სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.წივწივაძე მ.ცინცაძე თ.ედილაშვილი. ამონიუმის და მანგანუმის ნაერთების შემცველ წყალხსნარებში მანგანუმის ელექტროლიზით მიღებისას კომპლეკსური იონების წარმოქმნის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 N.3. გვ.346-348.

თ. ედილაშვილი, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, მ. ცინცაძე.. ამონიუმისა და მანგანუმის ნაერთების შემცველ წყალხსნარებში მანგანუმის ელექტროლიზით მიღებისას კომპლექსური იონების წარმოქმნის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11,№3, გვ.346-348.

რ. კოკილაშვილი, რ. ლაბაძე,, გ. ხიტირი,, ა. სულემანიძე,, ჯ. ქერქაძე. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა. სტუ-ის შრომები. 2015წ. .

ჯ. ქერქაძე, რ. ლაბაძე, გ. ხიტირი, რ. კოკილაშვილი, ა. სულამანიძე. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა. სტუ-ის შრომები. 2015წ. №4 (498) , გვ.31-36.

. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა. სტუ-ის შრომები. 2015წ. №4 (498) , გვ.31-36.

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე, მახვილაძე კ.. ამორტიზებული უბნების ურბანიზაცია და მათი ეკონომიკური შეფასება. "მშენებლობა და XXI საუკუნე" თბილისი 2005წ. 0წ. .

რ. კოკილაშვილი, ო. წიკლაური, თ. ჩახუნაშვილი, ნ. დვალი, ლ. ბაღათურია, ჯ. ჩაჩანიძე. ამორტიზირებული ტყვიის აკუმულატორების ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზაციის პრობლემები და პერსპექტივები. Georgia Chemical Journal - Chemical Ecology. 2011წ. 11(4), გვ.6.

შ. ნაჭყებია. ამორფულგულარიანი და კლასიკური ტრანსფორმატორების ელექტრული, მაგნიტური და ეკონომიური მახასიათებლების ურთიერთშედარება.. ენერგია. 2010წ. #2 (54); გვერდი 48-51.

ნ. გვარამაძე. ამორფულმაგნიტურგულარიანი ტრანსფორმატორები. ენერგია. 0წ. .

შ. ნაჭყებია. ამორფულმაგნიტურგულარიანი ტრანსფორმატორები. ენერგია. 2008წ. #4 (48); გვერდი 6.

მ. ჩხაიძე, რ. ხუროძე, წვერიკმაზაშვილი ზურაბ. ამოცნობის პროცესისათვის ნეირონების რაოდენობის განსაზღვრა კლასტერირების მეთოდების გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული. 2012წ. .

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, ლ. ვერულავა. ამოცნობის საიმედოობის პროგნოზირება კლასტერირების შედეგების მიხედვით. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. 2007წ. #1(2). თბილისი.

მ. ტაბატაძე, ო. ვერულავა, მ. ჩხაიძე. ამოცნობის შეცდომების გასწორება ნეირონული ქსელის სწავლების პროცესში. მართვის ავტომატური სისტემები N2(15) 2013 წ.. 2013წ. 5 გვერდი.

თ. თოდუა, ვერულავა ლაშა. ამოცნობის შეცდომების გასწორება ნეიროპორტრეტების გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენცია – ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2007წ. .

ბ. ბარკალაია. ამოწურვადი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ეკონომიკურ–მათემატიკური მოდელი. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. №2 2010წ.. 0.2 თ..

ბ. ბარკალაია. ამოწურვადი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ეკონომიკურ–მათემატიკური მოდელი. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა” . 2010წ. №2, 42-48.

რ. გაფრინდაშვილი. ამპარტავნების ცოდვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2012წ. N3, გვ. 46-81.

გ. გრატიაშვილი, თ.მჭედლიშვილი, დ.ბალახაძე, ლ.ივანიშვილი. ამძრავების მრავალმასიანი მექანიკური სისტემების პარამეტრული სინთეზისათვის ბიჯური მიახლოების საფუძველზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №3(15)2009, გვ.11-15..

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ამძრავი ვაკუუმ-დოლის ვაკუუმური მექანიზმების ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშება. . სამთო ჟურნალი № 1 (24), . 2010წ. .