სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25135 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. ,,ევროპული ადმინისტრაციულ-სახელმეიფოებრივი რეფორმების თავისებურებების შედარებითი ანალიზი". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #2(34); 75-82.

ს. დოღონაძე. ,,ეთნოკონფლიქტები თუ სეპარატიზმი: საქართველოს დანაწევრიანების მცდელობა. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 19 გვ. 61-73.

კ. აბულაძე. ,,ეკვილიბრიუმის წერტილი: ეკონომიკური იდილია, თუ დინამიკური წონასწორობა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. გვ. 74-76.

ა. გვარუციძე, პ.ლემონჯავა.. ,,ეკოლოგიის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები''. ჟურნალი ,,მოამბე''. 0წ. # 12, 15 გვერდი, 2010 წელი..

კ. აბულაძე. ,,ეკონომიკის უახლოესი გამოწვევები და ეკონომიკური განათლების პრობლემა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 31-34.

კ. აბულაძე. ,,ეკონომიკური არასტაბილურობა და ციკლურობა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. .

კ. აბულაძე. ,,ეკონომიკური განვითარების ციკლურობა და სახელმწიფოს ანტიციკლური პოლიტიკა". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2009წ. გვ. 31-34.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, თ. ბაზუაშვილი, ვ. გემაზაშვილი, ე. აბრამიძე. ,,ეკონომიკური დინამიკის ანალიზი ქსელური მოდელის გამოყენებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. თბილისი #2(3), გვ. 125-130.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის პროცესების მოდელირება სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2015წ. 1-4 ნოემბერი .

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის სინერგეტიკული მო¬დელირება". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(10) თბილისი, გვ. 405-408.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური ზრდის სინერგეტიკული მოდელირების საკითხები". სტუ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, შრომები. 2011წ. ¹#1(10). თბილისი გვ. 405-408.

ვ. სესაძე, ი. კუცია, ნ. სესაძე. ,,ეკონომიკური პროცესების კვლევა სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2015წ. №4 გვ. 177-181 .

კ. აბულაძე. ,,ელასტიკურობა: რას გამოხატავს ტექნიკური ტერმინი ეკონომიკაში". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2011წ. .

დ. ლელაძე. ,,ელექტრონული მთავრობა, როგორც სახელმწიფოს ეფექტურად ფუნქციონირების გარანტი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" თბილისი. 2014წ. #4 (32) ტომი 2, გვ. 130-138.

ქ. მჭედლიძე, ო.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. ,,ენერგოეფექტიანობის გაზრდის სტრატეგია და მისი მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები". საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები",2007წ.. 0წ. 1-3,გვ.6..

გ. ჭიკაძე, გ. დალაქიშვილი, ვ. კეკენაძე, ვ. სესაძე. ,,ენერგოსისტემებში სინქრონიზებადი მართვა სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ. 20-24.

გ. იაშვილი. ,,ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო კომპანიების მენეჯმენტზე". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 115-116.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. ,,ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო მენეჯმენტის თეორიაში". საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 113-115.