სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, ვ.თალაკვაძე. ალაზნის ველის დამლაშებულ ნიადაგებზე არსებული ხელოვნური წყალსაცავის ქიმიური შედგენილობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. ტ.119, გვ..253-256.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ვ.თალაკვაძე. ალაზნის ველის დამლაშებულ ნიადაგებზე არსებული ხელოვნური წყალსაცავის ქიმიური შედგენილობა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119, გვ..253-256.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, ვ.თალაკვაძე. ალაზნის ველის დამლაშებულ ნიადაგებზე არსებული ხელოვნური წყალსაცავის ქიმიური შედგენილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119, გვ..253-256.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2015წ. გვ.337-340.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ე.ელიზბარაშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. გვ.337-340.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ქარდავა, ბ.კირტავა, ნ.ხარხელი, ს.ქუბრიაშვილი, გ.როგავა. ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების ქიმიური შედგენილობა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119, გვ..259-263.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ტუღუში, ა.გიორგიშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დრენაჟიანი და უდრენაჟო ნაკვეთებში მარილების დამლაშება-განმლაშების პროცესების მიმდინარეობა სეზონების მიხედვით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.180–183.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში, ა.გიორგიშვილი. ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დრენაჟიანი და უდრენაჟო ნაკვეთებში მარილების დამლაშება-განმლაშების პროცესების მიმდინარეობა სეზონების მიხედვით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ.13, №2, გვ.180–183.

გ. კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ლ.შავლიაშვილი, ს.ხმიადაშვილი. ალაზნის ველის ნიადაგების და ხელოვნური წყალსაცავების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება . საქარველოს საინჟინრო სიახლენი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2017წ. №1, 2017გვ. 115-120.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, ს.ხმიადაშვილი. ალაზნის ველის ნიადაგების და ხელოვნური წყალსაცავების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2017წ. №1, გვ.115-120.

ლ. შავლიაშვილი, გ.გოგიძე, მ.მიქაბერიძე, ნ.ჭუმბურიძე, ბ.იჩუაიძე, ს.ოთიაშვილი. ალაზნის ველის ნიადაგების დამლაშების ხარისხი კლიმატურ კომპონენტებთან კავშირში და მათზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების დაბინძურების დონე . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. №1, ტ.14, გვ.156-162.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ტუღუში, ე.ბაქრაძე. ალაზნის ველის ნიადაგებში ადვილად ხსნად მარილთა მიგრაცია კლიმატურ კომპონენტებთან კავშირში. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2013წ. #5(84), გვ.189-193.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ტუღუში, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. ალაზნის ველის ნიადაგებში ადვილად ხსნად მარილთა მიგრაცია კლიმატურ კომპონენტებთან კავშირში. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. #5(84), გვ.189-193.

გოგიტიძე ი.. ალაოს მისაღებად ჯიშ "თეთნულდში" დაბლობისა და მიმდინარე ფიზიკურ- ქიმიური და ბიოლოგიური ცვლილებების შესწავლა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, XX . 84-86.

ს. ხიზანიშვილი. ალბერ კამიუ, „აჯანყებული ადამიანი“. ფრანგულიდან თარგმანი: თავი 1, „ვინ არის აჯანყებული ადამიანი?“ . მწერლის გაზეთი. 2015წ. # 3 (236).

რ. ცერცვაძე. ალგებრის ლოგიკის დახმარებით ელექტრული წრედების კონსტრუირება. სტუ. 2017წ. #1. გვ2..

რ. გოგიბერიძე. ალგებრულ განტოლებათა სისტემის გამოყენება ლოგიკური ამოცანების ამოხსნისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2011წ. N3 (41), გვ. 63-65.

ნ. ჯიბლაძე, ს.ლომთაძე. ალგებრულ და ტრანსცენდენტურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. #2(10), გვ.81–84.

გ. ჩაჩანიძე, თ. გიორგაძე, ე. გაბუნია. ალგებრული და ტრანსცენდენტული რიცხვების სწავლებისათვის. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. 1998წ. #2.

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 89.