სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ხაზარაძე. ,,бИСТАЛЬНЫЕ БАЛКИ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2009წ. N-3(14),.

ნ. ლომიძე. ,,Гендерные аспекты конструирования образа женщины- политика'' . სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2016წ. გვ.28-31 ISBN 078-9941-0-8650-2.

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Геометрическое модели¬рова¬ние и графические методы решения задач”. სტუ. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. თბილისი. 2007წ. # 1(2) ISSN 1512-3979 рр. 32-36.

В. Сесадзе. ,,Геометрическое моделирование и графические методы решения задач". Georgian Engineering News. 2004წ. N2, pp.12-16.

Ф. Верулашвили. ,,Двумерный волновой процесс в тонкой цилиндрической оболочке конечной длины". Проблемы механики международный журнал. 2006წ. 1(22),2006 132-139ст..

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Использование принципов симметрии для решения задач идентификации и управления". . Труды международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвященной со дня рождения академика И.В.Прангишвили. 2010წ. Грузия, Тбилиси, 1-4 ноябрь стр.87-89.

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Модулярные решетки и тож-дества”. Georgian Engineering News. 2005წ. N4, рр 126-127.

В. Сесадзе. ,,Модулярные D-геометрические решетки". Georgian Engineering News. 2004წ. N1, pp.25-29.

В. Сесадзе, Ф. Гурщкаиа, В. Кекенадзе. ,,О геометриях на модулярных решетках". Научный журнал «Интeллект». 2004წ. N1 (18).

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,О связях проективной геометрии с теорией с симметрических решеток". Georgian Engineering News. 2005წ. N4, рр 123-125.

В. Сесадзе. ,,Оптимальное рамположение чувствительных эллементов для контроля температурного режима диффузионного аппарата". Информационный листок о научно-техническом достижении. 1988წ. Груз.НИИТИ.N.

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века”. ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია. ფოლკლორისტიკა”, მოხსენებათა შინაარსების კრებული. Из. Меридиан, Тб. . 2010წ. გვ. 455-456.

В. Сесадзе, Метревели Г.М. ,,Перспективные отображения и планировка автомобильных дорог". Georgian Engineering News. 2005წ. , N4, pp.128-131.

В. Сесадзе, В. Кекенадзе. ,,Планарные конфигурации и проективные плоскости". Georgian Engineering News. 2004წ. N2, pp.16-19.

В. Сесадзе, Гугушвили А., Руруа А. ,,Применеие двухшагового алгоритма тдентификации для прогнозирования запретных зон управления технологическими объектами. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“,. 1999წ. #3(6), 72-76 გვ..

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш, Хуцишвили О.Г, Гугутишвили У.Д, Прангишвили А.Ш. ,,Принцип симметрии в оптимальном управлении". სტუ. სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი, საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2001წ. Ν4(437), გვ. 106-109.

В. Сесадзе. ,,Проективная плоскость, реперы и модулярный закон". Georgian Engineering News. 2004წ. N1, pp.29-33.

ი. კეცხოველი. ,,Традиционное общество и городская женщина”. ”, გაზ. «Кавказский акцент», Тб.. 2004წ. №21.

ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, ნ. მაღლაკელიძე. ,,აგრეგირებული რეგულატორების სტრუქტურული სინთეზი". აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სტუ, შრომები . 2011წ. თბილისი, გვ. 376-382.

ნ. მამფორია, ლ. დათაშვილი. ,,აგროტურიზმი - ნაბიჯები ბიზნესში“ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2017წ. № 2 გვ. 176-180.