სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ყურაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ნ. ყურბანოვი, ნ.ბოგველიშვილი. ავტომობილიზაციის პროცესის განმსაზღვრელი ფაქტორები და მათი კლასიფიკაცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში . საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული N4, „საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები“, თბილისი. 2009წ. გვ.45-52. ISSN 1512-1003.

კ. მჭედლიშვილი, გ. თოდუა. ავტომობილიზაციისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის ერთობლივი განვითარების კანონზომიერებათა პროგნოზირება. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2006წ. #1(21),.

გ. თოდუა. ავტომობილიზაციისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი განვითარების პროგნოზირება. Транспорт. 2006წ. №5(21), с.31-33..

რ. ველიჯანაშვილი, ბოგველიშვილი ზურაბი, ცხვარაძე რომანი. ავტომობილის გასწრების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომების კრებული . 2006წ. # 1 (459).

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის გაქანების პროცესის დინამიურობის შეფასება. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი“ თბილისი, №3, . 2007წ. .

ნ. დიასამიძე, გ. ლორთქიფანიძე, გ. კორახაშვილი. ავტომობილის გაქანების პროცესის დინამიურობის შეფასება . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2007წ. #3 .

ჯ. ხმიადაშვილი. ავტომობილის დამუხრუჟების ეფექტურობის საგზაო და სასტენდო შემოწმების იდენტურობის შესახებ. "ტრანსპოტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. #4(16) ,გვ.69-74.

გ. გოგიჩაიშვილი. ავტომობილის ელექტრული სისტემების ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ანალიზი ექსპერტული სისტემა EMCExport-ის საშუალებით. ''მეცნიერება ტექნოლოგიები''. 2006წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის მექანიკური ტრანსმისიის საფეხურებისრაოდენობის ოპტიმიზირება. ს/ტ ჟურნალი ;ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა; თბილისი . 2011წ. N2,,გვ.16...21.

ნ. ნავაძე, ჯ.იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი. ავტომობილის მომსახურების პრევენციული რეჟიმების მეთოდი.. ს ტ უ-ს შრომები. 2010წ. №3(477) გვერდები 97-102.

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ხუბუტია. ავტომობილის მოძრაობის დასაშვები სიჩქარეების ეპიურის აგება ტიპიურ გზებზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3.

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარეების დადგენა. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, თბილისი, №2, . 2009წ. .

ზ. ბოგველიშვილი. ავტომობილის პნევმატიკურ საკიდარში მიმდინარე თერმოდინამიკური პროცესების გამოკვლევა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2001წ. №5(438), გვ.95-97, ISSN 1512-0996 .

რ. ველიჯანაშვილი, რ. თედორაძე. ავტომობილის რაციონალური საექსპლუატაციო ტვირთმზიდაობის შერჩევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა\". 2009წ. #4 (16).

ზ. ბოგველიშვილი, დ.ფრიდონაშვილი. ავტომობილის რობოტიზირებული მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მართვის პროცესის გაუმჯობესების მეთოდიკა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2016წ. №1(35), გვ.214-217, ISSN 1512-3537 .

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის საექსპლუატა-ციო თვისებების გაუმჯობესება მექანიკური გადაცემათა კოლოფის გადაცემათა რიცხვების ოპტიმიზირებით. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ თბილისი, №1, . 2009წ. №1, გვ192...196.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2004წ. შრომები #2 (452) გვ.54-56.

ნ. ნავაძე, პ.ბეჯანიშვილი. ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების ოპტიმალური მარაგის გაანგარიშების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. №4(16) გვერდები 145-148.

თ. აბუაშვილი, ა. ჩხეიძე. ავტომობილის საკიდარის ახალი კონსტრუქციის დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2005წ. #3.

ვ. ლეკიაშვილი, ი.ზაკუტაშვილი, ნ.თოფურია. ავტომობილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #2 (21).