სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. ავტომობილის ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის ეფექტურობის ამაღლება ქსელური მეთოდების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“. 2016წ. N1 (21). თბილისი, გვ. 236-241.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი, ზაკუტაშვილი ირაკლი. ავტომობნილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``.. 2011წ. #2(21) გვ.69-75. .

ვ.ლეკიაშილი. ავტომობნილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2011წ. #2(21) გვ.69-75.

ლ. ჩხარტიშვილი, მ. ჩხარტიშვილი. ავტორისეული სტილის მათემატიკური ანალიზი. მეცნიერება და ტექნიკა. 1981წ. 1, 49-51.

ო. ნახუცრიშვილი. ავტოსადგომების ორგანიზაცია თბილისის ცენტრალურ ნაწილში. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 1979წ. .

ჯ. კანკაძე, ნ.ამაშუკელი, მ.კანკაძე, თ.ედილაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეფექტურობის ეკონომიკური შეფასება. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.257-259.

. ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირების შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4(22).

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა. ”ეკონომიკა”. 2009წ. #3-4.

თ. ქამხაძე, მ.ზუბიაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა. ეკონომიკა. 2009წ. # 3-4;გვ.166-169.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, კიწმარიშილი ბ.. ავტოსატრანსპორტო ფირმების ფინანსური მდგომარეობის განსაზღვრის მეთოდიკა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, თბილისი . 2009წ. შრომების კრებული #4, გვ.161-165.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, კიწმარიშვილი ბ.. ავტოსატრანსპორტო ფირმებში საწვავის ხარჯის მართვის ლოგისტიკური სისტემა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,. 2008წ. #4(12), გვ. 68-75.

ა. ედიბერიძე. ავტოსინქრონიზაციის პროცესები სუპერსისტემებში. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. N 1, გვ.99-105.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. ავტოსინქრონიზაციის პროცესები სუპერსისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 1 ტომი, 99-105გვ..

გ. ჯანელიძე. ავტოტექნიკური, ტრასოლოგიური და ავტოსასაქონლო ექსპერტიზა,როგორც მათემატიკური მოელირების ობიექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2010წ. N 1/16 (133-136) .

. ავტოტრანსპორტიდან ემოტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. შრომათა კრებული, გვ408-410.

სვანიძე ზ., ოგბაიძე შ.. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირების მძიმე ლითონებისაგან გამწმენდი მოწყობილობა. - . ჰმი-ს შრომები, ტ.104, გვ. 227-234. 2001წ. ტ.104, გვ. 227-234, 2001.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. კოჩინაშვილი. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით თბილისის ატმოსფეროს დაბინძურების ეკოლოგიური პრობლემები . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ქიმ. სერია. 2005წ. ტ. 5, #2, გვ. 187-189.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. კოჩინაშვილი. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით თბილისის ატმოსფეროს დაბინძურების ეკოლოგიური პრობლემები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. ტ. 5, #2, გვ. 187-189.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. შავლაძე. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვში მავნე აირების შემცირება ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით დამუშავებული ბენზინების გამოყენებით . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. .