სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. ბიზნეს-დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. 1, გვ.83-87 .

ც. ლომაია. ბიზნეს-ინკუბატორების პერსპექტივა საქართველოში. ჟ.საქართველოს ეკონომიკა“, . 2007წ. №2, გვ.116-122.

ნ. მახვილაძე. ბიზნეს-ინჟინერიის სწავლება უცხოეთის უნივერსიტეტებში.. ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #4, გვ. 12-16.

ლ. გვაჯაია, რ. ქუთათელაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ბიზნეს-პროცესების მართვის საშუალება. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. #2, გვ.15-20.

რ. ქუთათელაძე, ლ. გვაჯაია. ბიზნეს-ინჟინერინგი და ბიზნეს-მოდელირება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #1, გვ.13-18.

ა. ბოლქვაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგი – პროცესუალური მიდგომა მართვაში, ფუნქციონალურის ნაცვლად,. ჟ.“სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. N12.

შ. ვეშაპიძე. ბიზნეს-ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია. ,,ბიზნესი-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #1, გვ. 8-17.

დ. ჯაფარიძე, თ.მაღრაძე. ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებით ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური მართვის უზრუნველსაყოფად ელექტრო-ენერგიის მოხმარების მოკლევადიანი პროგნოზირება. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2012წ. №4, გვ. 188-194,.

ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე, ი.ვაჭარაძე. ბიზნეს-პროგრამების ექსპერტულ შეფასებათა პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტება და რეალიზაცია . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრ.კრებული. 2008წ. 330-335.

ნ. ამილახვარი. ბიზნეს-პროექტების მართვა. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. #7. – თბილისი; გვ. 16-21.

ნ. ამილახვარი. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემების მოდელის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები. 2010წ. #1(8). – თბილისი; გვ. 76-81.

ე. თურქია, ამილახვარი ნუგზარი. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მოდელის დამუშავება. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 1(8), 76 -81.

ნ. თოფურია, გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია, გ. სურგულაძე. ბიზნეს-პროექტების მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე. სტუ შრომების კრებული: მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. N2(5), 9-16.

ე. თურქია, ყვირალაშვილი ზვიადი, ბურჭულაძე ალექსანდრე. ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატიზაცია . სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 1(8), 71-75.

თ. ხინიკაძე-გვარამია, ბ.თეთვაძე. ბიზნეს-პროცესები და მათი შეფასება. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. №4 (რუსულ ენაზე).

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, მ. ხართიშვილი. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. საერთაშორისო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, სტუ-შრომები, , #1(10). 2011წ. .

ე. თურქია. ბიზნეს-პროცესების მართვის მათემატიკური მოდელის დამუშავება პროცეს-ორიენტირებული მიდგომით. სტუ შრ. კრ ”მას”. 2004წ. 1(451).