სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, ა.ისაკაძე ი.განუგრავა. აზოტის ოქსიდის როლი გულის იშემიური დაავადებების პათოგენეზში. გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.37-42.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე, ი. განუგრავა, თ. ცინცაძე. აზოტის ოქსიდის როლი გულის იშემიური დაავადების პათოგენეზში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 37-42.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი. აზოტის ჯანგეულების ემისია ტყიბულის ნახშირისა და მისი გაზიფიკაციით წარმოქმნილი აირების წვის დროს. ენერგია. 2005წ. #3(35) გვ 20-23.

ი. კალანდია. აზროვნების ტექნიკური წერის აბსოლუტიზაციის ერთი ასპექტის შესახებ“. კონფერენციის მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. .

გ. ელიავა, დ. გაბუნია, თ. ცინცაძე, ლ. თოფურია, რ. მჟავანაძე. ათეროსკლეროზის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა თეორიების შედარებითი დახასიათება. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 42-57.

თ. ცინცაძე, ლ. თოფურია, რუსუდან მჟავანაძე. ათეროსკლეროზის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა თეორიების შედარებითი დახასიათება. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 42-57.

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, დ. გაბუნია, რ. მჟავანაძე. ათეროსკლეროზის განვითარების მექანიზმების სხვადასხვა თეორიების შედარებითი დახასიათება. "გეორგიკა". "გაენათის მაცნე". 2015წ. ტ.2, N 4 გვ. 42-57.

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, თ. ჩხარტიშვილი. ათეულის ფარგალში შეკრების ოპერაციის თეორიულ-სიმრავლური და აქსიომატური მეთოდის რეალიზების მექანიკური საშუალება. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1998წ. #2.

ა. კვალიაშვილი. ათვისების უნარის თავისებურებები. ჟურნალი „ინტელექტი“ № 1(24). თბილისი, 5 გვ.. 2006წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე. ათვლის ინერციული სისტემები. ინერციის პრინციპი.. სტუ, განათლება, №1, 2011წ.. 0წ. .

ხ. თოდაძე. ათონის ქართველთა მონასტრის ტიპიკონი და ლაზარეს ანდერძი გალესიოსის მთიდან. ჟურნალი ამირანი -კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მოამბე. 2009წ. XXI, გვ. 104-112.

ნ. ასათიანი. აივენგო ჭელიძე. რეფერირებულ გაზეთი ”ქართული თეატრის დღე. 2012წ. 2012 წ., გვ. 54-56.

ზ. ოქროსცვარიძე, ა. ცუხიშვილი, ს. მერაბიშვილი. აირადთერმული დანაფარების მისაღები კონგლომერირებული ფხვნილოვანი ნარევი. საქ. პატენტი. 2005წ. #1245.

ვ. მენთეშაშვილი, მ.გ. შვანგირაძე, დ.მ. შვანგირაძე. აირბალონების პოლიეთილენის ლეინერის დამზადების ტექნოლოგია. თბილისი, „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ N 3(11), გვ. 24-29. 2008წ. .

მ. შვანგირაძე, ვ.მენთეშაშვილი, დ.შვანგირაძე. . აირბალონების პოლიეთილენის ლეინერის დამზადების ტექნოლოგია. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. # 3 (11), 6გვ.

გ. ელიავა, ნ. შარაშენიძე ა. ისაკაძე მ. ტაბიძე. აირგამტარი გზების მნიშვნელობა კლიმატოთერაპიის დროს . საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომების კრებული. საირმე-2010 წლის 10-13 ივნისი, თბილისი-2010, გამომცემლობა `თობალისი~ . 2010წ. 8-10.

გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი, ნ.ბჟალავა. აირგენერატორული პროცესების გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელელირება . ენერგია. 2005წ. #3(35) გვ 24-28.

თ. ჯიშკარიანი, გ.არაბიძე, ნ. ბჟალავა. აირგენერატორული პროცესების გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელირება ორთქლ-ჟანგბადიანი საწვავი აირის მიღების დროს. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2006წ. #1(37), გვ.15-18.

გ. არაბიძე, ნ. ბჟალავა. აირგენერატორული პროცესის გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელირება ორთქლჟანგბადიან საწვავი აირის მიღების დროს. ენერგია,N1 (37),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.18-22.

გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი, ნ.ბჟალავა. აირგენერატორული პროცესის გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელირება ორთქლჟანგბადიან საწვავი აირის მიღების დროს. ენერგია. 2006წ. ენერგია №1 (37), თბილის, გვ. 18-22;.