სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა, ა. სირაძე. ალმასის პარამეტრების დადგენა მის გახურებაზე. სპი–ს შრომათა კრებული 63/251, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, თბილისი. 1982წ. .

მ. წეროძე, ზ.ავალიშვილი. შ.წეროძე, ი.ძიძიშვილი, ნ.ლოლაძე.. ალმასკომპოზიციური მასალების ზოგიერთი ფიზიკურ–მექანიკური პარამეტრის გავლენა ალმასური დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესის ეფექტურობაზე . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.75, #3, 2015, გვ.55–58.. 2015წ. ტ.75, #3, გვ.55–58.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. ალოესა და კალანხოეს ფარმატევტული ანარჩენები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15, გვ. 158-160..

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. ალოესა და კალანხოეს ფარმატევტული ანარჩენებიდან . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 158-160.

ნ. ინანაშვილი. ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგი.. 2016წ. №3.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ნ. ინანაშვილი. ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები. ბიზნეს-ინჟინერინგი, სტუ . 2016წ. 3.

თ. წივწივაძე. ალტერნატივა თუ ახალი მიმართულება ჯაჭვური რეაქციების თეორიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(4), გვ. 329-333.

ნ. დადიანი, დ.სიხარულიძე. ალტერნატივათა ნაწილობრივი დალაგების ორი მეთოდის შედარება. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. N 21. გვ.32-40..

მ. წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი. ალტერნატიული კვების თეორიები. სტუ. "განათლება". 0წ. 2016№1(15) გვ.232.

თ. გოგიშვილი, ორჯონიკიძე ესმა, მაჭავარიანი მაკა. ალუბლის ბუზი (Rhagoletis cerasi)და მასთან ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ჟურნალი ,,მოამბე,,. 2016წ. 94-97გვ..

გ. ომსარაშვილი. ალუვიური კაჭარკენჭნარი გრუნტების მაქსიმალური სიმძლავრისა და ოპტიმალური ტენიანობის დადგენა საცდელი დატკეპნების საშუალებით მტკავრი ჰესის წყალშემკრები კაშხლის მშენებლობაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. No 66, გვ.62.

მ. თალაკვაძე, თ.დალაქიშვილი. ალუმინის დამუშავებისას ნაზრდის წარმოქმნის პროცესის ზოგიერთი მოსაზრებანი. სპი–ს შრომათა კრებული 8/265, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, თბილისი. 1984წ. .

თ. ლაფერაშვილი, ლომიტაშვილი შალვა. ალუმინის ელექტროქიმიური დაფენა გალიუმის არსენიდზე. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. 41, 4, 335-338.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. ალუმინის ოქსიდის ნანოფხვნილის გავლენა SiCკომპოზიტის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე და მედეგობაზე ფერადი ლითონებისა და წიდის მიმართ. საქართველო კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2013წ. # 2 (30), გვ. 15-18.

ზ. კოვზირიძე, გვენცაძე დავითი, გოგბერაშვილი თეონა, g. gratvoli, k. elenbergi. ალუმინის ჟანგის ფხვნილის გამოყენება ერთ, ორ და მრავალკომპონენტიან ნარევებში.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.6-10..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. ალუმინის შემცველი ეგზოთერმული წიდა-წარმომქმნელი ნარევებით თხევადი ფოლადის ღუმელგარეშე რაფინირების შესწავლა. სტუ-ს შრომები . 1998წ. 3 (419) .

ნ. გელაძე. ალუმინოსილიკატის ნედლეულის გრანულირებული მასალის გააქტიურების გამოკვლევის ჩატარების მეთოდიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. N 2 . 2007წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ამაგდარი (პროფესორ იური სიხარულიძის 85 წლისთავის გამო). სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2015წ. №2 (16), გვ. 92-98.

. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის ასპექტები(ინფორმაცია განსჯისათვის). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №19 .

ი. კეცხოველი. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს. ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies. თბილისი. 2008წ. გვ. 188-193.