი, გ. მიქაძე. ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების პერსპექტივები.. საქართველოს საავტომობილო - საგზაო ინსტიტუტი, შრომები , თბილისი, . 2007წ. N3, 35-40 გვ..

რ. ველიჯანაშვილი, ლ. ზურაბიშვილი, აფაქიძე თორნიკე, მშვილდაძე ოთარი, მაღრაძე ირაკლი. ავტომობილების მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლება აქტიური უსაფრთხოების თანამედროვე მოწყობილობათა გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა\". 2009წ. #4 (16).

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების პნევმატიკურ საკიდრებში მიმდინარე პროცესების გამოკვლევა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "ინტერტრანს 2000" შრომები, ქუთაისი. 2000წ. ტ.1, გვ.97-99.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების პნევმატიკური დრეკადი ელემენტების სადატვირთვო მახასიათებლების გაანგარიშების დაზუსტება. ტრანსპორტი, თბილისი. 2001წ. №2, გვ.14-16, ISSN 1512-0910.