სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ტუღუში, ე.ბაქრაძე. ალაზნის ველის ნიადაგებში ადვილად ხსნად მარილთა მიგრაცია კლიმატურ კომპონენტებთან კავშირში. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2013წ. #5(84), გვ.189-193.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ტუღუში, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. ალაზნის ველის ნიადაგებში ადვილად ხსნად მარილთა მიგრაცია კლიმატურ კომპონენტებთან კავშირში. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. #5(84), გვ.189-193.

გოგიტიძე ი.. ალაოს მისაღებად ჯიშ "თეთნულდში" დაბლობისა და მიმდინარე ფიზიკურ- ქიმიური და ბიოლოგიური ცვლილებების შესწავლა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, XX . 84-86.

ს. ხიზანიშვილი. ალბერ კამიუ, „აჯანყებული ადამიანი“. ფრანგულიდან თარგმანი: თავი 1, „ვინ არის აჯანყებული ადამიანი?“ . მწერლის გაზეთი. 2015წ. # 3 (236).

რ. ცერცვაძე. ალგებრის ლოგიკის დახმარებით ელექტრული წრედების კონსტრუირება. სტუ. 2017წ. #1. გვ2..

რ. გოგიბერიძე. ალგებრულ განტოლებათა სისტემის გამოყენება ლოგიკური ამოცანების ამოხსნისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2011წ. N3 (41), გვ. 63-65.

ნ. ჯიბლაძე, ს.ლომთაძე. ალგებრულ და ტრანსცენდენტურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. #2(10), გვ.81–84.

გ. ჩაჩანიძე, თ. გიორგაძე, ე. გაბუნია. ალგებრული და ტრანსცენდენტული რიცხვების სწავლებისათვის. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. 1998წ. #2.

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 89.

თ. გველესიანი, ფალავანდიშვილი გ. მაღლაფერიძე ბ. ბერძენაშვილი გ.. ალგეთისა და სიონის კაშხლების გარღვევის შედეგად ქვედა ბიეფში ტალღებით გამოწვე-ული ზემოქმედების პროგნოზი. ენერგია . 2008წ. 4(48). (ISSN 1512-0120).

ლ. მახარაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.ყიფიანი, null. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”, #1(36), თბილისი, . 2015წ. N1(32), თბილისი, გვ. 66-70.

მ. ლოსაბერიძე, ლ. მახარაძე, ს. სტერიაკოვა. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატური დემპფე-რების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, თბილისი. . 2015წ. №1(36).

ო. გაბედავა, ა.ცინცაძე, თ.კაპანაძე. ალგორითმთა კოლექტივ-იტერაციული მოდელირების ახალი მიმართულება. სტუ, შრომები. 2006წ. №1, ISSN 1512-3979, 85-87 გვ;.

ვ. გაბისონია. ალგორითმი განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის ორი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13,გვ.61-68.

ო. გაბედავა. ალგორითმული ცდომილებები ორობითი გამრავლების რიცხვით იმპულსური დადებითი უკუკავშირებით. ტექნიკური კიბერნეტიკა, სპი-ს შრომები.. 1983წ. №10, 7-11 გვ;.

ა. გრიგალაშვილი, null, ლალი ჩხარტიშვილი, თამაზ ღონღაძე. ალექსანდრე ქართველიშვილი - გამოჩენილი კონსტრუქტორი. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო პრაქტიკული მაგალითების კრებული. 2017წ. სტუ, 211-227.

ბ. გორგილაძე, ნ.სიდამონიძე, მ.ისაკაძე, ბ.გორგილაძე. ალილგლიკოზიდების ჰიდროსულფირების რეაქციის მიმართულების დადგენა ქვანტურ-ქიმიური გათვლებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, № 4, გვ. 431-433.

ზ. გელიაშვილი, გ. დათუკიშვილი; ი.ჭანტურია; მ. ხომასურიძე. ალკოჰოლური დუღილისას ცხოველქმედი საფუვრების ზეგავლენა ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების, ,,წინანდალი“-სა და ,,მუკუზანი“-ს ხარისხის განმსაზღვრელ ძირითად პარამეტრებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. №1, Vol. 14, 116-123..

ც. ოშაყმაშვილი, ხოსიტაშვილი მ. ლ. . ალკოჰოლური სასმელების დამზადების ტექნოლოგია თაფლის სპირტის გამოხდის ნარჩენის გამოყენებით . Georgian Engineering News . 2017წ. .

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა, ა. სირაძე. ალმასის პარამეტრების დადგენა მის გახურებაზე. სპი–ს შრომათა კრებული 63/251, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, თბილისი. 1982წ. .