სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, , ვ. ქართველი-შვილი,, ნ. მიქაძე,, ხ. ქვაბელაშვილი. ავტოტრანსპორტის მიერ ბუნებრივი რესურსების მოხმარებისა და გარემოს გაბინძურების შემცირება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". . 2013წ. თბილისი, N2(27), გვ.90-94.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოტრანსპორტის შერესორების პნევმატიკური სისტემების გამოკვლევა ექსპერიმენტული გაგეგმვის თეორიის მეთოდით. მეცნიერება და ტექნიკა, თბილისი. 1998წ. №1-3, გვ.90-92.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოტრანსპორტის შერესორების პნევმატიკური სისტემების შემაერთებელი მილსადენის დიამეტრის განსაზღვრა . მეცნიერება და ტექნიკა, თბილისი. 1997წ. №3-4, გვ.105-106.

ნ. გაჩეჩილაძე. ავტოტრასებთან მიმდებარე სავარგულებზე მოწეულ ბოსტნეულში ტოქსიკური მეტალების შემცველობის ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2015წ. #1(34), 91-93 გვ.

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე, ი. ფავლენიშვილი. აზაინდოლის გავლენა სპიროქრომენების ფოტოქრომულ თვისებებზე.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2003წ. #2, გვ.138–140.

გ. მაღალაშვილი. აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების წარმოება და ახალი ისრაელის მკვდარი ზღვის ტიპის ბალეოროლოგიური კომპლექსის აშენება. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 87-88.

ა. კლდიაშვილი. აზიელი ქალი ნობელიანტები მშვიდობის განმტკიცების დარგში. გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, № 5, თბილისი , გვ. 190-196..

ქ. გიორგობიანი. აზიის პრესა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. N1 (16). გვ.140-144.

შ. ვეშაპიძე, ა. გრიშიკაშვილი. აზიური ექსპანსია - დასავლეთ საქართველოში თავის ლიდერობას კარგავს?!. . 2008წ. ჟურნ. საქართველოს ეკონომიკა, # 7-8.

მ. ღირსიაშვილი, ქ.ყორანაშვილი. აზოტ-ფოსფორის ფონზე კალიუმის შემდგომი მოქმედების ეფექტი სიმინდის მოსავალზე.. ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2001წ. ტ.42-43, თბილისი, 2001-2003, გ. 223-228.

თ. ცინცაძე, ა.ისაკაძე ი.განუგრავა. აზოტის ოქსიდის როლი გულის იშემიური დაავადებების პათოგენეზში. გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.37-42.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე, ი. განუგრავა, თ. ცინცაძე. აზოტის ოქსიდის როლი გულის იშემიური დაავადების პათოგენეზში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 37-42.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი. აზოტის ჯანგეულების ემისია ტყიბულის ნახშირისა და მისი გაზიფიკაციით წარმოქმნილი აირების წვის დროს. ენერგია. 2005წ. #3(35) გვ 20-23.

ი. კალანდია. აზროვნების ტექნიკური წერის აბსოლუტიზაციის ერთი ასპექტის შესახებ“. კონფერენციის მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. .

გ. ელიავა, დ. გაბუნია, თ. ცინცაძე, ლ. თოფურია, რ. მჟავანაძე. ათეროსკლეროზის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა თეორიების შედარებითი დახასიათება. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 42-57.

თ. ცინცაძე, ლ. თოფურია, რუსუდან მჟავანაძე. ათეროსკლეროზის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა თეორიების შედარებითი დახასიათება. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 42-57.

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, დ. გაბუნია, რ. მჟავანაძე. ათეროსკლეროზის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა თეორიების შედარებითი დახასიათება. "გეორგიკა". "გაენათის მაცნე". 2015წ. ტ.2, N 4 გვ. 42-57.

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, თ. ჩხარტიშვილი. ათეულის ფარგალში შეკრების ოპერაციის თეორიულ-სიმრავლური და აქსიომატური მეთოდის რეალიზების მექანიკური საშუალება. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1998წ. #2.

ა. კვალიაშვილი. ათვისების უნარის თავისებურებები. ჟურნალი „ინტელექტი“ № 1(24). თბილისი, 5 გვ.. 2006წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე. ათვლის ინერციული სისტემები. ინერციის პრინციპი.. სტუ, განათლება, №1, 2011წ.. 0წ. .