სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. დოღონაძე, ა. ონოფრიშვილი. ,,საჯარო მმართველობის ორგანიზაციები და მათი რეგულირების პრინციპები". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 42 გვ. 151-163.

გ. ზირაქაშვილი. ,,სექტები და თვითმკვლელობა". ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. #14, 85-90.

გ. ზირაქაშვილი, კორნელი ოდიშარია, ვ.კეკელია, დ. გომელაური. ,,სიტუაციური მიდგომის როლი თანამედროვე სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და მდგრად განვითარებაში". ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #1; 93-96.

ი. კეცხოველი. ,,სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპეტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით”. Journal of American Studies, III, (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი). თბილისი. 2005წ. გვ. 480-486.

ი. ბაციკაძე. ,,სტუდენტის ცოდნის შემოწმება - შეფასების ახალი მეოდიკა საიჟინრო გრაფიკაში".. ,, ტრანსპორტი".. 2006წ. #1. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი ქართულ ჯარში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2(10); 153-159.

ბ. ცხადაძე. ,,ტაბიძე’’ გვარსახელის ეტიმოლოგიისათვის. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’. 2012წ. #3, გვ. 190-194 .

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3.გვ.229–231 ISSN 1512-0538.

ი. კეცხოველი. ,,უმთავრესი პრობლემა”. გაზ. ,,სიტყვა ქართული”. 2002წ. №39.

ზ. გელიაშვილი, მესხიძე მანუჩარ. ,,ფერის ინტენსივობის, ფერის ტონებისა და საერთო ფენოლური ნაერთების შესწავლა ქვევრის სხვადასხვა ტექნოლოგიური მეთოდებით დაყენებულ ღვინოებში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2016წ. №31; გვ. 220-227.

ი. კეცხოველი. ,,ქალი ომების და კონფლიქტების დროს” . (ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. თელავი, მასალები), . 2005წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალი საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ და თანამედროვე სოციალურ პროცესებში”. საისტორიო შტუდიები, V, თბილისი. 2004წ. გვ. 188-207.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივ-საწარმოო აქტივობა”. (სოციოლოგ. გამოკვლ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1971წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივი შრომის და საზოგადოებრივი აქტივობის საკითხები (სოციოლოგიური გამოკვლ.)”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1970წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური აქტივობის საკითხები”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1973წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური სტატუსი და კულტურული საზოგადოება”. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის სამეცნიერო სესიის კრებული. 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის ფენომენი საქართველოს კულტურულ პროცესში”. ჟურ. ,,კრიტერიუმი”, რუსთაველის სახ. ლიტ. ინსტიტუტი, თბილისი. 2003წ. №9, გვ. 57-62.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის შრომითი და საზოგადოებრივი აქტივობა სვანეთში”, ეთნო-სოციოლ. გამოკვლევის შედეგები (მესტია, ლენტეხი). თეზისები. 1971წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალი და ქრისტიანული მრწამსი”. ქრისტიანობის კვლევები, გამომც. ,,უნივერსალი”, თბილისი. 2010წ. გვ. 59-64.