სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ.ლეკიაშილი. ავტომობნილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. ISSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2011წ. #2(21) გვ.69-75.

ლ. ჩხარტიშვილი, მ. ჩხარტიშვილი. ავტორისეული სტილის მათემატიკური ანალიზი. მეცნიერება და ტექნიკა. 1981წ. 1, 49-51.

ო. ნახუცრიშვილი. ავტოსადგომების ორგანიზაცია თბილისის ცენტრალურ ნაწილში. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 1979წ. .

ჯ. კანკაძე, ნ.ამაშუკელი, მ.კანკაძე, თ.ედილაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ეფექტურობის ეკონომიკური შეფასება. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.257-259.

. ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირების შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4(22).

ზ. ბოგველიშვილი, თ.გელაშვილი,, რ.კეზერაშვილი,, ნ.ნიკურაძე,, ზ.შენგელია,, გ.ცუცქირიძე,, ო.ჯანგავაძე. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახური. წიგნში: „მეთოდური მითითებები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სამსახურის ინჟინრებისა-თვის“. თბილისი, საქ.სსრ შსს. 1989წ. გვ.12-33, 114-125.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა. ”ეკონომიკა”. 2009წ. #3-4.

თ. ქამხაძე, მ.ზუბიაშვილი. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა. ეკონომიკა. 2009წ. # 3-4;გვ.166-169.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, კიწმარიშილი ბ.. ავტოსატრანსპორტო ფირმების ფინანსური მდგომარეობის განსაზღვრის მეთოდიკა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, თბილისი . 2009წ. შრომების კრებული #4, გვ.161-165.

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, კიწმარიშვილი ბ.. ავტოსატრანსპორტო ფირმებში საწვავის ხარჯის მართვის ლოგისტიკური სისტემა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,. 2008წ. #4(12), გვ. 68-75.

ა. ედიბერიძე. ავტოსინქრონიზაციის პროცესები სუპერსისტემებში. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. N 1, გვ.99-105.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. ავტოსინქრონიზაციის პროცესები სუპერსისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 1 ტომი, 99-105გვ..

გ. ჯანელიძე. ავტოტექნიკური, ტრასოლოგიური და ავტოსასაქონლო ექსპერტიზა,როგორც მათემატიკური მოელირების ობიექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2010წ. N 1/16 (133-136) .

. ავტოტრანსპორტიდან ემოტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. შრომათა კრებული, გვ408-410.

სვანიძე ზ., ოგბაიძე შ.. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირების მძიმე ლითონებისაგან გამწმენდი მოწყობილობა. - . ჰმი-ს შრომები, ტ.104, გვ. 227-234. 2001წ. ტ.104, გვ. 227-234, 2001.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. კოჩინაშვილი. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით თბილისის ატმოსფეროს დაბინძურების ეკოლოგიური პრობლემები . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ქიმ. სერია. 2005წ. ტ. 5, #2, გვ. 187-189.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. კოჩინაშვილი. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით თბილისის ატმოსფეროს დაბინძურების ეკოლოგიური პრობლემები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. ტ. 5, #2, გვ. 187-189.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. შავლაძე. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვში მავნე აირების შემცირება ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით დამუშავებული ბენზინების გამოყენებით . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. შავლაძე. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვში მავნე აირების შემცირება ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით დამუშავებული ბენზინების გამოყენებით . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. .