სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გუგავა, გ.პაპავა,ქ.ებრალიძე. ამიდოალდეჰიდური ოლიგომერების მრავალკომპონენტიანი პოლიმერე ბის გამოყენება ხორბლის სათესლე მასალის დრაჟირებისას. აკადემიის მოამბე. 2000წ. 3.

ნ. ჯიქია. ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთ (კოლხეთის) დაძირვის ზონაში ჩატარებული ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოების შედეგები და რეკომენდაციები. სტუ-ის შრომები. 2012წ. №1 (483).

. ამინდის პროგნოზი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (დაარსებიდან 50 წლისთავი), . 2003წ. თბილისი, 2003, გვ. 19-28..

კუპრაძე ს., კორძახია გ., სოხაძე ც. . ამინდის ჰიდროდინამიკური პროგნოზების სტატისტიკური ინტერპრეტაციის შესახებ. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2001წ. ტ. 104, გვ. 5-8..

მამარდაშვილი ნ., წიწილაშვილი ო.. ამინომჟავების გამოყოფა ღვინის საფუვრის ბიომასიდან. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. XXVII, 76-78.

ნ. კუციავა, რ.ქაცარავა. ნ.სინაურიძე.. ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების საფუძველზე მიკროსფეროების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება. . GTU. ჟურნალი „კერამიკა“. 2017წ. ტ. 19 N1 (37).

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, რ. ბაკურაძე, კ. ჯაფარიძე.. ამინოპირიდინის ოზომერების განსხვავებული რეაქციისუნარიანობა აზაინდოლინების სინთეზის დროს.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. . 2001წ. ქიმიის სერია, ტ.27, #3–4, გვ.268–271..

ი. ბერძენიშვილი, კ.კამკამიძე, დ. კიკნაძე. ამომრთველების საიმედო მუშაობის პროგნოზირება. ჰიდროინჟინერია. 2012წ. #1–2(13–14), с. 117–121.

ქ. როყვა. ამონიუმის გვარჯილის (NH4NO3) ბალანსი ყავისფერ კარბონატულ ნიადაგებზე გაშენებულ სანერგეში. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2007წ. ტ.XXXX გვ. 53.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.წივწივაძე მ.ცინცაძე თ.ედილაშვილი. ამონიუმის და მანგანუმის ნაერთების შემცველ წყალხსნარებში მანგანუმის ელექტროლიზით მიღებისას კომპლეკსური იონების წარმოქმნის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 N.3. გვ.346-348.

თ. ედილაშვილი, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, მ. ცინცაძე.. ამონიუმისა და მანგანუმის ნაერთების შემცველ წყალხსნარებში მანგანუმის ელექტროლიზით მიღებისას კომპლექსური იონების წარმოქმნის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11,№3, გვ.346-348.

რ. კოკილაშვილი, რ. ლაბაძე,, გ. ხიტირი,, ა. სულემანიძე,, ჯ. ქერქაძე. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა. სტუ-ის შრომები. 2015წ. .

ჯ. ქერქაძე, რ. ლაბაძე, გ. ხიტირი, რ. კოკილაშვილი, ა. სულამანიძე. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა. სტუ-ის შრომები. 2015წ. №4 (498) , გვ.31-36.

. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა. სტუ-ის შრომები. 2015წ. №4 (498) , გვ.31-36.

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე, მახვილაძე კ.. ამორტიზებული უბნების ურბანიზაცია და მათი ეკონომიკური შეფასება. "მშენებლობა და XXI საუკუნე" თბილისი 2005წ. 0წ. .

რ. კოკილაშვილი, ო. წიკლაური, თ. ჩახუნაშვილი, ნ. დვალი, ლ. ბაღათურია, ჯ. ჩაჩანიძე. ამორტიზირებული ტყვიის აკუმულატორების ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზაციის პრობლემები და პერსპექტივები. Georgia Chemical Journal - Chemical Ecology. 2011წ. 11(4), გვ.6.

შ. ნაჭყებია. ამორფულგულარიანი და კლასიკური ტრანსფორმატორების ელექტრული, მაგნიტური და ეკონომიური მახასიათებლების ურთიერთშედარება.. ენერგია. 2010წ. #2 (54); გვერდი 48-51.

ნ. გვარამაძე. ამორფულმაგნიტურგულარიანი ტრანსფორმატორები. ენერგია. 0წ. .

შ. ნაჭყებია. ამორფულმაგნიტურგულარიანი ტრანსფორმატორები. ენერგია. 2008წ. #4 (48); გვერდი 6.

მ. ჩხაიძე, რ. ხუროძე, წვერიკმაზაშვილი ზურაბ. ამოცნობის პროცესისათვის ნეირონების რაოდენობის განსაზღვრა კლასტერირების მეთოდების გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული. 2012წ. .