სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მატერიალური და შრომითი ხარჯები. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. #2(14) გვ.190-195.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი, ზურიკაშვილი მ.. ავტომობილების ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება მოდერნიზებულ სერვის ცენტრებში.. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, #4 (16).

ნ. ლეკიაშვილი.. ავტომობილების ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება მოდერნიზებულ სერვის ცენტრებში. . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N4(16) გვ.160-166.

ვ. ლეკიაშვილი, ი.ზაკუტაშვილი, გ.მარდალეიშვილი. ავტომობილების უმტყუნებლობის სტატისტიკური პროგნოზირების მეთოდის დამუშავება. . SSN 1512-3537 სამეცნი- ერო ტექნიკური ჟურ ნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა` . 2013წ. თბილისი, #1(26).

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების შერესორების პნევმატიკური სისტემების დრეკად-დისიპაციური თვისებების რიცხვითი გაანგარიშება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი . 2001წ. №1-3, გვ.48-50, ISSN 0130-7061 .

ხ. მღებრიშვილი, ნ. მიქაძე, მ. ივანოვა, ე. ნაზიანიანი. ავტომობილების ხმაურისა და ვიბრაციების დონეთა შემცირების მეთოდები. . საქართველოს საავტომობილო - საგზაო ინსტიტუტი, შრომების კრებული N4,,,საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები“ , თბილისი, . 2009წ. 182-188 გვ..

ზ. ქვათაძე, მჭედლიშვილი კ., კვალიაშვილი ა. ავტომობილთა სარეგისტრაციო ნომრების რანჟირება . ჟურნალი “ტრანსპორტი” № 1.გვ. 44-47. 2006წ. .

ა. კვალიაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ზ. ქვათაძე. ავტომობილთა სარეგისტრაციო ნომრების რანჟირება. ჟურნალი ტრანსპორტი, თბილისი, 5 გვ.. 2006წ. .

კ. მჭედლიშვილი, გ. ქვათაძე, ა. კვალიაშვილი. ავტომობილთა სარეგისტრაციო ნომრების რანჟირება. "ტრანსპორტი" . 2006წ. #1(21),.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილი - როგორც რეგულირების და მართვის ობიექტი. საქ.საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მე-10 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის შრომები, თბილისი. 2001წ. №1, გვ.261-263.

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ნ. ყურბანოვი, ნ.ბოგველიშვილი. ავტომობილიზაციის პროცესის განმსაზღვრელი ფაქტორები და მათი კლასიფიკაცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში . საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული N4, „საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები“, თბილისი. 2009წ. გვ.45-52. ISSN 1512-1003.

კ. მჭედლიშვილი, გ. თოდუა. ავტომობილიზაციისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის ერთობლივი განვითარების კანონზომიერებათა პროგნოზირება. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2006წ. #1(21),.

გ. თოდუა. ავტომობილიზაციისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი განვითარების პროგნოზირება. Транспорт. 2006წ. №5(21), с.31-33..

რ. ველიჯანაშვილი, ბოგველიშვილი ზურაბი, ცხვარაძე რომანი. ავტომობილის გასწრების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული . 2006წ. # 1 (459).

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის გაქანების პროცესის დინამიურობის შეფასება. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი“ თბილისი, №3, . 2007წ. .

ნ. დიასამიძე, გ. ლორთქიფანიძე, გ. კორახაშვილი. ავტომობილის გაქანების პროცესის დინამიურობის შეფასება . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2007წ. #3 .

ჯ. ხმიადაშვილი. ავტომობილის დამუხრუჟების ეფექტურობის საგზაო და სასტენდო შემოწმების იდენტურობის შესახებ. "ტრანსპოტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. #4(16) ,გვ.69-74.

გ. გოგიჩაიშვილი. ავტომობილის ელექტრული სისტემების ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ანალიზი ექსპერტული სისტემა EMCExport-ის საშუალებით. ''მეცნიერება ტექნოლოგიები''. 2006წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის მექანიკური ტრანსმისიის საფეხურებისრაოდენობის ოპტიმიზირება. ს/ტ ჟურნალი ;ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა; თბილისი . 2011წ. N2,,გვ.16...21.

ნ. ნავაძე, ჯ.იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი. ავტომობილის მომსახურების პრევენციული რეჟიმების მეთოდი.. ს ტ უ-ს შრომები. 2010წ. №3(477) გვერდები 97-102.