სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლობჟანიძე. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური მოწყობის კრიტერიუმები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2016წ. N3, 2016, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ8..

მ. ვანიშვილი, მახარობლიშვილი გიორგი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური სტრუქტურა და მისი სრულყოფის ძირითადი მიმართულებანი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #4(16), გვ,27-34.

გ. ბაღათურია, ბ. კაიშაური. ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკური და ორგანიზაციული საფუძვლები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #1 (33) გვ.100-115.

მ. დარჩაშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პროექტით გამოწვეული აზრთა სხავადასხვაობა საქართველოში (2013-2014წწ.) . საერთაშორისო ჟურნალი, „მოქალაქე და სამოქალაქო განათლება პოსტ-სოციალისტურ საზოგადოებებში“. 2015წ. .

მ. ვანიშვილი, მახარობლიშვილი გიორგი. ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური შინაარსი, მისი რეალიზაციის პრინციპები და ფორმები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #3(15), გვ,39-45.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კვირიკეიშვილი ედიშერ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების გამოყენების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.44-57.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კოღუაშვილი ლილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #3, გვ.95-102.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, სუხიშვილი ლაშა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების ფორმირების საკვანძო პრობლემები და განვითარების ვექტორები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6, გვ.141-147.

თ. კაჭარავა. ადგილობრივი კულტურული სამკურნალწამლო რესურსების შექმნა ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულისა და სათესლე მასალის ბანკის წარმოებისათვის - სამკურნალო კატაბალახაValeriana officinalis L. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2000წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. IX, გ. 70-74.

დ. დანელია. ადგილობრივი მასალებისაგან ნაშენი კაშხლის დაძაბული მდგომარეობის გამოკვლება დინამიკური დატვირთვების დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. .

ა. ზენაიშვილი. ადგილობრივი მმართველობის თავისებურებები. . 2013წ. .

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე გამომწვარი და გამოუწვავი ცეცხლგამძლე ნაკეთობების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. VOL.18. 2(36). გვ. 21-28.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე გამომწვარი და გამოუწვავი ცეცხლგამძლე ნაკეთობების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2016წ. ვოლ.18. 2(36). გვ. 21-28..

მ. ბალახაშვილი, პეტრიაშვილი თამარ. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მაღალცეცხლგამძლე ბეტონების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა. 2017წ. VOL.20. 2(38). გვ. 22-29.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური დაგეგმვის და მართვის პრობლემები. ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი " ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. N1(17), გვ.75-84.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი " კომერსანტი". 2009წ. N1(6),7 გვ..

ვ. გორდელაძე, ე.ქავთარაძე. ადვილადდნობადი მინანქრის მიღების ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2006წ. №2(16), თბილისი, გვ.24-27.

მ. მამნიაშვილი. ადვოკატი გამოძიების სტადიაზე. ჟურნ. „ცხოვრება და კანონი“. 2012წ. გვ. 14-32.

ვ. კვირიკაშვილი. ადვოკატის მიერ დაცვის წარმოების განხორციელების ზოგიერთი თავისებურებანი სისხლის სამართლის საქმეზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟირნალი ,,ინტელექტუალი". 2013წ. N22 150-157 გვ.

გ. აბაშიძე. ადვოკატის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნალი `თემიდა,~. 2012წ. #7(9), .