სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ომსარაშვილი. ალუვიური კაჭარკენჭნარი გრუნტების მაქსიმალური სიმძლავრისა და ოპტიმალური ტენიანობის დადგენა საცდელი დატკეპნების საშუალებით მტკავრი ჰესის წყალშემკრები კაშხლის მშენებლობაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. No 66, გვ.62.

მ. თალაკვაძე, თ.დალაქიშვილი. ალუმინის დამუშავებისას ნაზრდის წარმოქმნის პროცესის ზოგიერთი მოსაზრებანი. სპი–ს შრომათა კრებული 8/265, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, თბილისი. 1984წ. .

თ. ლაფერაშვილი, ლომიტაშვილი შალვა. ალუმინის ელექტროქიმიური დაფენა გალიუმის არსენიდზე. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. 41, 4, 335-338.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. ალუმინის ოქსიდის ნანოფხვნილის გავლენა SiCკომპოზიტის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე და მედეგობაზე ფერადი ლითონებისა და წიდის მიმართ. საქართველო კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2013წ. # 2 (30), გვ. 15-18.

ზ. კოვზირიძე, გვენცაძე დავითი, გოგბერაშვილი თეონა, g. gratvoli, k. elenbergi. ალუმინის ჟანგის ფხვნილის გამოყენება ერთ, ორ და მრავალკომპონენტიან ნარევებში.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.6-10..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. ალუმინის შემცველი ეგზოთერმული წიდა-წარმომქმნელი ნარევებით თხევადი ფოლადის ღუმელგარეშე რაფინირების შესწავლა. სტუ-ს შრომები . 1998წ. 3 (419) .

ნ. გელაძე. ალუმინოსილიკატის ნედლეულის გრანულირებული მასალის გააქტიურების გამოკვლევის ჩატარების მეთოდიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. N 2 . 2007წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ამაგდარი (პროფესორ იური სიხარულიძის 85 წლისთავის გამო). სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2015წ. №2 (16), გვ. 92-98.

. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის ასპექტები(ინფორმაცია განსჯისათვის). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №19 .

ი. კეცხოველი. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს. ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies. თბილისი. 2008წ. გვ. 188-193.

. ამერიკელი მამაკაცი გუშინ და დღეს.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის საკითხები V, Journal of American Studies.. 2008წ. თბ., გვ. 188-193..

ი. კეცხოველი. ამერიკელი ქალი და კულტურათა ინსტიტუტი. კრებული, Journal of American Studies, II თბილისი . 2003წ. .

. ამერიკელი ქალი და კულტურათა ინსტიტუტი. კრ. Journal of American Studies. 2003წ. II თბ., 2003. გვ. 250-253. .

. ამერიკის თანამედროვე განათლების სისტემა (ინფორმაცია). საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. №18 .

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე, თ.ბიძინაშვილი. ამერიკის სოფლის სკოლა, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სივრცე . სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში. 2017წ. 1-2 2017 წელი 109გვ-111გვ.

ლ. ოსიძე. ამერიკული თამაშის ქართული პარამეტრების ხელახალი გააზრება. "საისტორიო ვერტიკალები". 2016წ. N33., 2016., გვ. 35-44.

თ. გოგიშვილი, მაისურაძე ალექსანდრე, გვერდწითელი ლია. ამერიკული თეთრი პეპელას(Hypahntria cunea DR.)პოპულაციის დინამიკა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ჟურნალი ,,მოამბე,,. 2017წ. 105-107გვ..

ლ. გვერდწითელი, ა. მაისურაძე, თ. გოგიშვილი, ე. აბაშიძე. ამერიკული თეთრი პეპელას(Hyphantria Cunea D.r) პოპულაციის დინამიკა დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე. 2017წ. # 1ტ.37. გვ.105-107.

ქ. გიორგობიანი. ამერიკული ჟურნალისტიკის ორი გამორჩეული ფიგურა. სტუ განათლება. 2017წ. #2 (18) გვ.62-66.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე, გიგაური სოფიო. ამიაკზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარებზე რისკის ფაქტორების შეფასება. სამეცნიერო ჟურნალი ''ენერგია''. 2016წ. №2(78).