სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, ა.დევიძე, თ.აფხაზავა. ავტობუსით მგზავრთა გადაყვანის ხარისხის ამაღლების შესახებ. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". თბილისი, . 2005წ. N 4, გვ.76-80.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ.ჭელიძე, ჰ.წულაია. ავტომანქანების დამოუკიდებელი საკიდარი . ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა~. 2008წ. # 4, უაკ 629.11.012..

ჰ. წულაია, გ. ჭელიძე. ავტომანქანის დამოუკიდებელი საკიდარი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა №4 (12), 193-197 გვ. . 2008წ. №4 (12) .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ჰ. წულაია, ბ. ჭელიძე. ავტომანქანის დამოუკიდებელი საკისარი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა".თბილისი . 2008წ. #4(12), გვ.193-196 უაკ 629.11.012.

ე. გვენეტაძე. ავტომატგადაკიდებული პროფესორის შავბნელი ფიქრები. . “საისტორიო ვერტიკალები” . 2012წ. #24.

მ. მიქაუტაძე, ს.მებონია. ავტომატდგანის სამართულის საცვლელი მექანიზმის რაციონალური კონსტრუქცია. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. №7(9), 3გვ...

ო. გაბედავა, ს. პოჩოვიანი. ავტომატიზებულად ინფორმაციის დამუშავებისათვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემის გამოყენება.. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი" შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №2(9), 91-95 გვ.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის დიალოგური პროცედურების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები.. 2011წ. #1(10), თბილისი.

თ. თოდუა. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის დიალოგური პროცედურების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები.. 2011წ. #1(10), თბილისი.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, თბილისი. 2011წ. 1(39).

ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის პროგრამული კომპლექსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ნ. თოფურია, ი.ვაჭარაძე. ავტომატიზებული ანალიზის სისტემის დაპროექტება სატენდერო კომისიის ექსპერტებისთვის. სტუ შრ.კრებ: N(463). 2007წ. 19-22.

ნ. გძელიშვილი, null, ქ.წერეთელი. ავტომატიზებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

მ. თუშიშვილი, ქ. ავალიშვილი. ავტომატიზებული ინფორმაციული სისტემების განვიტარებისისტორია მედიცინაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები #2(7) ISSN 1512-3979 გვ.172.

გ. ნარეშელაშვილი, თ.შეროზია,ვ.კეკელია. ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ შრომები”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”.ISSN 1512-3979. 2012წ. #1(12) გვ.99-103.

თ. შეროზია, ნარეშელაშვილი გულბაათ, კეკელია ვალერიანი. ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ შრომები. ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები” .issn 1512-3979. 2012წ. 1(12),99-103.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. ავტომატიზებულიად ინფორმაციის დამუშავებისათვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემის გამოყენება. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №2(9); 91-95 გვ.

ნ. ბარძიმაშვილი, ბ. ჭელიძე. ავტომატიზირებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით. , . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #2(464), (464), უაკ 658.511.5.

. ავტომატიზირებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #12, გვერდი 132.

ნ. გძელიშვილი, ქ. წერეთელი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი. ავტომატიზირებული დანადგარი ნედეულის მეტალურგიული თვისებების შესწავლისთვის. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. N16. გვ140-142.