სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. არამკაფიო მართვა მექატრონულ სისტემებში . “ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”, აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2011წ. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2011, გვ. 117-124.

ი. ამანათაშვილი, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი, დავით შანიძე. არამკაფიო ანალიზი და მისი გამოყენების პერსპექტივა ეკონომიკური ამოცანების პრაქტიკული გადაწყვეტის დროს. სტუ, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N2(33) . გვ. გვ 105-115..

მ. ქანთარია. არამკაფიო ლოგიკის გამოყენება ადამიანის ფსიქოტიპების დასადგენად. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გამომც."ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.136.

ჯ. გრიგალაშვილი. არამკაფიო მართვა მსუბუქი მრეწველობის დანადგარებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. 2010წ. თბილისი, სტუ, 2010, გვ. 186-189.

თ. აბულაძე, თ. ჯვარშეიშვილი, ბ. კიზირია. არამკაფიო მიზნებისა და შეზღუდვების ფორმალიზაცია დაგეგმვის სისტემებში. ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1989წ. 4 გვ..

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენება ექსპერტულ სისტემაში. . 2012წ. სტუ-ს შრომები. #3(485). გვ. 68-71.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, ნ. ლომაშვილი. არამკაფიო ცოდნის მოდელი სამედიცინო დიაგნოზირების და მკურნალობის მეთოდის არჩევის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. №2, თბილისი, გვ. 214 – 218.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამონოტონური დასკვნები მოდალურ ლოგიკაში . . 2012წ. სტუ-ს შრომები. #4. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ლ.რუდა, რ.კაშმაძე. არამრგვალი კბილანების დამზადება პროგრამული მართვის სისტემის გამოყენებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1992წ. №10, გვ.24-28..

მ. კახიანი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული გადაცემების სტრუქტურა და კინემატიკური კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ავტორეფერატი. თბილისი.. 1994წ. საატესტაციო-სამეცნიერო საბჭო T 05.01. C №5-9.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, რ.კაშმაძე. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული გადაცემის გამოყენება რევერსული სიმეტრიული წყვეტილი მოძრაობის კანონის მისაღებად.. სტუ-ს შრომები, თბილისი.. 1997წ. №2(413), გვ.86-94..

მ. კახიანი, თ.მჭედლიშვილი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული რედუქტორის დინამიკის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1991წ. №5. გვ. 60-63..

მ. კახიანი, თ.მჭედლიშვილი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული რედუქტორის დინამიკური ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1991წ. №5. გვ. 63-66..

ზ. ციცქიშვილი, კეკენაძე მ.. არანიუტონისეული გამტარი სითხის ავტომოდელური ამოცანების შესახებ სითბოგადაცემის გათვალისწინებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. N 4 (vol. 76) 19-23.

ზ. ციცქიშვილი, შარიქაძე ჯ. კეკენაძე მ. . არანიუტონისეული სუსტადგამტარი სითხის დინება სასაზღვრო ფენაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2015წ. N 3 (497) , 203-207.

ზ. გელიაშვილი, ხ. გოგოლაძე, თ. შენგელია, თ. ქარქუსაშვილი,. არაორგანულ მატრიცაზე იმობილიზებული ბენზიდინური აზოსაღებრების სინთეზი . GEORGIAN ENGINEERING NEWS . 2017წ. №1, (vol. 81), გვ.139-141 .

ა. ჩიქოვანი. არაორგანული თბოსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 3 ISSN 1512-0120.

მ. ცინცაძე, ხ.ბარბაქაძე, ნ.ლეკიშვილი ვ.ბროსტოუ ფ.ფაინლეიბი გ.ცინცაძე. არაორგანულ–ორგანული ჰიბრიდული ანტიბიოკოროზიული დამცავი საფრები პოლიურეთანებისა და ზოგიერთი გარდამავალი მეტალის კორდინაციული ნაერთის ბაზაზე. . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2010წ. ტ.36, N.3. გვ.356.-364 .

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე. არაორიენტირებული ზედაპირების ტოპოლოგიური ინვარიანტები. საერთაშორისო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. N 3 (44) 2 გვ. .

შ. ფაფიაშვილი. არაპირდაპირი მტკიცებულების ცნების, არსისა და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის. ჟურ. „ მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2012წ. #2(6) გვერდი.