სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე გამომწვარი და გამოუწვავი ცეცხლგამძლე ნაკეთობების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. VOL.18. 2(36). გვ. 21-28.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე გამომწვარი და გამოუწვავი ცეცხლგამძლე ნაკეთობების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2016წ. ვოლ.18. 2(36). გვ. 21-28..

მ. ბალახაშვილი, პეტრიაშვილი თამარ. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე ბეტონების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა. 2017წ. VOL.20. 2(38). გვ. 22-29.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური დაგეგმვის და მართვის პრობლემები. ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი " ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. N1(17), გვ.75-84.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი " კომერსანტი". 2009წ. N1(6),7 გვ..

ვ. გორდელაძე, ე.ქავთარაძე. ადვილადდნობადი მინანქრის მიღების ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2006წ. №2(16), თბილისი, გვ.24-27.

მ. მამნიაშვილი. ადვოკატი გამოძიების სტადიაზე. ჟურნ. „ცხოვრება და კანონი“. 2012წ. გვ. 14-32.

ვ. კვირიკაშვილი. ადვოკატის მიერ დაცვის წარმოების განხორციელების ზოგიერთი თავისებურებანი სისხლის სამართლის საქმეზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟირნალი ,,ინტელექტუალი". 2013წ. N22 150-157 გვ.

გ. აბაშიძე. ადვოკატის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნალი `თემიდა,~. 2012წ. #7(9), .

ჯ. გაბელია. ადვოკატის სისხლის სამართლებრივი დაცვის გარანტიები. სამეცნიერო პრაქტიკული იურიდიული ჟურნალი “კრიმინოლოგი“. 2017წ. #12.

ო. კიღურაძე, ჩიქოვანი მ.. ადიაბატური კალორიმეტრით მაღალტემპერატურული ზეგამტარის გამოკვლევა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია~, . 2006წ. #3(39).2006.

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ადიტიური ურთიერთინდუქციურობა კუთხური გადაადგილების პირველად გარდაქმნელში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1998წ. #3.

ქ. გიორგობიანი. ადმიანის კონცეფცია მე-20 საუკუნის 60-70-იანი წლების ქართულ პროზაში. საკანდიდატო დისერტაცია. 1986წ. გვ.1-173.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. ადმინისტრაციული რეფორმების მნიშვნელოვანი მიზეზები ევროსაბჭოა ქვეყნებში . ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4(36) ტომი I.

გ. ღვინეფაძე. ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. ტექნიკური დავალება . "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. .

გ. ღვინეფაძე. ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოების კომპიუტერული სისტემა საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემისათვის. ტექნიკური პროექტი . "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი. 2007წ. V2.00 .

ნ. გელაძე, მ. ჯაფოძე. ადსორბენტული თვისებების მქონე თიხური მინერალების ეფექტური კომპოზიციური შედგენილობის მოძიება და გამოკვლევა ბუნებრივი წყლების გაუფერულებისათვის . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ N2(2) . 2007წ. .

თ. კვაჭაძე, მ.მ.კუბლაშვილი. აეროდინამიკის ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით. მშენებლობა. 2011წ. 1(20), გვ.54–57.

პ. ნადირაშვილი. აეროდრომების ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის საექსპლუატაციო მაჩვენებლების შემდგომი გაუმჯობესების გზები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2000წ. ISSN 1512-0996 #4(432) თბილისი, საქართველო.

გ. ელიავა, ი. ხინთიბიძე დ. გაბუნია ქ. გუგეშაშვილი მ. ჯაში. ავადმყოფთან ურთიერთობის ბიოეთიკური საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 47-54.