სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯავახიშვილი. ავტომატური მრთვის სისტემების კომპიუტერული მოდელირება. "მარჯი". 2008წ. №1, 219-227 გვ..

ზ. ბოგველიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი, რ.ცხვარაძე. ავტომობილების გასწრების პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2006წ. №1(459), გვ.76-80, ISSN 1512-0996 .

ხ. მღებრიშვილი, თ. ხოშტარია, მ. ედილაშვილი, გ. მიქაძე. ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების პერსპექტივები.. საქართველოს საავტომობილო - საგზაო ინსტიტუტი, შრომები , თბილისი, . 2007წ. N3, 35-40 გვ..

რ. ველიჯანაშვილი, ლ. ზურაბიშვილი, აფაქიძე თორნიკე, მშვილდაძე ოთარი, მაღრაძე ირაკლი. ავტომობილების მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლება აქტიური უსაფრთხოების თანამედროვე მოწყობილობათა გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა\". 2009წ. #4 (16).

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების პნევმატიკურ საკიდრებში მიმდინარე პროცესების გამოკვლევა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "ინტერტრანს 2000" შრომები, ქუთაისი. 2000წ. ტ.1, გვ.97-99.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების პნევმატიკური დრეკადი ელემენტების სადატვირთვო მახასიათებლების გაანგარიშების დაზუსტება. ტრანსპორტი, თბილისი. 2001წ. №2, გვ.14-16, ISSN 1512-0910.

ვ.ლეკიაშვილი, ჟ.პეტრიაშვილი. ავტომობილების რემონტში მოცდენების ანალიზი . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3 გვ.23-25.

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, ჟ. პეტრიაშვილი, ზ. ქარჩავა. ავტომობილების რემონტში მოცდენების ანალიზი. . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი ``. 2005წ. #3, 23-24. .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია. ავტომობილების სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. , . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2004წ. #2 (4 52) თბილისი.

ვ. ლეკიაშვილი, გ.მარდალეიშვილი. ავტომობილების სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფის მეთოდის სრულყოფა.. SSN 1512-3537 სამეცნი- ერო ტექნიკური ჟუ ნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა` . 2012წ. თბილისი, #2 (24) გვ. 6.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილების სარემონტო ვარგისობის პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირის გამოვლენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~ . 2005წ. #7-9, გვ.2.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილების სარემონტო ვარგისობის პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირის გამოვლენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები``. 2005წ. #7-9 .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია. ავტომობილების სარემონტო ვარგისობის პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირის გამოვლენა . ISSN 0130-7061 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #7-9, 2005 თბილისი გვ. 113-114.

ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილების სარემონტო ვარგისობის პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირის გამოვლენა. ISSN 0130-7061 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` . 2005წ. #7-9, გვ.113-115.

ნ. ბუთხუზი. ავტომობილების საწვავეკონომიურობის და ეკოლოგიურობის ამაღლება ალტერნატიული საწვავის გამოყენებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2014წ. #3(31).

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია. ავტომობილების საწვავის საექსპლუატაციო ხარჯის ფორმირების კანონზომიერებათა ანალიზი . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2007წ. #3, გვ.71-76.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია. ავტომობილების საწვავის საექსპლუატაციო ხარჯის ფორმირება და მისი ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". . 2005წ. თბილისი, N 3(19).

ვ. ლეკიაშვილი, დ.უგულავა. ავტომობილების საჭით მართვის საიმედოობის და ეფექტურობის მახასიათებლების განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #1(20).

ვ. ლეკიაშვილი, ნ.ბარათაშვილი. ავტომობილების ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის დიფერენცირება ნამუშევრის მიხედვით. . SSN 1512-3537 სამეცნი- ერო ტექნიკური ჟურ- ნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა`` #3(31) გვ.78-85. 2014. 2014წ. #3(31) გვ.78-85. .

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია. ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა. . სტუ #2 ქართულ- პოლონური სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია - სატრასპორტო ხიდი ევროპა-აზია. თბილისი 2016. 2016წ. თბილისი, 6გვ. .