სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. ანტოციანების გამოკვლევა ვარდისფერი ღვინოების ფორმირებისა და დამწიფების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #13.

თ. ნანიტაშვილი, შლაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა, ხოტივარი ბაბული. ანტოციანების გამოკვლევა წიტელი ღვინოების დამწიფებისა და ტექნოლოგიური დამუშავების პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. #15.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. ანჰიდრიტული ცემენტების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა”, თბილისი, საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2015წ. №3 (38), გვ..

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, ნ. მურვანიძე. აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2007წ. გვ. 301-303 ტ. 19 თბილისი 2007 წელი.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე, თ. ჭიპაშვილი, ი. მეგრელიშვილი. აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. ISSN1512 - 2743, გვ 301-303.

მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, I. Megrelishvili. აპიკალური მერისტემიდან მიღებული უვირუსო სათესლე კარტოფილის თესლის წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. ტომი 19. გვ. 301-303.

გ. გრატიაშვილი, თ.მჭედლიშვილი, მ.ჩუბინიძე, გ.მარსაგიშვილი,. აპროქსიმაციული მოდელების პარამეტრების განსაზღვრის რთული მრავალმასიანი მექანიკური სისტემებისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №1(13)2009, გვ.138-145..

ქ. გიორგობიანი. არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის. სტუ. "განათლება". 2012წ. N3 (6). გვ.79-83.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. არაბული წარმომავლობის ერთი ხელოვნებათმცოდნეობითი ტერმინის "ნიღაბი" ქართული სახელდება-შესატყვისისათვის. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. # 2 (10), გვ 243-252.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია , ი. ფირცხალაიშვილი , ლ. წულუკიძე.. არაგვის კალაპოტური პროცესების კვლევა ჟინვალის მიწის კაშხლიდან მდ. მტკვრის შესართავამდე. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #65,1-41.

ნ. ბუჩუკური, ვ. ზამთარაშვილი. არაგვის ხეობის ნაღვარევის ლანდშაპტზე არსებული მინერალური წყლის შედგენილობის დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. თბილისი. ტ. 13, №2. გვ.109-113.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ.თოფურიძე. არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ზოგრთი კანონზომიერებები . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ. 36, №2, გვ. 197-200.

ი. გოგუაძე. არათანაბარი ბურღვადობის ეფექტის მქონე ინტერვალების ბურღვა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 77-90.

მ. მამნიაშვილი. არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის საქმის წარმოების თავისებურებები. ჟურნ. „ბიზეს-ინჟინერინგი“,. 2012წ. N4, 42-4.

ზ. მელქაძე, მ.მამნიაშვილი. არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის, მსჯავრდებულის სისხლის სამართალწარმოების თავისებურებები. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. №4 .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ი.ნახუცრიშვილი, გ.მიქაძე. არაიზოთერმული საწყისი გახურების ურთიერთკავშირი ქრომის მხურვალმედეგი შენადნობების იზოთერმული ჟანგვის კინეტიკასთან. მაცნე,ქიმიის სერია. 33,№1. 2007წ. .

მ. ხოსიტაშვილი. არაკომერციული ორგანიზაციების PR სამსახური და არტ ბიზნესი.. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2012წ. №1(19), გვ. 124-130. .

ნ. ბებიაშვილი. არამატერიალური აქტივები . ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2013წ. #3, ივნისი 2013,გვ. 39–41.

ს. ბლიაძე. არამეტერიალური აქტივების აღრიცხვა . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.I #1 (42) .

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი, თადუმაძე ზურაბ. არამიდების ბოჭკოვანი მაღალმტკიცე კომპოზიტების პლაზმური ჭრის ტექნოლოგია. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. N1. (65). გვ. 110-113.