სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩხეიძე, გიგაური ს., მაჭავარიანი ნანა. ამიაკზე მომუშავე მაცივარდანადგარებზე რისკის ფაქტორების შეფასება. ენერგია-სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.მეცნიერება და ენერგეტიკა. 2016წ. 2 (78), გვ. 58-63.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ა.მამულაშვილი. ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. ბენზამიდი.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, N3, გვ.276-279. 2010წ. .

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი. ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნისუნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური შესწავლა. პროპიონამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, N3, გვ.268-271. 2010წ. .

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე, ე.თოფურია, მ.კერესელიძე, თ.გიორგაძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. I.პროპიოამიდი. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.3. გვ.268-271.

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, გ.ცინცაძე, ლ.სხირტლაძე.. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. II. დიეთილაცეტამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.3. გვ.272-275.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია გ.ცინცაძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. II. დიეთილაცეტამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.3 (10) გვ. 272-275.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , დ.ლოჩოშვილი , ნ.გეგეშიძე , გ.ცინცაძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. II. დიმეთილაცეტამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10(3). გვ.272-275.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ლ.სხირტლაძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. დიეთილაცეტამიდი.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, N3, გვ.272-275. 2010წ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე ე.თოფურია მ.კერესელიძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა.I.პროპიოამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10(3) გვ.268-271.

ე.თოფურია, გ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, მ.კერესელიძე. ამიდების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა Iპროპიოამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ.10 N3 გვ.268–271.

ე. გუგავა, გ.პაპავა,ქ.ებრალიძე. ამიდოალდეჰიდური ოლიგომერები ხორბლის სატესლე მასალის მრავალკომპონენტიანი დრაჟირებული კომპოზიიების მირების ტექნოლოგია. საქ.მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 2002წ. 2.

ე. გუგავა, გ.პაპავა,ქ.ებრალიძე. ამიდოალდეჰიდური ოლიგომერების მრავალკომპონენტიანი პოლიმერე ბის გამოყენება ხორბლის სათესლე მასალის დრაჟირებისას. აკადემიის მოამბე. 2000წ. 3.

ნ. ჯიქია. ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთ (კოლხეთის) დაძირვის ზონაში ჩატარებული ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოების შედეგები და რეკომენდაციები. სტუ-ის შრომები. 2012წ. №1 (483).

. ამინდის პროგნოზი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (დაარსებიდან 50 წლისთავი), . 2003წ. თბილისი, 2003, გვ. 19-28..

კუპრაძე ს., კორძახია გ., სოხაძე ც. . ამინდის ჰიდროდინამიკური პროგნოზების სტატისტიკური ინტერპრეტაციის შესახებ. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2001წ. ტ. 104, გვ. 5-8..

მამარდაშვილი ნ., წიწილაშვილი ო.. ამინომჟავების გამოყოფა ღვინის საფუვრის ბიომასიდან. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. XXVII, 76-78.

ნ. კუციავა, რ.ქაცარავა. ნ.სინაურიძე.. ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების საფუძველზე მიკროსფეროების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება. . GTU. ჟურნალი „კერამიკა“. 2017წ. ტ. 19 N1 (37).

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, რ. ბაკურაძე, კ. ჯაფარიძე.. ამინოპირიდინის ოზომერების განსხვავებული რეაქციისუნარიანობა აზაინდოლინების სინთეზის დროს.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. . 2001წ. ქიმიის სერია, ტ.27, #3–4, გვ.268–271..

ი. ბერძენიშვილი, კ.კამკამიძე, დ. კიკნაძე. ამომრთველების საიმედო მუშაობის პროგნოზირება. ჰიდროინჟინერია. 2012წ. #1–2(13–14), с. 117–121.

ქ. როყვა. ამონიუმის გვარჯილის (NH4NO3) ბალანსი ყავისფერ კარბონატულ ნიადაგებზე გაშენებულ სანერგეში. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2007წ. ტ.XXXX გვ. 53.