სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის პროგრამული კომპლექსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ნ. თოფურია, ი.ვაჭარაძე. ავტომატიზებული ანალიზის სისტემის დაპროექტება სატენდერო კომისიის ექსპერტებისთვის. სტუ შრ.კრებ: N(463). 2007წ. 19-22.

ნ. გძელიშვილი, null, ქ.წერეთელი. ავტომატიზებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

მ. თუშიშვილი, ქ. ავალიშვილი. ავტომატიზებული ინფორმაციული სისტემების განვიტარებისისტორია მედიცინაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები #2(7) ISSN 1512-3979 გვ.172.

გ. ნარეშელაშვილი, თ.შეროზია,ვ.კეკელია. ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ შრომები”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”.ISSN 1512-3979. 2012წ. #1(12) გვ.99-103.

თ. შეროზია, ნარეშელაშვილი გულბაათ, კეკელია ვალერიანი. ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ შრომები. ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები” .issn 1512-3979. 2012წ. 1(12),99-103.

ს. პოჩოვიანი, ო. გაბედავა. ავტომატიზებულიად ინფორმაციის დამუშავებისათვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემის გამოყენება. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2010წ. №2(9); 91-95 გვ.

ნ. ბარძიმაშვილი, ბ. ჭელიძე. ავტომატიზირებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით. , . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #2(464), (464), უაკ 658.511.5.

. ავტომატიზირებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინაღობის და გარბილების ტემპერატურის დასადგენად. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #12, გვერდი 132.

ნ. გძელიშვილი, ქ. წერეთელი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილი. ავტომატიზირებული დანადგარი ნედეულის მეტალურგიული თვისებების შესწავლისთვის. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. N16. გვ140-142.

გ. გოგიჩაიშვილი. ავტომატოზებული სისტემების დიდი მომავალი. .თბილისი,მტცნიერება და ტექნიკა. 1987წ. .

მ. გოცაძე, ჯ. შანიძე. ავტომატური მართვის სისტემების საიმედოობის ამაღლებით მიღებული ეკონომიკური ეფექტის გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2012წ. #1-2 (45-46), 2012.

თ. კვაჭაძე, ბ. გვასალია. ავტომატური მართვის სისტემის არაწრფივი უკუკავშირის რგოლის მახასიათებლის გაანგარიშების რიცხვითი მეთოდი. სტუ-ს შრომები. 2018წ. #4(510), 24-42.

ს. მებონია, ს. მებონია, თ.ნატრიაშვილი, დ.დემეტრაძე. ავტომატური მილსაგლინი დგანის რაციონალური სქემის შემუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. #1-3, 5გვ..

გ. ჯავახიშვილი. ავტომატური მრთვის სისტემების კომპიუტერული მოდელირება. "მარჯი". 2008წ. №1, 219-227 გვ..

ზ. ბოგველიშვილი, რ.ველიჯანაშვილი, რ.ცხვარაძე. ავტომობილების გასწრების პროცესის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2006წ. №1(459), გვ.76-80, ISSN 1512-0996 .

ხ. მღებრიშვილი, თ. ხოშტარია, მ. ედილაშვილი, გ. მიქაძე. ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების პერსპექტივები.. საქართველოს საავტომობილო - საგზაო ინსტიტუტი, შრომები , თბილისი, . 2007წ. N3, 35-40 გვ..

რ. ველიჯანაშვილი, ლ. ზურაბიშვილი, აფაქიძე თორნიკე, მშვილდაძე ოთარი, მაღრაძე ირაკლი. ავტომობილების მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლება აქტიური უსაფრთხოების თანამედროვე მოწყობილობათა გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა\". 2009წ. #4 (16).

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილების პნევმატიკური დრეკადი ელემენტების სადატვირთვო მახასიათებლების გაანგარიშების დაზუსტება. ტრანსპორტი, თბილისი. 2001წ. №2, გვ.14-16, ISSN 1512-0910.

ვ.ლეკიაშვილი, ჟ.პეტრიაშვილი. ავტომობილების რემონტში მოცდენების ანალიზი . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3 გვ.23-25.