სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ლეკიაშვილი, მ.ზურიკაშილი, დ.უგულავა. ავტომობილის ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფის პროფილაქტიკური სისტემის სრულყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი მექანიკის პრობლემები (ინგლისურ ენაზე). 2011წ. #2 (43).

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. შრომები 2(456) გვ.3 თბილისი, .

ხ.მღებრიშვილი. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება. ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2005წ. შრომები 2(456) .

ხ. მღებრიშვილი, ნ. თოფურია. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. #2(456) 171-173 გვ..

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, ხ. მღებრიშვილი. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებითბით გამოწვეული მოცდენების შეფასება . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2005წ. #2 (456) .

ლ. ბუბუტეიშვილი. ავტომობილის ტვირთამწეობის ვარირება, როგორც მოძრაობის რეჟიმების მართვის უნარი ავტოგადაზიდვებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". თბილისი. 2007წ. N1(25).

ხ. მღებრიშვილი, ლ. კობახიძე, ნ. თოფურია. ავტომობილის ტვირთანმწეობის ვარირება, როგორც მოძრაობის რეჟიმების მართვის უნარი ავტოგადაზიდვებისას.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". თბილისი, . 2007წ. N1(25), 22-23 გვ..

გ. მიქაძე. ავტომობილის ტოქსიკო-ეკონომიკური მახასიათებლები. ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. 2(21) 133-135.

ხ. მღებრიშვილი, ზ. ბალიაშვილი, გ.მიქაძე. ავტომობილის ტოქსიკური მახასიათებელი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი,. 2011წ. N3(22), 82-86 გვ..

ნ. ნავაძე, ნ. ნავაძე, ო.გელაშვილი, გ.ემირიძე. ავტომობილის ტოქსიკურობისა და საწვავის ეკონომიკურობის ანალიზი.. ს.ტ.უ-ს შრომები. 2004წ. №4(454) გვერდები 115-116.

თ. აბუაშვილი. ავტომობილის ჩარჩოს გრძივი კოჭის გასწვრივ განლაგებული ზამბარიანი საკიდარი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2005წ. #3.

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. ავტომობილის ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის ეფექტურობის ამაღლება ქსელური მეთოდების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“. 2016წ. N1 (21). თბილისი, გვ. 236-241.

ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი, ზაკუტაშვილი ირაკლი. ავტომობნილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``.. 2011წ. #2(21) გვ.69-75. .

ვ.ლეკიაშილი. ავტომობნილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2011წ. #2(21) გვ.69-75.

ლ. ჩხარტიშვილი, მ. ჩხარტიშვილი. ავტორისეული სტილის მათემატიკური ანალიზი. მეცნიერება და ტექნიკა. 1981წ. 1, 49-51.

ო. ნახუცრიშვილი. ავტოსადგომების ორგანიზაცია თბილისის ცენტრალურ ნაწილში. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 1979წ. .

ჯ. კანკაძე, ნ.ამაშუკელი, მ.კანკაძე, თ.ედილაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეფექტურობის ეკონომიკური შეფასება. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.257-259.

. ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირების შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4(22).

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა. ”ეკონომიკა”. 2009წ. #3-4.