სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, ლ. ვერულავა. ამოცნობის საიმედოობის პროგნოზირება კლასტერირების შედეგების მიხედვით. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. 2007წ. #1(2). თბილისი.

მ. ტაბატაძე, ო. ვერულავა, მ. ჩხაიძე. ამოცნობის შეცდომების გასწორება ნეირონული ქსელის სწავლების პროცესში. მართვის ავტომატური სისტემები N2(15) 2013 წ.. 2013წ. 5 გვერდი.

თ. თოდუა, ვერულავა ლაშა. ამოცნობის შეცდომების გასწორება ნეიროპორტრეტების გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენცია – ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2007წ. .

ბ. ბარკალაია. ამოწურვადი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ეკონომიკურ–მათემატიკური მოდელი. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. №2 2010წ.. 0.2 თ..

ბ. ბარკალაია. ამოწურვადი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ეკონომიკურ–მათემატიკური მოდელი. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა” . 2010წ. №2, 42-48.

რ. გაფრინდაშვილი. ამპარტავნების ცოდვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2012წ. N3, გვ. 46-81.

გ. გრატიაშვილი, თ.მჭედლიშვილი, დ.ბალახაძე, ლ.ივანიშვილი. ამძრავების მრავალმასიანი მექანიკური სისტემების პარამეტრული სინთეზისათვის ბიჯური მიახლოების საფუძველზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №3(15)2009, გვ.11-15..

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ამძრავი ვაკუუმ-დოლის ვაკუუმური მექანიზმების ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშება. . სამთო ჟურნალი № 1 (24), . 2010წ. .

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. ამწევი დანადგარების აწევის მაქსიმალური სიჩქარის განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები, . 2009წ. #1 (471), 2009 წ..

ო. ხაზარაძე, თ.გიორგაძე, ნ.ბერაძე. ამწქვეშა კონსტრუქციების გაანგარიშების თავისებურებანი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა", . 2007წ. ISSN 1512-0325, N1 (17).

ე. ნინუა. ამხანაგობის ქონებიდან წილის განკარგვის წესი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი სამართალი და მსოფლიო,. 2015წ. #1 გვ 142-148. თბილისი.

ზ. გაბისონია. ანაბრის ხელშეკრულების არსი. თემიდა. 2012წ. N7 (9).

ლ. ბალანჩივაძე, ბ.მებაღიშვილი. ანაკლია ახალი მიმართულება წყალზე განტავსებული შენობა–ნაგებობების დასაპროექტებლად. მშენებლობა. 2015წ. N3(38),გვ.102–106.

მ. შილაკაძე. ანაკლიის პორტი და საგანმანათლებლო პერსპექტივა. ანაკლია. 2018წ. # 6 , 132-133გვ..

ო. ხარაიშვილი. ანაკლიის, ლიზიკის, ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ზედაპირული ჩამონადენის დაჩქარების ღია ქსელის გაანგარიშება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი 72. 2017წ. .

მ. ვანიშვილი, ლომაძე ირმა. ანალიტიკური ინსტრუმენტების სისტემური ანალიზი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. #1, გვ.166-173.

რ. ოთინაშვილი. ანალიტიკური მეთოდების გამოყენების სპეციფიკა ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5, გვ.34-40 ; .

რ. გიორგობიანი, ბ.ჭურჭელაური. ანალოგია განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2002წ. № 3 (14).