სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუჩუკური, ვ. ზამთარაშვილი. არაგვის ხეობის ნაღვარევის ლანდშაპტზე არსებული მინერალური წყლის შედგენილობის დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. თბილისი. ტ. 13, №2. გვ.109-113.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ.თოფურიძე. არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ზოგრთი კანონზომიერებები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ. 36, №2, გვ. 197-200.

ი. გოგუაძე. არათანაბარი ბურღვადობის ეფექტის მქონე ინტერვალების ბურღვა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 77-90.

მ. მამნიაშვილი. არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის საქმის წარმოების თავისებურებები. ჟურნ. „ბიზეს-ინჟინერინგი“,. 2012წ. N4, 42-4.

ზ. მელქაძე, მ.მამნიაშვილი. არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის, მსჯავრდებულის სისხლის სამართალწარმოების თავისებურებები. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №4 .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ი.ნახუცრიშვილი, გ.მიქაძე. არაიზოთერმული საწყისი გახურების ურთიერთკავშირი ქრომის მხურვალმედეგი შენადნობების იზოთერმული ჟანგვის კინეტიკასთან. მაცნე,ქიმიის სერია. 33,№1. 2007წ. .

მ. ხოსიტაშვილი. არაკომერციული ორგანიზაციების PR სამსახური და არტ ბიზნესი.. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2012წ. №1(19), გვ. 124-130. .

ნ. ბებიაშვილი. არამატერიალური აქტივები . ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2013წ. #3, ივნისი 2013,გვ. 39–41.

ს. ბლიაძე. არამეტერიალური აქტივების აღრიცხვა . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I #1 (42) .

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი, თადუმაძე ზურაბ. არამიდების ბოჭკოვანი მაღალმტკიცე კომპოზიტების პლაზმური ჭრის ტექნოლოგია. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. N1. (65). გვ. 110-113.

ჯ. გრიგალაშვილი. არამკაფიო მართვა მექატრონულ სისტემებში . “ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”, აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2011წ. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2011, გვ. 117-124.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი, დავით შანიძე. არამკაფიო ანალიზი და მისი გამოყენების პერსპექტივა ეკონომიკური ამოცანების პრაქტიკული გადაწყვეტის დროს. სტუ, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N2(33) . გვ. გვ 105-115..

მ. ქანთარია. არამკაფიო ლოგიკის გამოყენება ადამიანის ფსიქოტიპების დასადგენად. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გამომც."ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.136.

ჯ. გრიგალაშვილი. არამკაფიო მართვა მსუბუქი მრეწველობის დანადგარებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. თბილისი, სტუ, 2010, გვ. 186-189.

თ. აბულაძე, თ. ჯვარშეიშვილი, ბ. კიზირია. არამკაფიო მიზნებისა და შეზღუდვების ფორმალიზაცია დაგეგმვის სისტემებში. ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1989წ. 4 გვ..

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენება ექსპერტულ სისტემაში. . 2012წ. სტუ-ს შრომები. #3(485). გვ. 68-71.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, ნ. ლომაშვილი. არამკაფიო ცოდნის მოდელი სამედიცინო დიაგნოზირების და მკურნალობის მეთოდის არჩევის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. №2, თბილისი, გვ. 214 – 218.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამონოტონური დასკვნები მოდალურ ლოგიკაში . . 2012წ. სტუ-ს შრომები. #4. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ლ.რუდა, რ.კაშმაძე. არამრგვალი კბილანების დამზადება პროგრამული მართვის სისტემის გამოყენებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1992წ. №10, გვ.24-28..

მ. კახიანი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული გადაცემების სტრუქტურა და კინემატიკური კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ავტორეფერატი. თბილისი.. 1994წ. საატესტაციო-სამეცნიერო საბჭო T 05.01. C №5-9.