სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, თ.მჭედლიშვილი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული რედუქტორის დინამიკის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1991წ. №5. გვ. 60-63..

მ. კახიანი, თ.მჭედლიშვილი, რ.ვარსიმაშვილი. არამრგვალკბილანებიანი პლანეტერული რედუქტორის დინამიკური ანალიზი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი.. 1991წ. №5. გვ. 63-66..

ზ. ციცქიშვილი, კეკენაძე მ.. არანიუტონისეული გამტარი სითხის ავტომოდელური ამოცანების შესახებ სითბოგადაცემის გათვალისწინებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2015წ. N 4 (vol. 76) 19-23.

ზ. ციცქიშვილი, შარიქაძე ჯ. კეკენაძე მ. . არანიუტონისეული სუსტადგამტარი სითხის დინება სასაზღვრო ფენაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2015წ. N 3 (497) , 203-207.

ზ. გელიაშვილი, ხ. გოგოლაძე, თ. შენგელია, თ. ქარქუსაშვილი,. არაორგანულ მატრიცაზე იმობილიზებული ბენზიდინური აზოსაღებრების სინთეზი . GEORGIAN ENGINEERING NEWS . 2017წ. №1, (vol. 81), გვ.139-141 .

ა. ჩიქოვანი. არაორგანული თბოსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 3 ISSN 1512-0120.

მ. ცინცაძე, ხ.ბარბაქაძე, ნ.ლეკიშვილი ვ.ბროსტოუ ფ.ფაინლეიბი გ.ცინცაძე. არაორგანულ–ორგანული ჰიბრიდული ანტიბიოკოროზიული დამცავი საფრები პოლიურეთანებისა და ზოგიერთი გარდამავალი მეტალის კორდინაციული ნაერთის ბაზაზე. . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2010წ. ტ.36, N.3. გვ.356.-364 .

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე. არაორიენტირებული ზედაპირების ტოპოლოგიური ინვარიანტები. საერთაშორისო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. N 3 (44) 2 გვ. .

შ. ფაფიაშვილი. არაპირდაპირი მტკიცებულების ცნების, არსისა და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის. ჟურ. „ მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2012წ. #2(6) გვერდი.

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი, გაბრიჩიძე ი.. არასავარგული ტერიტორიების გამოყენება სახალხო მეურნეობის დარგების განვითარებისა და აღორძინებისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ''ნავთობი და გაზი''. 2013წ. №28.

ზ. მიქაძე, შ. ნაჭყებია. არასაიმედო ტექნიკური სისტემების მიერ დავალების მოცემულ დროში შესრულების განხორციელებადობის შესახებ . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2002წ. №10-12. გვ.96-97. ISSN 0130-7061.

კ. წერეთელი, ნ.მამაგულაშვილი, ლ.გობაძე. არასიმეტრიული დატვირთვები ელექტრულ ქსელებში. ენერგია,. 2015წ. #3(75) 6 გვ.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე. არასიმეტრიული მოკლე შერვების აღმწერი განტოლებები. "ენერგია",ენერგია. 2008წ. N3(47),გვ33-38.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, მ. ქობალია, ა. გვიმრაძე. არასიმეტრიული რეაქტიული დატვირთვის მქონე ელექტრომომხმარებლების რეაქტიული დატვირთვის კომპენსაციის გამოკვლევების შედეგები. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია”, . 2016წ. “ენერგია”, #4 (80). გვ. 77-82..

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. არასიმეტრიული ტექნიკური სისტემის მიერ დავალების მოცემულ დროში შესრულების განხორციალებადობის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12; გვერდი 2.

ა. ნევეროვი, ვატიტაძე გ.. არასინუსოიდალური დენები და მათი გამოყენება კონტაქტურ მიკროშედუღებაში. საქართველოს საინჟინრო სიახლეები. 2012წ. N2, გვ.63-66.

ბ. დიდებაშვილი, ი. ჯვარშეიშვილი, კ. შარვაშიძე. არასპეციალიზებული სატვირთო სადგურების სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება.. სამეცნიერო ჟურნალი ტრანსპორტი. ISSN 1512-0910. 2006წ. №2(22)/ 2006. გვ.10-12. .

ი. ჯვარშეიშვილი, ბ. დიდებაშვილი, კ. შარვაშიძე.. არასპეციალიზირებული სატვირთო სადგურის სადგურების სალიანდაგო განვითარების გაანგარიშება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”. ISSN 1512-0910, . 2006წ. თბილისი, 2006 წ. ¹# 2 გვ. 10-12..

კ. ფხაკაძე. არასრულად განსაზღვრული სიმრავლის ცნების შესახებ. თსუ გმი-ის სემინარების მოხსენებები. 1995წ. ტ.10, N3, (ინგლისურად), 62-64.