სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე. აკადემიური წერა, როგორც საუნივერსიტეტო დისციპლინა. თ. ჯაგოდნიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვიოლი, მ. ვარდიაშვილი. აკადემიური წერა (კვლევისა და წერის სახელმძღვანელო), ბ. ცხადაძის რედაქციით. 2008წ. გვ. 4-5.

ქ. ბაციკაძე, რ.სხილაძე, თ.წივწივაძე, ნ.სხილაძე, ნ.ჭინჭარაძე. აკაკი გახოკიძის ღვაწლი ახალი სამკურნალო პრეპარატების წარმოებაში. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციპიური თვისებების ნაერთები და მარილები წარმ. ნარჩენების მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე".. 2010წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. აკაკი წერეთლის ერთი უცნობი წერილის კვალდაკვალ. საქართველოს განათლების ჟურნალ ”მოამბის” დამატება,”შრომები” . 2010წ. №2 (17), გვ. 64-71.

ე. შაკიაშვილი. აკაკი წერეთლის ლექს „სულიკოს“ გააზრებისათვის . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟ. „მოამბის“ დამატება, შრომები . 2009წ. N2(14), გვ. 74-78.

თ. ჯაგოდნიშვილი. აკაკი წერეთლის „მედიას“ ხალხურობის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1978წ. N1, გვ. 30-38.

თ. ჯაგოდნიშვილი. აკაკი წერეთლისა და ნიკო მარის პოლემიკის ისტორიული კონტექსტები. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2015წ. №2 (13), გვ. 97-110.

მ. ჯავახიშვილი, ჯ. სამხარაძე. აკუსტიკურ-დეკორატიული მასალების წარმოება და გამოყენება საქართველოს სამშენებლო ინდუსტრიაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. №4(43), გვ.75-85.

ა. ჩიქოვანი. აკუსტიკური მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(64), 2012. 2012წ. .

ზ. ხასაია. აკუტაგავას ტრაგედია. ჩვენი მწერლობა. 2010წ. №3 (107), გვ. 23-30.

ნ. ზაუტაშვილი, გ. გაფრინდაშვილი, ნ. ფოფორაძე, ზ. ბოსტაშვილი. ალაზნის არტეზიული აუზის მიწისქვეშა მტკნარი წყლების განახლებული მონიტორინგი . სამთო ჟურნალი . 2017წ. 1(38), გვ. 211-214 .

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, ვ.თალაკვაძე. ალაზნის ველის დამლაშებულ ნიადაგებზე არსებული ხელოვნური წყალსაცავის ქიმიური შედგენილობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. ტ.119, გვ..253-256.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ვ.თალაკვაძე. ალაზნის ველის დამლაშებულ ნიადაგებზე არსებული ხელოვნური წყალსაცავის ქიმიური შედგენილობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119, გვ..253-256.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, ვ.თალაკვაძე. ალაზნის ველის დამლაშებულ ნიადაგებზე არსებული ხელოვნური წყალსაცავის ქიმიური შედგენილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119, გვ..253-256.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2015წ. გვ.337-340.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ე.ელიზბარაშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. გვ.337-340.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ქარდავა, ბ.კირტავა, ნ.ხარხელი, ს.ქუბრიაშვილი, გ.როგავა. ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების ქიმიური შედგენილობა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119, გვ..259-263.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ტუღუში, ა.გიორგიშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დრენაჟიანი და უდრენაჟო ნაკვეთებში მარილების დამლაშება-განმლაშების პროცესების მიმდინარეობა სეზონების მიხედვით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.180–183.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში, ა.გიორგიშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დრენაჟიანი და უდრენაჟო ნაკვეთებში მარილების დამლაშება-განმლაშების პროცესების მიმდინარეობა სეზონების მიხედვით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.180–183.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ლ.შავლიაშვილი, ს.ხმიადაშვილი. ალაზნის ველის ნიადაგების და ხელოვნური წყალსაცავების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2017წ. №1, 2017გვ. 115-120.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, ს.ხმიადაშვილი. ალაზნის ველის ნიადაგების და ხელოვნური წყალსაცავების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2017წ. №1, გვ.115-120.