სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,SYNERGETICS AND DEVELOPMENT ON THE BOUNDARY OF CENTURIES. ჟ. საჰაერო ტრანსპორტი, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2016წ. #1 (11), გვ. 83-87.

V. Zhvania, ავთანდილ დემეტრაშვილი. ,,The future of the presidential institution”. Georgian Times. 2013წ. .

V. Zhvania, ავთანდილ დემეტრაშვილი. ,,The government of Georgia in accordance with the new edition of the Constitution”. Georgian Times. 2013წ. .

V. Zhvania, ავთანდილ დემეტრაშვილი. ,,The parliament of Georgia in accordance with the new edition of the Constitution”. Georgian Times. 2013წ. .

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ,,Ungenio stat sine morte decus". საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(2), 208-213 გვ..

M. Cacanashvili. ,,What is Information Law?". Georgian Law Review, Georgian-European Policy and Legal Advice Centre, Third Quarter tbilisi. 1999წ. pp. 24-30.

ო. ხაზარაძე. ,,бИСТАЛЬНЫЕ БАЛКИ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2009წ. N-3(14),.

ნ. ლომიძე. ,,Гендерные аспекты конструирования образа женщины- политика'' . სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2016წ. გვ.28-31 ISBN 078-9941-0-8650-2.

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Геометрическое модели¬рова¬ние и графические методы решения задач”. სტუ. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. 2007წ. # 1(2) ISSN 1512-3979 рр. 32-36.

В. Сесадзе. ,,Геометрическое моделирование и графические методы решения задач". Georgian Engineering News. 2004წ. N2, pp.12-16.

Ф. Верулашвили. ,,Двумерный волновой процесс в тонкой цилиндрической оболочке конечной длины". Проблемы механики международный журнал. 2006წ. 1(22),2006 132-139ст..

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Использование принципов симметрии для решения задач идентификации и управления". . Труды международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвященной со дня рождения академика И.В.Прангишвили. 2010წ. Грузия, Тбилиси, 1-4 ноябрь стр.87-89.

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Модулярные решетки и тож-дества”. Georgian Engineering News. 2005წ. N4, рр 126-127.

В. Сесадзе. ,,Модулярные D-геометрические решетки". Georgian Engineering News. 2004წ. N1, pp.25-29.

В. Сесадзе, Ф. Гурщкаиа, В. Кекенадзе. ,,О геометриях на модулярных решетках". Научный журнал «Интeллект». 2004წ. N1 (18).

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,О связях проективной геометрии с теорией с симметрических решеток". Georgian Engineering News. 2005წ. N4, рр 123-125.

В. Сесадзе. ,,Оптимальное рамположение чувствительных эллементов для контроля температурного режима диффузионного аппарата". Информационный листок о научно-техническом достижении. 1988წ. Груз.НИИТИ.N.

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века”. ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია. ფოლკლორისტიკა”, მოხსენებათა შინაარსების კრებული. Из. Меридиан, Тб. . 2010წ. გვ. 455-456.

В. Сесадзе, Метревели Г.М. ,,Перспективные отображения и планировка автомобильных дорог". Georgian Engineering News. 2005წ. , N4, pp.128-131.

В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Планарные конфигурации и проективные плоскости". Georgian Engineering News. 2004წ. N2, pp.16-19.