სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. სოხაძე. ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის თავისებურებანი საქართველოში. . ჟურ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 2013 . 2013წ. #3 გვ.85-90.

კ. სოხაძე. ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის შინაარსი და სახეები. . ჟურ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“ . 2013წ. #4-5 გვ.34-36.

ს. პავლიაშვილი. ანტიმონოპოლიური რეგულირების თავისებურებანი საქართველოში. საქ. ეკონომიკური მეცნ.აკადემია. 2012წ. გვ.123.

გ. მამარდაშვილი. ანტისეისმური ღონის- ძიებები ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებში. მშენებლობა. 2017წ. №3(46).

მ. ჭანტურია, მამარდაშვილი გიორგი. ანტისეისმური ღონისძიებები ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებში. მშენებლობა. 2017წ. №3(46).

გ. ხეოშვილი. ანტისემიტიზმის პრობლემა რუსულ რელიგიურ ფილოსოფიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ფილოსოფიის სერია,# 1,გვ.106-119. 2005წ. .

გ. აბაშიძე. ანტიტერორისტულ და ორგანიზებულ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის მიხედვით. . ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ . 2012წ. #1 (7-8), .

მ. აბუთიძე. ანტონ კათალიკოსის დავითნის ისტორიული სცენების ამსახველი მინიატურების იკონოგრაფიისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მაცნე. 2012წ. 2, 98 - 110.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. ანტოციანების გამოკვლევა ვარდისფერი ღვინოების ფორმირებისა და დამწიფების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #13.

თ. ნანიტაშვილი, შლაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა, ხოტივარი ბაბული. ანტოციანების გამოკვლევა წიტელი ღვინოების დამწიფებისა და ტექნოლოგიური დამუშავების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. #15.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. ანჰიდრიტული ცემენტების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა”, თბილისი, საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. №3 (38), გვ..

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, ნ. მურვანიძე. აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2007წ. გვ. 301-303 ტ. 19 თბილისი 2007 წელი.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე, თ. ჭიპაშვილი, ი. მეგრელიშვილი. აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. ISSN1512 - 2743, გვ 301-303.

მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, ი. მეგრელიშვილი. აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. ტომი 19. გვ. 301-303.

გ. გრატიაშვილი, თ.მჭედლიშვილი, მ.ჩუბინიძე, გ.მარსაგიშვილი,. აპროქსიმაციული მოდელების პარამეტრების განსაზღვრის რთული მრავალმასიანი მექანიკური სისტემებისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №1(13)2009, გვ.138-145..

ქ. გიორგობიანი. არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის. სტუ. "განათლება". 2012წ. N3 (6). გვ.79-83.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. არაბული წარმომავლობის ერთი ხელოვნებათმცოდნეობითი ტერმინის "ნიღაბი" ქართული სახელდება-შესატყვისისათვის. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. # 2 (10), გვ 243-252.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია , ი. ფირცხალაიშვილი , ლ. წულუკიძე.. არაგვის კალაპოტური პროცესების კვლევა ჟინვალის მიწის კაშხლიდან მდ. მტკვრის შესართავამდე. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #65,1-41.

ნ. ბუჩუკური, ვ. ზამთარაშვილი. არაგვის ხეობის ნაღვარევის ლანდშაპტზე არსებული მინერალური წყლის შედგენილობის დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. თბილისი. ტ. 13, №2. გვ.109-113.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ.თოფურიძე. არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ზოგრთი კანონზომიერებები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ. 36, №2, გვ. 197-200.