სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თალაკვაძე, თ.დალაქიშვილი. ალუმინის დამუშავებისას ნაზრდის წარმოქმნის პროცესის ზოგიერთი მოსაზრებანი. სპი–ს შრომათა კრებული 8/265, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, თბილისი. 1984წ. .

თ. ლაფერაშვილი, ლომიტაშვილი შალვა. ალუმინის ელექტროქიმიური დაფენა გალიუმის არსენიდზე. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. 41, 4, 335-338.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. ალუმინის ოქსიდის ნანოფხვნილის გავლენა SiCკომპოზიტის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე და მედეგობაზე ფერადი ლითონებისა და წიდის მიმართ. საქართველო კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2013წ. # 2 (30), გვ. 15-18.

ზ. კოვზირიძე, გვენცაძე დავითი, გოგბერაშვილი თეონა, g. gratvoli, k. elenbergi. ალუმინის ჟანგის ფხვნილის გამოყენება ერთ, ორ და მრავალკომპონენტიან ნარევებში.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.6-10..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. ალუმინის შემცველი ეგზოთერმული წიდა-წარმომქმნელი ნარევებით თხევადი ფოლადის ღუმელგარეშე რაფინირების შესწავლა. სტუ-ს შრომები . 1998წ. 3 (419) .

ნ. გელაძე. ალუმინოსილიკატის ნედლეულის გრანულირებული მასალის გააქტიურების გამოკვლევის ჩატარების მეთოდიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. N 2 . 2007წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ამაგდარი (პროფესორ იური სიხარულიძის 85 წლისთავის გამო). სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2015წ. №2 (16), გვ. 92-98.

. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის ასპექტები(ინფორმაცია განსჯისათვის). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №19 .

ი. კეცხოველი. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს. ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies. თბილისი. 2008წ. გვ. 188-193.

. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies.. 2008წ. თბ., გვ. 188-193..

ი. კეცხოველი. ამერიკელი ქალი და კულტურათა ინსტიტუტი. კრებული, Journal of American Studies, II თბილისი . 2003წ. .

. ამერიკელი ქალი და კულტურათა ინსტიტუტი. კრ. Journal of American Studies. 2003წ. II თბ., 2003. გვ. 250-253. .

. ამერიკის თანამედროვე განათლების სისტემა (ინფორმაცია). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №18 .

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. ამერიკის სოფლის სკოლა, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სივრცე . სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში. 2017წ. 1-2 2017 წელი 109გვ-111გვ.

ლ. ოსიძე. ამერიკული თამაშის ქართული პარამეტრების ხელახალი გააზრება. "საისტორიო ვერტიკალები". 2016წ. N33., 2016., გვ. 35-44.

თ. გოგიშვილი, მაისურაძე ალექსანდრე, გვერდწითელი ლია. ამერიკული თეთრი პეპელას(Hypahntria cunea DR.)პოპულაციის დინამიკა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ჟურნალი ,,მოამბე,,. 2017წ. 105-107გვ..

ლ. გვერდწითელი, ა. მაისურაძე, თ. გოგიშვილი, ე. აბაშიძე. ამერიკული თეთრი პეპელას(Hyphantria Cunea D.r) პოპულაციის დინამიკა დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე. 2017წ. # 1ტ.37. გვ.105-107.

ქ. გიორგობიანი. ამერიკული ჟურნალისტიკის ორი გამორჩეული ფიგურა. სტუ განათლება. 2017წ. #2 (18) გვ.62-66.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე, გიგაური სოფიო. ამიაკზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარებზე რისკის ფაქტორების შეფასება. სამეცნიერო ჟურნალი ''ენერგია''. 2016წ. №2(78).

ლ. ჩხეიძე, გიგაური ს., მაჭავარიანი ნანა. ამიაკზე მომუშავე მაცივარდანადგარებზე რისკის ფაქტორების შეფასება. ენერგია-სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.მეცნიერება და ენერგეტიკა. 2016წ. 2 (78), გვ. 58-63.