სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩაჩანიძე. ანბანთქება (გეომეტრიული ამოცანები ასომთავრული ანბანისათვის, I ვარიანტი).. . 1990წ. გაზ. "სახალხო განათლება" #37 (4248), თბილისი.

ნ. ბებიაშვილი. ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ. ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2013წ. #2, მაისი 2013, გვ. 82–84.

თ. ლომინაძე, რ. პაპიაშვილი. ანგარიშგების სისტემა MS Project Professional-ის გარემოში . სსიპ, არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, N13. 2009წ. .

ნ. გომართელი. ანგლიკანური რეფორმაციის ისტორიიდან. თსუ მსოფლიო ისტორიის კათედრის შრომების კრებული. 2006წ. გვ.71-85.

მ. ჭანტურაია. ანდაზა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეცხრე. 2005წ. .

მ. ჭანტურაია. ანდაზა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეცხრე. 2005წ. .

ნ. როსეფაშვილი. ანდერძი და მისი ფორმები . ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 0წ. №30, თბილისი, 2014 წელი, 265–271.

ნ. როსეფაშვილი. ანდერძის აღმსრულებელი . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 0წ. №27, 2014 წელი,119–128.

ნ. ხაზარაძე. ანთროპოგენეზი და გენდერის პრობლემები, საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მსოფლიო და გენდერი" შრომები. საგამომცემლო სახლი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2016წ. 236 გვ, 89-92.

ლ. ჩხეიძე, რამაზაშვილი ნათია. ანთროპოგენული ფაქტორების გავლენა კანცეროგენული აგენტების ფორმირებაზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2008წ. #3(11), გვ.107-114.

უ. ზვიადაძე, ზ. ჩანტლაძე, ბ. ზაუტაშვილი, ი. ლომინაძე. ანთროპოგენური ფაქტორების ზემოქმედება თბილისის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილებაზე. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #7-9, გვ. 85-89. 1998წ. შშN 0130-7061.

გ. აგლაძე, ნ. ქოიავა, ი. ზარიძე. ანიონგაცვკითი მემბრანის გავლენა მანგანუმის ელექტროკრისტალიზაციის პროცესზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. ტ. 5, # 1, 45-46.

მ. ახობაძე, დ. ზანგურაშვილი, ნ. თევზაძე. ანკეტური გამოკითხვის ანალიზი არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე. 1994წ. ტ. 150. N3.

ო. გაბედავა, გ. გოგიჩაიშვილი. ანოდირებული ფირფიტების დამზადების პროცესის ავტომატიზაციისათვის . "მეცნიერება და ტექნიკა". 1994წ. №1-2, 109-114 გვ;.

გ. გოგიჩაიშვილი. ანოდირებული ფირფიტების დამზადების პროცესის მართვის ავტომატიზაციის პრობლემები.. მეცნიერება და ტექნიკა. 1994წ. .

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი. ანოდირებული ფირფიტების წარმოებისათვის მანიპულატორების მართვის მოდელი.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN-1512-3979). 2006წ. №1; 61-62 გვ;.

გ. ელიავა, რ. მჟავანაძე ლ. ბერულავა. ანტიანგინალური საშუალებების ზოგიერთი ჯგუფის მოქმედების მექა-ნიზმები და მათი გამოყენება სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 28-34.

ნ. ნატროშვილი. ანტიბიოტიკების გავლენა წიწილების კუჭ-ნაწლავის მიკროფლორაზე და ოპტიმიზაცია.. მოამბე საქართველო სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2005წ. ტ X .

რ. რუხაძე. ანტიგლობალისტური მოძრაობა.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, #10, თბილისი, . 2006წ. .

ი. კვესელავა. ანტიგლობალისტური მოძრაობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #10. 2006წ. .