სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, კიწმარიშვილი ბ.. ავტოსატრანსპორტო ფირმებში საწვავის ხარჯის მართვის ლოგისტიკური სისტემა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,. 2008წ. #4(12), გვ. 68-75.

ა. ედიბერიძე. ავტოსინქრონიზაციის პროცესები სუპერსისტემებში. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. N 1, გვ.99-105.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. ავტოსინქრონიზაციის პროცესები სუპერსისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 1 ტომი, 99-105გვ..

გ. ჯანელიძე. ავტოტექნიკური, ტრასოლოგიური და ავტოსასაქონლო ექსპერტიზა,როგორც მათემატიკური მოელირების ობიექტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2010წ. N 1/16 (133-136) .

. ავტოტრანსპორტიდან ემოტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. შრომათა კრებული, გვ408-410.

სვანიძე ზ., ოგბაიძე შ.. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირების მძიმე ლითონებისაგან გამწმენდი მოწყობილობა. - . ჰმი-ს შრომები, ტ.104, გვ. 227-234. 2001წ. ტ.104, გვ. 227-234, 2001.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, თ. კოჩინაშვილი. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით თბილისის ატმოსფეროს დაბინძურების ეკოლოგიური პრობლემები . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ქიმ. სერია. 2005წ. ტ. 5, #2, გვ. 187-189.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, თ. კოჩინაშვილი. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით თბილისის ატმოსფეროს დაბინძურების ეკოლოგიური პრობლემები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. ტ. 5, #2, გვ. 187-189.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. შავლაძე. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვში მავნე აირების შემცირება ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით დამუშავებული ბენზინების გამოყენებით . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. .

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, ჯ. იოსებიძე, დ. შავლაძე. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვში მავნე აირების შემცირება ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის წყალბადური ფორმით დამუშავებული ბენზინების გამოყენებით . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. .

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, , ვ. ქართველი-შვილი,, ნ. მიქაძე,, ხ. ქვაბელაშვილი. ავტოტრანსპორტის მიერ ბუნებრივი რესურსების მოხმარებისა და გარემოს გაბინძურების შემცირება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". . 2013წ. თბილისი, N2(27), გვ.90-94.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოტრანსპორტის შერესორების პნევმატიკური სისტემების გამოკვლევა ექსპერიმენტული გაგეგმვის თეორიის მეთოდით. მეცნიერება და ტექნიკა, თბილისი. 1998წ. №1-3, გვ.90-92.

ზ. ბოგველიშვილი. ავტოტრანსპორტის შერესორების პნევმატიკური სისტემების შემაერთებელი მილსადენის დიამეტრის განსაზღვრა . მეცნიერება და ტექნიკა, თბილისი. 1997წ. №3-4, გვ.105-106.

ნ. გაჩეჩილაძე. ავტოტრასებთან მიმდებარე სავარგულებზე მოწეულ ბოსტნეულში ტოქსიკური მეტალების შემცველობის ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2015წ. #1(34), 91-93 გვ.

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, კ. ჯაფარიძე, ი. ფავლენიშვილი. აზაინდოლის გავლენა სპიროქრომენების ფოტოქრომულ თვისებებზე.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2003წ. #2, გვ.138–140.

გ. მაღალაშვილი. აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების წარმოება და ახალი ისრაელის მკვდარი ზღვის ტიპის ბალეოროლოგიური კომპლექსის აშენება. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 87-88.

ა. კლდიაშვილი. აზიელი ქალი ნობელიანტები მშვიდობის განმტკიცების დარგში. გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, № 5, თბილისი , გვ. 190-196..

ქ. გიორგობიანი. აზიის პრესა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. N1 (16). გვ.140-144.

შ. ვეშაპიძე, ა. გრიშიკაშვილი. აზიური ექსპანსია - დასავლეთ საქართველოში თავის ლიდერობას კარგავს?!. . 2008წ. ჟურნ. საქართველოს ეკონომიკა, # 7-8.

მ. ღირსიაშვილი, ქ.ყორანაშვილი. აზოტ-ფოსფორის ფონზე კალიუმის შემდგომი მოქმედების ეფექტი სიმინდის მოსავალზე.. ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2001წ. ტ.42-43, თბილისი, 2001-2003, გ. 223-228.