სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. ამწევი დანადგარების აწევის მაქსიმალური სიჩქარის განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები, . 2009წ. #1 (471), 2009 წ..

ო. ხაზარაძე, თ.გიორგაძე, ნ.ბერაძე. ამწქვეშა კონსტრუქციების გაანგარიშების თავისებურებანი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა", . 2007წ. ISSN 1512-0325, N1 (17).

ე. ნინუა. ამხანაგობის ქონებიდან წილის განკარგვის წესი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი სამართალი და მსოფლიო,. 2015წ. #1 გვ 142-148. თბილისი.

ზ. გაბისონია. ანაბრის ხელშეკრულების არსი. თემიდა. 2012წ. N7 (9).

ლ. ბალანჩივაძე, ბ.მებაღიშვილი. ანაკლია ახალი მიმართულება წყალზე განტავსებული შენობა–ნაგებობების დასაპროექტებლად. მშენებლობა. 2015წ. N3(38),გვ.102–106.

მ. შილაკაძე. ანაკლიის პორტი და საგანმანათლებლო პერსპექტივა. ანაკლია. 2018წ. # 6 , 132-133გვ..

ო. ხარაიშვილი. ანაკლიის, ლიზიკის, ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ზედაპირული ჩამონადენის დაჩქარების ღია ქსელის გაანგარიშება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი 72. 2017წ. .

მ. ვანიშვილი, ლომაძე ირმა. ანალიტიკური ინსტრუმენტების სისტემური ანალიზი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. #1, გვ.166-173.

რ. ოთინაშვილი. ანალიტიკური მეთოდების გამოყენების სპეციფიკა ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #5, გვ.34-40 ; .

რ. გიორგობიანი, ბ.ჭურჭელაური. ანალოგია განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2002წ. № 3 (14).

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, ბ.ჭურჭელაური. ანალოგია განაწილებულ სამომენტო და განივ დატვირთვებს შორის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2002წ. №3(14).

ა. კვალიაშვილი. ანალოგიები გეომეტრიაში. ჟურნალი „ინტელექტი“, N 1(45), 10 გვ. 2013წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ნ. კალანდაძე, ფ. შტრობერე. ანანაურის #3 დიდ ყორღანში აღმოჩენილი ღეროსა და დისკოს კომპლექსური კვლევა. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში . 2014წ. #22.

ნ. ფოფორაძე, თ. კინწურაშვილი. ანანაურის №3 დიდი ყორღანში აღმოჩენილი კერამიკული მასალის პეტროგრაფიული და რენტგენოფაზური კვლევა. ინტელექტუალი, საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2016წ. 32.

გ. ჩაჩანიძე. ანბანთქება (გეომეტრიული ამოცანები ასომთავრული ანბანისათვის, I ვარიანტი).. . 1990წ. გაზ. "სახალხო განათლება" #37 (4248), თბილისი.

ნ. ბებიაშვილი. ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ. ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2013წ. #2, მაისი 2013, გვ. 82–84.

თ. ლომინაძე, რ. პაპიაშვილი. ანგარიშგების სისტემა MS Project Professional-ის გარემოში . სსიპ, არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, N13. 2009წ. .

ნ. გომართელი. ანგლიკანური რეფორმაციის ისტორიიდან. თსუ მსოფლიო ისტორიის კათედრის შრომების კრებული. 2006წ. გვ.71-85.

მ. ჭანტურაია. ანდაზა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეცხრე. 2005წ. .