სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გაბელია. ადვოკატის სისხლის სამართლებრივი დაცვის გარანტიები. სამეცნიერო პრაქტიკული იურიდიული ჟურნალი “კრიმინოლოგი“. 2017წ. #12.

ო. კიღურაძე, ჩიქოვანი მ.. ადიაბატური კალორიმეტრით მაღალტემპერატურული ზეგამტარის გამოკვლევა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია~, . 2006წ. #3(39).2006.

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ადიტიური ურთიერთინდუქციურობა კუთხური გადაადგილების პირველად გარდაქმნელში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1998წ. #3.

ქ. გიორგობიანი. ადმიანის კონცეფცია მე-20 საუკუნის 60-70-იანი წლების ქართულ პროზაში. საკანდიდატო დისერტაცია. 1986წ. გვ.1-173.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. ადმინისტრაციული რეფორმების მნიშვნელოვანი მიზეზები ევროსაბჭოა ქვეყნებში . ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #4(36) ტომი I.

გ. ღვინეფაძე. ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოების ავტომატიზაცია. ტექნიკური დავალება . "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. .

გ. ღვინეფაძე. ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოების კომპიუტერული სისტემა საქართველოს საერთო სასამართლოთა სისტემისათვის. ტექნიკური პროექტი . "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი. 2007წ. V2.00 .

ნ. გელაძე, მ. ჯაფოძე. ადსორბენტული თვისებების მქონე თიხური მინერალების ეფექტური კომპოზიციური შედგენილობის მოძიება და გამოკვლევა ბუნებრივი წყლების გაუფერულებისათვის . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ N2(2) . 2007წ. .

თ. კვაჭაძე, მ.მ.კუბლაშვილი. აეროდინამიკის ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით. მშენებლობა. 2011წ. 1(20), გვ.54–57.

პ. ნადირაშვილი. აეროდრომების ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის საექსპლუატაციო მაჩვენებლების შემდგომი გაუმჯობესების გზები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2000წ. ISSN 1512-0996 #4(432) თბილისი, საქართველო.

გ. ელიავა, ი. ხინთიბიძე დ. გაბუნია ქ. გუგეშაშვილი მ. ჯაში. ავადმყოფთან ურთიერთობის ბიოეთიკური საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 47-54.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ა.ლებანიძე. ავამაღლოთ არსებული და ასაშენებელი შენობა–ნაგებობებისსეისმომედეგობა. მშენებლობა. 2017წ. N2(45).

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ხარხელი მანანა. ავამუშავოთ მოტივაციის მექანიზმი და ამუშავდე ბა კომპანიაც. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2017წ. .

კ. კობახიძე, მეფარიშვილი. გ. ავარიები მიწისქვეშა ნაგებობების ახალავსტრიული ხერხით მშენებლობისას. ტრანსპორტი. 2007წ. #!, (25), 37-43, თბილისი.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; დ. ნამგალაძე. ავარიის შედეგად მდინარეში ჩაღვრილი ნავთობის ჭავლის ტრაექტორიის განსაზღვრა ანალიზურ-რიცხვითი მეთოდით, ზოგად და კონკრეტულ შემთ-ხვევაში, ნავთობის დამჭერის ოპტიმალური ადგილმდებარეობის შერჩევის მიზნით.. ენერგია . 2010წ. N4(56), .

ა. ყურაშვილი. ავარიული სიტუაციები თბილისის მეტროპოლიტენის მშენებლობაზე. ტრანსპორტი ISSN 1512-0910. 2007წ. #2, გვ.38-40.

ნ. თურქია, ნიშნიანიძე ოთარი, ვახტანგაძე გიორგი. ავარიული ძაბვების განსაზღვრა ფაზების გაწყვეტის შემთხვევაში. "ენერგია", ენერგია. 2011წ. N 3(59),გვ.29-33.

ზ. კოვზირიძე, ხორავა პაატა, ზერეკიძე ლევანი, ელიოზაშვილი ამირანი, დონაძე გიორგი. ავთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობის ჰიპერთერმული მეთოდის დამუშავება, . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”,. 2012წ. #1(27) გვ.16-34.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ავთვისებიანი სიმსივნის თერმოთერაპია ცვლადი ელექტრული ველით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ‘მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2012წ. №4-6.

ა. ასათიანი. ავრელიუს ავგუსტინეს პედაგოგიური მოღვაწეობა და შეხედულებები სამეცნიერო. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება“. 2011წ. #1(3) , გვ. 160–165.