სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯიბლაძე, ს.ლომთაძე. ალგებრულ და ტრანსცენდენტურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. #2(10), გვ.81–84.

გ. ჩაჩანიძე, თ. გიორგაძე, ე. გაბუნია. ალგებრული და ტრანსცენდენტული რიცხვების სწავლებისათვის. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. 1998წ. #2.

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 89.

თ. გველესიანი, ფალავანდიშვილი გ. მაღლაფერიძე ბ. ბერძენაშვილი გ.. ალგეთისა და სიონის კაშხლების გარღვევის შედეგად ქვედა ბიეფში ტალღებით გამოწვე-ული ზემოქმედების პროგნოზი. ენერგია . 2008წ. 4(48). (ISSN 1512-0120).

ლ. მახარაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.ყიფიანი, null. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”, #1(36), თბილისი, . 2015წ. N1(32), თბილისი, გვ. 66-70.

მ. ლოსაბერიძე, ლ. მახარაძე, ს. სტერიაკოვა. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატური დემპფე-რების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, თბილისი. . 2015წ. №1(36).

ო. გაბედავა, ა.ცინცაძე, თ.კაპანაძე. ალგორითმთა კოლექტივ-იტერაციული მოდელირების ახალი მიმართულება. სტუ, შრომები. 2006წ. №1, ISSN 1512-3979, 85-87 გვ;.

ვ. გაბისონია. ალგორითმი განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის ორი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13,გვ.61-68.

ო. გაბედავა. ალგორითმული ცდომილებები ორობითი გამრავლების რიცხვით იმპულსური დადებითი უკუკავშირებით. ტექნიკური კიბერნეტიკა, სპი-ს შრომები.. 1983წ. №10, 7-11 გვ;.

ა. გრიგალაშვილი, null, ლალი ჩხარტიშვილი, თამაზ ღონღაძე. ალექსანდრე ქართველიშვილი - გამოჩენილი კონსტრუქტორი. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო პრაქტიკული მაგალითების კრებული. 2017წ. სტუ, 211-227.

ბ. გორგილაძე, ნ.სიდამონიძე, მ.ისაკაძე, ბ.გორგილაძე. ალილგლიკოზიდების ჰიდროსულფირების რეაქციის მიმართულების დადგენა ქვანტურ-ქიმიური გათვლებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, № 4, გვ. 431-433.

ზ. გელიაშვილი, გ. დათუკიშვილი; ი.ჭანტურია; მ. ხომასურიძე. ალკოჰოლური დუღილისას ცხოველქმედი საფუვრების ზეგავლენა ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების, ,,წინანდალი“-სა და ,,მუკუზანი“-ს ხარისხის განმსაზღვრელ ძირითად პარამეტრებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. №1, Vol. 14, 116-123..

ც. ოშაყმაშვილი, ხოსიტაშვილი მ. ლ. . ალკოჰოლური სასმელების დამზადების ტექნოლოგია თაფლის სპირტის გამოხდის ნარჩენის გამოყენებით . Georgian Engineering News . 2017წ. .

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა, ა. სირაძე. ალმასის პარამეტრების დადგენა მის გახურებაზე. სპი–ს შრომათა კრებული 63/251, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, თბილისი. 1982წ. .

მ. წეროძე, ზ.ავალიშვილი. შ.წეროძე, ი.ძიძიშვილი, ნ.ლოლაძე.. ალმასკომპოზიციური მასალების ზოგიერთი ფიზიკურ–მექანიკური პარამეტრის გავლენა ალმასური დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესის ეფექტურობაზე . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.75, #3, 2015, გვ.55–58.. 2015წ. ტ.75, #3, გვ.55–58.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. ალოესა და კალანხოეს ფარმატევტული ანარჩენები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15, გვ. 158-160..

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. ალოესა და კალანხოეს ფარმატევტული ანარჩენებიდან . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 158-160.

ნ. ინანაშვილი. ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგი.. 2016წ. №3.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ნ. ინანაშვილი. ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები. ბიზნეს-ინჟინერინგი, სტუ . 2016წ. 3.

თ. წივწივაძე. ალტერნატივა თუ ახალი მიმართულება ჯაჭვური რეაქციების თეორიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(4), გვ. 329-333.